Mali İşler ve Muhasebe Birimi

  • MEF Eğitim Kurumları’nın; kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirir.
  • Gelir ve gider bütçesini oluşturur.
  • Çek, senet, banka ve nakit akışını sağlar.
  • İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.
  • Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.
  • Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube