Vizyon ve Misyon

Vizyon

Eğitimde öncü, yeniliklere açık bir model oluşturmaktır.

Misyon

Öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, yararlı hobileri olan, estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırmaya ve öğrenmeye meraklı, Atatürk İlkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

MEF Okulları, bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

Hedefler

MEF Okulları olarak misyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik hedeflerimiz akademik ve sosyal yönden güçlü bir eğitim vererek;

 • Anadilini en üst düzeyde kullanabilen,
 • Diğer dillerde de kendini ifade edebilen,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
 • Kültüre, sanata, doğaya ve çevresine duyarlı,
 • Hayat boyu öğrenen,
 • Kendisi ile barışık, mutlu,
 • Yaşadığı topluma hizmet eden, vefalı,
 • Sorumluluk bilinci yüksek, gerektiğinde inisiyatif alabilen,
 • Yurt içinde ve yurt dışında akademik olarak başarılı olabilecek,
 • Bilimsel düşünceye sahip,
 • Başka kültürlere ve farklılıklara karşı hoşgörülü,
 • Çağın gereksinimlerine ve değişikliklere hızla uyum sağlayabilecek,

Dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube