Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezleri

MEF Okulları Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezleri

1996 yılında, MEF Okullarının vizyonu, misyonu ve eğitim ilkeleri ışığında kurulan MEF Okulları Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, 650 m²’lik alanda, 48 kişilik çalışma alanı, 22 kişilik okuma alanı ve 25 kişilik görsel-işitsel materyallerin kullanılabileceği amfisi ile tüm MEF Okulları öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Ayrıca, Refet Angın’ın okulumuza bağışladığı kişisel koleksiyonundan oluşan Refet Angın Müzesi de Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nde yer almaktadır. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren de MEF Okulları Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağlı olarak çalışmaya başlayan MEF Okulları Bahçeşehir Kütüphanesi, 250 m² lik alanda öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına hizmet vermeye başlamıştır.

  • Kütüphane koleksiyonlarımızı (dermelerimizi), okullarımızda uygulanan eğitim programları doğrultusunda kullanıcılarının akademik çalışmalarını ve kişisel ilgi alanlarını geliştirici yayınlar oluşturmaktadır. Düzenli olarak yapılan yayın alımlarıyla koleksiyonlarımızın güncelliği ve niteliği korunur.
  • Koleksiyonlarımız, Yordam Kütüphane Programı üzerinde, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre sınıflanmakta; Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AKK2) ile kataloglanmaktadır.
  • MEF Ulusal Okulları’nın tüm görsel ve yazılı arşivi Yordam Medya Arşiv programı kullanılarak dijital ortama aktarılmakta ve kullanıma sunulmaktadır.
  • Kütüphanelerimizde kütüphane kullanım kültürünün, tüm yaşam boyunca sürdürülebilmesi, taşındığı ortam farkına bakılmaksızın bilginin doğruluğunun sorgulanması, kişisel okuma ya da araştırmalarda doğru yayınların seçilebilmesi, bilginin etik kurallar çerçevesinde sentezlenerek kullanılması amacıyla kütüphane kullanımı ve bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında kullanıcılara rehberlik yapılır.
  • Her eğitim-öğretim yılı başında ulusal okullarımızın tüm branşlardaki ders kitaplarının, yıl düzeylerine göre ayrılarak, öğrencilere dağıtımı kütüphane tarafından yapılmaktadır. Uluslararası okullarda ise tüm branşlardaki ders/ okuma kitaplarının kontrolleri yapıldıktan sonra Uluslararası Okul Kütüphanesi’ne ulaştırılması sağlanmaktadır.
  • Ulus Kampüsümüzde 2003, Bahçeşehir Kampüsümüzde 2014 yılından itibaren akademik takvimle belirlenen program dahilinde, yayıncılık alanında uzmanlaşmış yayınevi ya da dağıtım firmaları ile değerli yazar, çizer, sanatçı ya da bilim insanlarının konuk olarak katıldığı MEF Okulları Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri gerçekleştirilmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezlerinin Kullanımı Hakkında

  • MEF Okullarının tüm öğrenci, veli ve çalışanları kütüphanelerimizin doğrudan üyesidir. Kütüphanelerimizden, kütüphane kullanım ve ödünç verme hizmet prosedürlerimize göre yararlanırlar.
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezlerimiz MEF Okulları’nın eğitim-öğretime açık olduğu gün ve saatlerde hizmet verir.

Akademik Dürüstlük/ Etik Politikası
MEF Eğitim Kurumları, eğitim ve öğretim felsefesi ışığında tüm öğrenci ve çalışanlarıyla, hangi alanda olursa olsun, öğrenme, değerlendirme ve üretme sürecini belirleyen temel öğenin akademik dürüstlük ilkeleri olduğunun bilincindedir. MEF Eğitim Kurumları mensupları, bu bilinçle ulusal ve evrensel değerler kapsamında akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmez ve başkalarının da ihlal etmesine izin vermez.

Bilgi Okuryazarlığı
Okur tarafından kazanılan ve yaşamının her alanına uygulanan bir beceridir. Bu becerilerin çıkış noktası da okumadır. Okuma ise Ahmet İnam’ın dediği gibi “… bir ilişkiler ağıdır” (s150)* ki günümüzde bu ağ daha da belirginleşmiştir. Önceden sadece basılı kaynaklar kullanılırken günümüzde basılı ve elektronik kaynaklar birlikte kullanılmaktadır. Ancak, çoğunlukla kes-kopyala anlayışıyla, üretilen bilgi; doğruluk, güvenilirlik açısından kontrol altında tutulamamakta; yanlış, taraflı, uydurma, hatta intihal olan bilginin yayılmasına neden olmaktadır. Bunu engellemek için okur, ilk önce ulaştığı ya da ulaşabildiği metnin yeterliliği, güvenilirliği hakkında karar verebilmeli, kendi bilgi süzgecinden geçirerek oluşturduğu metne gerekli eklemeleri yaparak “kendi” görüşünü etik kurallar çerçevesinde yazabilmelidir. Kısaca temel unsur olan okuryazarlık becerisi her koşulda varlığını daha da önem kazanarak sürdürmekte ve alt basamaklarından biri olan bilgi okuryazarlığının sürekliliğini zorunlu kılmaktadır.

* İnam, Ahmet. “Okuma”. Gütenberg Gökadasına Gezi . haz. Enis Batur. 2.bs. YKY, 1995.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube