MEF Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları

Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Öğrenme becerilerini geliştirme (Dikkat, işitsel-görsel algı, hafıza, planlama, muhakeme, yönerge alma… vb.)
Zaman yönetimi, planlama becerisi… vb. konuları kapsar.

Aile Psikolojik Danışmanlığı

Aile – çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi, ana – baba okulu, veli katılım programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla baş etme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. İhtiyaç duyulan konularda
anne – babalara yönelik seminerler düzenlenir ve e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler

Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak “Sosyal Sorumluluk” (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, iş birliği, paylaşma) projeleri, çatışma çözme ve arabuluculuk, akran dayanışması… vb. çalışmalar yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları

Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri oluşturma temelinden başlayarak mesleki olgunluğa ulaşmalarını, kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Okuldaki alan/ders seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmaları kapsar. Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır, ilköğretim ve lise sonrası girilen ulusal sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrencilere bilgi verilir, seçenekler gösterilir, danışmanlık hizmeti verilir.

Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmesi amaçlanır, kişisel vizyon belirlemenin önemi vurgulanır ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir. Meslek tanıtım toplantıları ile meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümlerini ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır. Öğrencilere, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerlerini, yetkinliklerini ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri birebir değerlendirilir, öğrencilerle birlikte yorumlanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube