Edebiyat

Edebiyat Öğretiminde Temel Yaklaşımımız

Okuma alışkanlığı kazanmamış bir toplumun, çekici bir görsel teknoloji bombardımanıyla (tv, bilgisayar, cep telefonu vs.) karşı karşıya olan gençlerine anadillerinde yetkin olmayı, araştırmayı, düşünmeyi, düşünce üretmeyi; onları kültürlerini bilen, üretken, sorumlu birer vatandaş ve birey yapmayı nasıl başarabiliriz?

Biz bölüm olarak olarak öncelikle bu temel soruya yanıt arıyoruz. Ayrıca Edebiyat dersinin aydınlatıcı, farkındalığı artırıcı yönünü iyice ortaya çıkaran, farklı kültürleri tanıtan ve onlara hoşgörüyle bakılabilmesini sağlayan bir yöntemle eğitilen gençlerin, ülkelerini ve dünyayı seveceklerine, okumayı ve düşünmeyi bir gereksinim olarak yaşamlarına yerleştireceklerine, gerek mesleklerinde gerekse özel yaşamlarında bu yıllarda kazandıkları altyapıyla mutluluğu yakalayabileceklerine inanıyoruz.

Amacımız

 • Öğrencilerimizin kişisel görüşlerini ortaya koyabilmesi,
 • Bağımsız olarak eleştiri yapabilmesi,
 • Düşüncelerini hem yazılı hem sözlü olarak mantıksal bir akış içinde sunabilme ve bu düşünceleri uygun örneklerle destekleyebilme becerisi kazanması,
 • En önemlisi de öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları, yaşadıkları çevreye ve topluma karşı duyarlıklar kazanmasıdır.
 • Okulumuzda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri öğrencilerimizin okuma alışkanlığını kazanmalarıdır.

Hazırlık Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı 

Murathan Mungan “Büyümenin Türkçe Tarihi” Metis Yay. 1. DÖNEM 1. ERİŞİ Momo-Micheal Ende –Pegasus Yay.
Satranç-Stefan Zweig Can Yay. Mahmut İle Yezida–Murathan Mungan Metis Yay.

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 

Keşanlı Ali Destanı-Haldun Taner-Bilgi Yayınevi Genç Olmak 80 Yazardan 80 Öykü, 2. Cilt Nursel Duruel YKY
Kırmızı Pazartesi-Gabriel Garcia Marguez Can Yay. Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali  YKY

 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar İletişim Yay. Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin Metis Yay.
 Üç Anadolu Efsanesi-Yaşar Kemal YKY Genç Olmak 80 Yazardan 80 Öykü, 1. Cilt Nursel Duruel YKY

 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Damızlık Kızın Öyküsü- Margeret Atwood Doğan Kitap Cadı Kazanı- Arthur Miller- Mitos Boyut
Felatun Bey ve Rakım Efendi- Ahmet Mithat Efendi  İş Bankası Yay.  Dönüşüm-Franz Kafka Can Yay.
Doğa Tarihi-Hakan Bıçakçı- İletişim Yay.

 

Yapılandırılmış Eser İnceleme YöntemiLisemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da – yukarıda da belirttiğimiz gibi – her düzeyde kitap incelemesi yapılmaktadır. Hazırlık sınıflarında 4 kitap, 9. sınıflarda 4 kitap, 10. sınıflarda 5 kitap, 11. sınıflarda 5 kitap, yıl boyunca ayrıntılı olarak incelenecektir. Burada önemle üzerinde durmak istediğimiz nokta, konuyla ilgili amacımızın ne olması gerektiğidir. Amacımız sadece öğrencinin bir eseri okuyup bitirmesi olmamalıdır. Öğrenci, o eseri her yönüyle anlayıp inceleyebiliyorsa asıl kazanımlar budur. Bu kazanımlar onlara kitap okumayı sevdirecektir. Kitaplar, aşağıda belirtilen yöntem doğrultusunda incelenmektedir.

Öğrenci belirlenen eseri okumaya başlamadan önce öğrenciye bir eserin nasıl inceleneceğine dair hazırlanan kitapçık verilir. Bu kitapçıkta eseri bölümleme, eserde uzam, işi, zaman ilişkisini bulma, eserden alıntı yapma, kaynakça yazımı, kitap fişleme v.b bilgiler yer alır.
Öğrenciye bireysel sunum konuları, bu sunumların planı, değerlendirme ölçeği verilir. Bireysel sunumlar, power-point olarak sınıfta öğrenci tarafından sunulur. Tüm sunumlar bittiğinde tüm öğrenciler eserle ilgili edebi eleştiri yazar. Son aşama ise kapak tasarımı çalışmasıdır. Bu çalışmada öğrenci, incelenen kitapla ilgili bir kapak tasarlar, tasarladığı kapağı açıklayan bir kapak yazısı yazar. Ayrıca okunan kitaplarla ilgili sorular, erişi sınavlarında yer alacaktır.
Bu çalışmamızın amacı, öğrencilerin bu yöntemle kitapla doğrudan bir bağ kurarak kitap okumayı sevmesi, öğrencinin okuduğu eseri anlaması, yorumlaması, sunması ve eser üzerinde edebi eleştiri yazacak düzeye gelmesidir. Sıradan yöntemlerle okunup geçilen kitapların öğrenciye hiçbir kazanımı olmamakta, öğrenci kitapla anlık bağlar kurup bir süre sonra da unutmaktadır. Bu yöntemde ise öğrenci eseri fişleyerek ayrıntılı bir biçimde okur. Eserden alıntı yapmayı öğrenir. Eserle ilgili bireysel sözlü sunum yapar. Sunumla topluluk önünde konuşmayı öğrenir. Eseri değerlendirmeyi, eserle ilgili araştırma yapmayı öğrenir. Eser hakkında tezli yazı yazar. Bu tezli yazıyla eser hakkındaki yorumlarını somutlaştırır. Kapak çalışması ise öğrencinin yaratıcılığını kullanmasını sağlar. Öğrenci, tasarladığı kapakla ve yazdığı kapak yazısıyla incelediği kitapla ilgili belleğinde kalıcı bir iz bırakır. Geçtiğimiz senelerde yaptığımız bir çalışma da “Veli – Öğrenci Okuma Atölyesi” dir. Bu atölyede ders öğretmenleri, öğrenciler ve onların velileri BKS’de gerçekleştirilen bu çalışmayla bir araya gelmişlerdir. Öğrenciler, kitap üzerine hazırladıkları sunumlarını sergilerken veliler ve edebiyat öğretmenleri de seçilen kitap üzerine yorum yaparak öğrencilerle doğrudan etkileşime geçmişlerdir. Ayrıca her yıl 9. sınıf öğrencilerimizle “Öykü Okuma Atölyesi” çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Yaptığımız Bu Etkinlikten Elde Ettiğimiz Sonuçlar İse Şunlardır:

 • Edebi eserler üzerine ayrıntılı inceleme yapmak, öğrencinin yazılı ve sözlü ifadesini güçlendirmektedir.
 • Kitapla doğrudan bir bağ kuran, kitabı her yönüyle inceleyen öğrenci kitap okumayı sevmektedir.
 • Eseri inceleyen, onun özelliklerini araştırarak sunan öğrencinin kendine güveni artmakta; öğrenci rahatlıkla hazırlıksız konuşma yapacak düzeye gelmektedir.
 • Öğrencinin kendisiyle ve dış dünyayla ilgili farkındalığı artmaktadır.
 • Uygulamanın her aşamasında öğrenci, aktif olarak görev aldığından ve emek verdiğinden çalışmanın sonunda emeklerinin karşılığını almış bir birey olarak mutlu olmaktadır.
 • Sahneye çıkarak sunumlarını sergileyen öğrenciler, izleyenler tarafından takdir edildiğinden bu onların yeni çalışmalarda aktif ve gönüllü olarak çalışmasını sağlamaktadır.
 • Velilerin de öğrencilerin incelediği kitabı okumaları ve atölyeye katılıp yorum yapmaları öğrencileri kitap okuma ve inceleme eyleminde yüreklendirmektedir.

Edebiyat Öğretiminin Temel Dayanağı

 • Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve seçkiler
 • Edebiyat terminolojisinin, tür ve türün teknik bilgilerinin ve seçkin örneklerinin verilmesi
 • Bilgilerin pekiştirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesi için seçilen eserlerin okutulması ve incelenmesi
 • Eserler üzerine bireysel sunum, bireysel sözlü eleştiri, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması,
 • Edebi eleştiri (commentary), edebi makale (essay) gibi yazılı çalışmalar sistemin temelini

Edebi eserlerle ilgili yazılan yazılarda aşağıda yer alan değerlendirme ölçeğimizi kullanıyoruz:

A: Alıntı veya eser hakkında bilgi ve metin ya da eserin anlaşılması
B: Yorumlama ve Kişisel Yanıt
C: Edebi Farkındalık
D: Sunum
E: Dilin Akademik Kullanımı

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde her dönemde toplam 2 erişi uyguluyoruz.11. ve 12. sınıflarımızda TM ağırlıklı bölüm tercih eden öğrencilerimiz için ayrıca 2 Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı sınavı yapılmaktadır. Her ders için 2’şer performans notu veriyoruz. Öğrencinin bir performans notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi, verilen ödevlerin yapılması ve incelenen kitaplarla ilgili sunumlarının değerlendirilmesi, öğrencilerin sınıf içinde ve dışında gerçekleştirdiği yazma çalışmalarından  alınan ortalamadır. Diğer performans notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşan performans notuyla belirlenir. İncelenecek kitaplar çok önemlidir, çünkü her dönem  1 performans notunun % 80’inini  incelenen kitaplarla ilgili yapılan çalışmalar belirlemektedir.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için öğrencinin istikrârlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir. Öğrencilerimizin zorlandığı diğer bir nokta da kitap incelemesi çalışmasıdır. Bu çalışmanın nasıl yapılacağı öğrencilerimize verilen “Eseri Nasıl İnceleyelim?” kitapçığında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca web sitemizde “Gerekli Bilgiler” başlığı altında öğrencilerimize gerekli olabilecek bilgiler yer almaktadır. Öğrencilerimizin düzenli olarak süreli bir yayını, gazeteyi ve dergiyi takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir. Yazma konusundaki becerilerini geliştirmeleri için kitap okumalarını ya da günlük tutmalarını, eleştiri yazmalarını öneririz.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:
MEF Lisesi Okuma Atölyesi , Sine-Sanat Kulübü ve  “ Diksiyon” kulübü, Edebiyat bölümü öğretmenlerinin danışmanlığını yürüttüğü kulüplerdir.

İletişim Bilgisi
Bölüm öğretmenleri:

Esin Şahin Özer – Edebiyat Bölüm Başkanı
Bülent Efe, Hürrem Özdoğan, Arda Yakut, Buket Ülger, Melike Kolancalı, Simge Durgut ve Dilek Akyüz
Bölüm öğretmenlerimize  mail adreslerinden veya okul telefonundan 1370 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.

GEREKLİ BİLGİLER
ANLATICI VE BAKIŞ AÇILARI
EDEBİYAT DERSİ ÖDEV VE PROJELERİ İÇİN KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube