Eğitsel Etkinliklerimiz

MEF Okullarında; ders programlarından ayrı olarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitsel etkinlikler programı uygulanır.

Amacımız:

 • Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına, yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilere paylaşımcı, katılımcı, demokratik yaklaşımları benimsetmek,
 • Başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek, özgüven duygularını artırmak,
 • d) Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere 5 alanda eğitsel etkinlik seçeneği sunulmaktadır. Bu alanlar:

 • Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji,
 • Sosyal Bilimler, Dil ve Kültür,
 • Plastik Sanatlar,
 • Müzik ve Sahne Sanatları,
 • Spor alanlarıdır.

Öğrenciler, yaşları göz önünde bulundurularak 5 gruba ayrılırlar:

 • 1-3. sınıflar grubu: Haftada iki gün üç ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
 • 4. sınıflar grubu: Haftada bir gün, iki ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
 • 5-6. sınıflar: Haftada bir gün, iki ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
 • 7-8. sınıflar: Haftada bir gün, iki ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
 •  Lise grubu: Haftada bir gün, iki ders saati Klüp çalışması yaparlar.

Lise öğrencilerinin katıldığı “Yaşam Beceri İstasyonları” ayda bir dönüşümlü olarak gerçekleşmektedir.

Her grubun eğitsel etkinliklere gittiği saatler farklıdır. Bu saatler, haftalık ders programıyla belirlenmiştir.

Öğrenciler, iki döneme ayrılan öğretim yılı içinde tüm kademelerde yılda iki kez etkinlik seçimi yaparlar.

Etkinlik tercihleri google forms üzerinden yapılır.

Ancak, bu seçimlerde devam ettikleri etkinliklerin hepsini değiştirmezler. Süreklilik isteyen etkinlikler ile, bir dönemde programı tamamlanamayan etkinlikler, bir sonraki dönem için tekrar seçilir. Bu seçimlerde, etkinlik öğretmenleri de öğrencileri yönlendirirler.

Öğrencilere, öğretim yılı içinde etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir. Örneğin: sportif yarışmalar, ulusal törenler, plastik sanatlar sergileri, tiyatro sunumları, dünya dans günü gösterileri, proje sergileri, panolar, gazete ve dergiler, TÜBİTAK yarışmalarına katılım bunlardan bazılardır.

Öğrenciler, eğitsel etkinliklere severek ve isteyerek katılmakta ve çok özgün çalışmalar ortaya çıkarmaktadırlar.

Eğitsel etkinliklerin gün ve saatleri kampüslere göre farklılık göstermektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube