Plastik Sanatlar

MEF Ortaokulunda plastik sanatlar eğitimi dersleri, çeşitli araç-gereç, malzeme ve tekniklerle sanatsal disiplinlere yönelerek en temel kavram ve yöntemlerin öğretildiği, yaratıcılığa ve sanata giden yoldur. Bu nedenle Plastik Sanatlar dersleri, ders içi ve ders dışı eğitsel etkinlikler olarak uygulanmaktadır.

Plastik Sanatlar derslerinde sanat uygulamaları yanında sanat kültürüne de özel önem verilerek öğrencinin kendini özgürce ifade etme ortamı sağlanmaktadır. Çünkü plastik sanatlar eğitimi, yetişmekte olan kuşakları her alanda yaratıcılığa yönelten, öğrencilerimizdeki bilişsel gelişimin yanısıra duyu, duyum ve duyarlılığın eğitimine yer veren bütüncül eğitimdir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkartmak için alanında uzman öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamları gerekir. Okulumuzda sağlanan bu ideal ortamda öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlanır. Bölümümüzün amacı sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube