İngilizce

İngilizce Öğretim Programı

MEF Okulları olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımız 5 ve 6.sınıflarımızda A2 dil kazanımlarını; 7 ve 8 sınıflarımızda ise B1,B1+dil kazanımlarını hedeflemektedir. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.

İngilizce Öğretim Programımıza aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Derslerimiz “Tema-Bazlı”, disiplinler arası iş birliği içinde, (Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, müzik, görsel sanatlar, 2.yabancı diller, fiziksel etkinlikler ve eğitsel oyunlar gibi derslerle örtüştürülerek) ve anadil öğrenme modeli baz alınarak yapılandırılmaktadır.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler- ‘End of Theme Assessments’, ‘ Spelling Bee’, ‘Junior Model United Nations’, ‘Cooking Club,’ ‘English Through Pop Songs’ ve ‘Global Scholars’ öğrencilerimize sunulmaktadır.
Öğrencilerimizin dil gelişim süreçlerinin uluslar arası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarını almaları hedeflenmektedir.

SINIFLAR Cambridge ESOL Sınavları AvrupaKonseyiDilSeviyesi
5.ve 6.Sınıflar FLYERS / KET ( Key English Test) A2 (Waystage)
7. ve 8. Sınıflar PET (Preliminary English Test) B1 (Threshold)

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube