Müzik ve Sahne Sanatları

Genel Bilgiler

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız “Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir… Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.” (M.Kemal ATATÜRK) Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir. Mef Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle, müziği ve sahne sanatlarını yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır. Amacımız

 • Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
 • Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
 • İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.
 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak.
 • Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.
 • Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
 • Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 • Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak Etkinliklerimizden Örnekler
 • Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama etkinlikleri yaparak yer almak.
 • Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
 • Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek. MEF Ortaokulunda Müzik Öğretiminin Temel Dayanağı
 • Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
 • Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
 • İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
 • Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip- yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
 • Hayal gücünü ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek. Sanatsal Alanda Ve Yapılan Çalışmalarda Şu Değerlendirme Ölçeklerini Kullanıyoruz :
 • A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi,
 • B: Ders araç – gereçlerini derse düzenli getirme ve kullanma,
 • C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
 • D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma,
 • E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi, teorik bilgi,
 • F: Zamanı yönetme becerisi. Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar: Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem ve sene başında karar alınmış ise sınıf çalgıısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına ; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına , konser, gösteri ve diğer etkinlikler için istekli olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Bölüm Kapsamındaki Etkinliklerimiz: Bölümümüz şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:
 • Çoksesli Okul Korosu ,
 • Popüler Müzik Orkestraları,
 • Orff Çalgıları,
 • Klasik Gitar,
 • Piyano,
 • Keman,
 • Ritim ,
 • Halk Oyunları,
 • Bale-Modern Dans,
 • Tiyatro-Drama

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube