Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı , tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda öğrencileri bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

  • Her öğrenci özel ve biriciktir.
  • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir.
  • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile iş birliği içinde çalışır.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik her öğrenci için eşittir.
  • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
  • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak  sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle çalışmalar yapılır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

MEF Okullarında yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerin kişisel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini tanıyarak bu özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, anaokulundan liseye öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre planlanır. Hedef ve vizyon belirleme gibi kariyer gelişimine yönelik ders ve etkinlikler gerçekleştirilir.

LGS’ye ( Liseye Geçiş Sınavı)  sınavlarına hazırlık sürecinde tüm öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri yapılır, ihtiyacı olan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilir.

Sosyo-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Rehberlik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen temalar doğrultusunda uygulanmaktadır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı PDR Temaları

  1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
5. Sınıflar *Eğitsel Başarı

*Sorumluluk Bilinci

*Zorbalık Arkadaşlık İlişkileri – Empati Problem Çözme Becerisi
6. Sınıflar *Başarı ve Sorumluluklarım
*Hedef Koyma
*Arkadaşlık İlişkileri
*İletişim Kurma
*Akran Zorbalığı
*Siber Zorbalık
Dikkat – Konsantrasyon
7. Sınıflar *Eğitsel Başarı
*Zaman Yönetimi
Arkadaşlık ilişkileri – Özgüven *Akran Zorbalığı
*Siber Zorbalık
*Problem Çözme Becerisi – *Düşünme Becerileri
8. Sınıflar *LGS Hedefleri
*Çalışma Alışkanlıkları
*Başarı ve Sorumluluklarım

*Çalışma Alışkanlıkları

*Motivasyon

*Sınav Kaygısı

*Mesleki Rehberlik (Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması)

*Sınav Kaygısı

Öğrenci Yönetim Kurulu Çalışmaları: MEF Okulları eğitim sistemi içinde öğrencilerin liderlik becerilerinin ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırılması amacıyla gerçekleştirilir.

Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra Öğrenci Yönetim Kurulu sosyal sorumluluk proje ekibiyle birlikte çalışır.

Kardeş Okul Eğitimi: Öğrencilerimiz kardeş okul öğrencilerine aldıkları kutu oyunlarının eğitimini vermektedirler.

Tüm kademelerde, sınıf düzeylerinin gelişimsel özelliklerine göre Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından seçmeli etkinlikler açılır. Rehberlik Birimi etkinlikleri diğer eğitsel etkinlikler gibi seçilebilmekte, her dönem sonunda gruptaki öğrenci isimleri yeniden oluşturulmaktadır. Rehberlik Birimi etkinlikleri eğitsel etkinliklerin yapıldığı saatlerde gerçekleştirilmektedir.

Topluma Hizmet Çalışmaları: Temel evrensel değerlerin kazanımı (saygı-sorumluluk-iş birliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) amacıyla kardeş okul, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği,  fidan dikimi, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı akranlarının dileklerini yerine getirme, eğitim programları planlama ve uygulama gibi  projeleri içerir. Bu etkinlikte öğrenciler aktif olarak yer alır ve projeler üretir. Bugüne kadar, Koruncuk, Lösev, Omirilik Felçlileri, TEMA Vakfı, AKAD Vakfı gibi kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bilinçli Farkındalık Eğitimi: Yaşanılan anda etrafta gerçekleşenleri olabildiğince fark edebilmektir. Zihinsel, bedensel ve duygusal özgürlüğü artırır. Yapılan araştırmalar; bu eğitiminin benlik algısını güçlendirdiği, pozitif bakış açısını artırdığı, dikkat kontrolünü artırarak bilişsel becerileri güçlendirdiği, kaygıyı azalttığı, kontrol mekanizmasını artırdığı ve akranlar arasındaki agresyona olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

Eğitici ve Eğlenceli Oyunlar: Çocuklar oyun ile öğrenir. Bu etkinlik farklı kültürlerin oyunları, atık malzemelerden üretilen oyunlar, kutu oyunları ve geleneksel oyunlarla birlikte hem eğlenmek hem de öğrenmeyi içerir. Etkinlik hem bireysel çalışabilme hem de takım halinde çalışabilme üzerinedir.  Etkinliğin sonunda her öğrenciden kendi oyununu tasarlaması ve bu oyunu arkadaşlarına öğretmesi beklenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

Veli Katılım Programları

Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri kaliteli yaşantı örneklerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini güçlendirmek hedeflenir.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri

Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından tüm seviye velilerine yönelik, her çeyrek dönemde belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

 

2019 – 2020 Yılı Veli – Rehberlik Söyleşileri Temaları:

  • Gelişim Özellikleri
  • Motivasyon & Okul Başarısını Artırma
  • Kuşaklararası İletişim ve İletişim Becerileri
  • Bağımlılık

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde belirli temalar üzerine istek veya ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıp mail yolu ile gönderilir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube