Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda öğrencileri bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

 • Her öğrenci özel ve eşssizdir.
 • Psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını gözetir ve her öğrenci için eşittir.
 • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile iş birliği içinde çalışır.
 • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
 • Tüm öğrenciler tüm farlılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak  sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle çalışmalar yapılır. Öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzeylerine uygun sınıf rehberlik çalışmaları yapılır:

 • Akademik Sorumluluklarımız
 • Ders Çalışma Sanatı
 • Hedef Belirleme
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Zaman Yönetimi 

Sosyo-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Rehberlik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen temalar doğrultusunda uygulanmaktadır: 

 • Duygularımı Tanıyorum / Zorlayıcı Duygularla Baş Etme
 • Atılganlık Becerileri
 • Olumlu Okul İklimi
 • Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık
 • Farklılıklara Saygı
 • Benlik Farkındalığı
 • İletişim ve Empati 

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

MEF Okullarında yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerin kişisel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini tanıyarak bu özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, anaokulundan liseye öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre planlanır. Hedef ve vizyon belirleme gibi kariyer gelişimine yönelik ders ve etkinlikler gerçekleştirilir.

LGS Sürecine Yönelik Çalışmalar

LGS’ye (Liseye Geçiş Sınavı) hazırlık sürecinde tüm öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri yapılır, ihtiyacı olan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilir. Yıl içerisinde öğrencilere çeşitli alanlarda sunumlar ve bireysel çalışmalar yapılır:

 • LGS Hedef Belirleme Çalışması
 • Sınav Stratejileri – Test Teknikleri
 • Sınav Kaygısı – Sınava Dair Duyguları Yönetebilme
 • Motivasyon Toplantıları
 • LGS Kılavuzu İnceleme ve Başvuru Süreci
 • LGS Tercih Danışmanlığı

Öğrenci Yönetim Kurulu Çalışmaları: MEF Okulları eğitim sistemi içinde öğrencilerin liderlik becerilerinin ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırılması amacıyla gerçekleştirilir. Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra Öğrenci Yönetim Kurulu sosyal sorumluluk proje ekibiyle birlikte çalışır.

Topluma Hizmet Çalışmaları: Temel evrensel değerlerin kazanımı (saygı-sorumluluk-iş birliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) amacıyla kardeş okul, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, fidan dikimi, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı akranlarının dileklerini yerine getirme, eğitim programları planlama ve uygulama gibi projeleri içerir. Topluma hizmet çalışmalarında öğrenci yönetim kurulu aktif olarak yer alır.

Tüm kademelerde, sınıf düzeylerinin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçlarına göre Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından seçmeli etkinlikler açılır. Rehberlik Birimi etkinlikleri diğer eğitsel etkinlikler gibi seçilebilmekte, her dönem sonunda gruptaki öğrenci isimleri yeniden oluşturulmaktadır. Rehberlik Birimi etkinlikleri eğitsel etkinliklerin yapıldığı saatlerde gerçekleştirilmektedir.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri

Psikolojik danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından ihtiyaca yönelik tüm seviye velilerine belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde belirli temalar üzerine, istek veya ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıp mail yolu ile gönderilir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube