İkinci Yabancı Diller Bölümü

Genel Bilgiler

Okulumuz öğrencileri  5.sınıfta Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçerek 2. yabancı dile ilk adımlarını atmış olurlar. Seçtikleri bu dili 6, 7 ve 8. sınıflarda da alarak temel dil alt yapılarını oluşturmuş olarak mezun olurlar.

2. yabancı diller öğretmenleri olarak ortak ve öncelikli hedefimiz öğrencilerimize yeni tanıştıkları bu dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek, onlarda 2. bir yabanci dil öğrenmenin gereksinimi,  duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. Günümüz koşullarında bile 1 yabancı dilin yeterli olmadığı bir ortamda 2.bir yabancı dil bilmenin onların hayata atılacağı yıllarda onları ne kadar ayrıcaklı kılacağını fark etmelerini ve bu dilleri öğrenmenin temelinin bu yıllarda atılması gerektiğinin bilincine varmalarını sağlamaktayız.

Öğrencilerimize derslerimizde çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini bir bütün olarak sunarız.

Hem kendi hem de yabancı ülke kültürüne ait kutlanan önemli gün ve haftalara yönelik sınıf içi el işi etkinlikleri düzenleyerek onların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlarız. Milli Bayramlarımız dönemlerinde (6 Ekim, 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs) sınıf içinde öğrencilerimizle bu günlerle ilgili kelime ve kavram bilgisi çalışmaları yapar; daha sonra öğrendikleri bu bilgileri el becerileri ile destekleterek sınıf içinde ve okulumuz genelindeki ortak alanlarda sergileyebilecekleri etkinlikler düzenleriz. Bununla beraber yabancı kültürde kutlanan ancak bizim kültürümüzde olmayan yeni yıl dönemi, paskalya, şükran günü, cadılar bayramı gibi çeşitli önemli günler hakkında da yine sınıf içinde öğrencilerimizle kelime, kavram ve kültürel bilgilendirme çalışmaları yapar ardından karton çalışmaları ile bu öğrendikleri bilgileri görsel bir şekilde yaratıcılıklarını da kullanarak ifade etmelerine imkan tanırız. Yine bunun gibi sene içinde hepimiz tarafından bilinen ve kutlanan sevgililer günü, anneler, babalar ve öğretmenler günü gibi bizler için sosyal anlamda anlamlı ve değerli günlere yönelik de kelime ve kavram bilgilerini derslerimizde işleyerek hem ders ortamını zenginleştirmiş, renklendirmiş olur hem de öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve becerilerini de sergilemelerine imkan sağlamış oluruz.

Bu çalışmaların yanısıra öğrencilerimizin seviye, ilgi ve yaş gruplarına uygun seçtiğimiz hikayeleri gerek sınıf içinde gerekse evlerinde okumalarını sağlayarak onların hem öğrenmekte oldukları kelime ve dilbilgisi kalıplarını bağlam içinde görmelerine hem de yabancı dilde kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine katkıda bulunuruz.

8. Sınıf sonunda öğrencilerimizin gelmesini hedeflediğimiz konum:

  •  Günlük yaşamdaki konuşmaların ve dinlediklerinin çoğunu anlar.
  • Güncel konularla ilgili metinleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlar.
  • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken iletişim kurabilir ve ortaya çıkabilecek birçok durumla rahatlıkla başa çıkabilir.
  • İlgi alanına giren bir konu hakkında olaylar arasında bağlantı kurarak konuşabilir.
  • Planlarını, bir öyküyü, bir izlenimi, kitap ya da filmin konusunu aktarabilir, görüş bildirebilir.
  • Öğrendikleri yabancı dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özelliklerini tanır, kendi kültürüyle bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir.
  • 2. yabancı bir dili öğrenen bir birey olarak yeni dillere, kültürlere ve insanlara saygı, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır.
  • 2. yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidir.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlediğimiz Yöntemler : 
Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerini kolaylaştıracak temel ilkelerden birisi şüphesiz sık tekrardır. Öğrencilerin sık aralıklarla az süreli tekrarlar yapması, ders içinde edindikleri bilgileri ders dışında da kullanılır hale getirmeleri, öğrendikleri dilde film, müzik, dergi gibi yayınları takip etmeleri o dili öğrenmeleri adına son derece önemlidir. Derse ait materyallerin düzenli tutulması ve kullanımı, verilen ödevlerin zamanında yapılması, öğrencilerin düzenli çalışma alışkanlığını edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin bireysel eksiklikleri bölümümüz öğretmenleri tarafından yapılan ek çalışmalarla giderilmekte yine bu eksikliklerini gidermek adına öğrenciyle birebir çalışılmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube