Ölçme Değerlendirme

Notsuz – Alternatif Ölçme Araçları…

MEF Ortaokulu’nda ölçme değerlendirme süreci çok detaylı bir kapsama sahiptir. Sonuç ve süreç odaklı ve nota dayalı ölçme-değerlendirme araçlarının (yazılı, izleme, deneme, ödev, vb.) yanı sıra davranış ve becerilerigeliştirmeye yönelik, nota dayalı olmayan alternatif araçlar da (gelişim karnesi vb.) kullanılmaktadır.

Bu amaçlar için oluşturulan rubrikler (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) öğrencinin olumlu davranışlarını ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasına yardımcı olduğu gibi bireyin kendini daha iyi tanımasına da yardımcı olur.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube