Yabancı Dil Eğitimi

İNGİLİZCE

Dilin doğal bir etkinlik oluşu nedeniyle MEF Okulları’nda dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine, bir dil atmosferi oluşturulur. Bu atmosferde, her öğrenciye dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır. MEF Okulları’nda İngilizce öğrenimi, anaokulunda başlar, lise son sınıfa kadar devam eder. MEF Okulları’nda “tam öğrenme modeli” bağlamında “işlevsel dil öğrenimi” temel alınır, iletişimsel metot kullanılır. İngilizce programı proje tabanlıdır.

Anaokulu ve İlköğretim 1-3. sınıflarda anadilini öğrenme modeli ile öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, 4. ve 5. sınıflarda öğrencilerin kuralları kendilerinin keşfetmesi ile devam eden programımız dil kullanımını daha etkin kılmayı hedefler. 6-8. sınıflarda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

MEF Okulları’nda İlköğretim 1-2. sınıflarda İngilizce öğretimi biri Türk diğeri yabancı olmak üzere iki öğretmenle yapılır. Yabancı öğretmenlerle, öğrencilerin, öğrendikleri dilin kültürünü tanımaları hedeflenir.4-8. sınıflarda yabancı öğretmenlerle okuma ve yazma çalışmaları devam eder.

MEF Okulları’nda İngilizce  drama ,sanat ve spor etkinlikleri öğrencilerin öğrendikleri dili sınıf dışında farklı alanlarda kullanmaları amacıyla düzenlenir. Dil öğreniminde amaç, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmelerini ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

MEF Okulları’nda 8. sınıfı bitiren öğrenciler “Upper Intermediate” düzeye, özel ilgisi olan öğrenciler ise “Early Advanced” düzeye ulaşır.

İKİNCİ YABANCI DİL

Okulumuz öğrencileri 5.sınıfta Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçerek 2.Yabancı dile ilk adımlarını atmış olurlar. Seçtikleri bu dili 6, 7 ve 8. sınıflarda da alarak temel dil alt yapılarını oluşturmuş olarak mezun olurlar.

2. Yabancı Diller öğretmenleri olarak ortak ve öncelikli hedefimiz öğrencilerimize yeni tanıştıkları bu dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek, onlarda 2. bir yabanci dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. Günümüz koşullarında bile 1 yabancı dilin yeterli olmadığı bir ortamda 2.bir yabancı dil bilmenin onların hayata atılacağı yıllarda onları ne kadar ayrıcaklı kılacağını fark etmelerini ve bu dilleri öğrenmenin temelinin bu yıllarda atılması gerektiğinin bilincine varmalarını sağlamaktayız.

Öğrencilerimize derslerimizde çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini bir bütün olarak sunarız.

Hem kendi hem de yabancı ülke kültürüne ait kutlanan önemli gün ve haftalara yönelik sınıf içi el işi etkinlikleri düzenleyerek onların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlarız. Milli Bayramlarımız dönemlerinde (6 Ekim, 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs) sınıf içinde öğrencilerimizle bu günlerle ilgili kelime ve kavram bilgisi çalışmaları yapar; daha sonra öğrendikleri bu bilgileri el becerileri ile destekleterek sınıf içinde ve okulumuz genelindeki ortak alanlarda sergileyebilecekleri etkinlikler düzenleriz. Bununla beraber yabancı kültürde kutlanan ancak bizim kültürümüzde olmayan yeni yıl dönemi, paskalya, şükran günü, cadılar bayramı gibi çeşitli önemli günler hakkında da yine sınıf içinde öğrencilerimizle kelime, kavram ve kültürel bilgilendirme çalışmaları yapar ardından karton çalışmaları ile bu öğrendikleri bilgileri görsel bir şekilde yaratıcılıklarını da kullanarak ifade etmelerine imkan tanırız. Yine bunun gibi sene içinde hepimiz tarafından bilinen ve kutlanan sevgililer günü, anneler, babalar ve öğretmenler günü gibi bizler için sosyal anlamda anlamlı ve değerli günlere yönelik de kelime ve kavram bilgilerini derslerimizde işleyerek hem ders ortamını zenginleştirmiş, renklendirmiş olur hem de öğrencilerimizinbireysel farklılıklarını ve becerilerini de sergilemelerine imkan sağlamış oluruz.

Bu çalışmaların yanısıra öğrencilerimizin seviye, ilgi ve yaş gruplarına uygun seçtiğimiz hikayeleri gerek sınıf içinde gerekse evlerinde okumalarını sağlayarak onların hem öğrenmekte oldukları kelime ve dilbilgisi kalıplarını bağlam içinde görmelerine hem de yabancı dilde kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine katkıda bulunuruz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube