Türkçe

Genel Bilgiler

Okul; yaşamımız boyunca ihtiyacımız olacak temel bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmemiz ve gereksinmelerimizi elde edebilecek becerileri kazanmamız için vardır. Türkçe dersleri okuldaki eğitim sürecinin önemli bir bölümünü kapsamakta ve öğrencilerin diğer derslerde de ihtiyaç duyacağı becerileri içermektedir. Bu nedenle Türkçe derslerindeki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öğrencilerimizin kendilerini ve toplumu daha iyi anlayabilmeleri için onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücünü kazandırmak.
  • Öğrencilerimize, çevrelerine yön verebilmeleri için görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi ve alışkanlığını kazandırmak.
  • Öğrencilerimize etkin dinleme becerisi kazandırmak.
  • Öğrencilerimizin düzeylerine uygun Türk ve Dünya edebiyatlarından seçilmiş edebi eserler okutularak öğrencilerimize okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak, öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak.
  • Öğrencilerimizin Türk dilinin kurallarını farkına varmalarını sağlamak, dil becerilerini çeşitli yaratıcı etkinliklerle geliştirmek, dili yaratıcı biçimde kullanarak ürünler ortaya koymanın zevkini tattırmak ve Türkçeyi sevdirmek.
  • Bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmak.
  • Farklılaştırılmış eğitim programlarını ve eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilerimizi derse etkin bir şekilde katmak.
  • Öğrenilen konuları içselleştirerek uygulamak, böylelikle öğrenmeyi davranışa dönüştürmek.

Derslerimizde öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğrencileri merkeze alan ve onları aktif kılan bir öğrenme modelini uygulamaktayız. Bireysel farklara dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin farklı zeka alanlarını harekete geçirecek şekilde derslerimizin yapılandırılmasına gayret etmekteyiz.

Türkçe derslerimizde öğrencilerin birikim düzeylerini ve ilgilerini dikkate alarak deneyerek öğrenme, eleştirme, muhakeme ve yorumlama güçlerini geliştirmeye çalışmaktayız.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube