2. Yabancı Dil

Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. İkinci Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz öğrencilerimizi yeni bir dil öğrenmeye ve onun kültürünü tanımaya heveslendirmek, farklılıklara saygı duyarak, onlarda istek uyandırmak, ikinci bir dili öğrenerek çok dilli olmanın avantajlarından şimdi ve gelecekte yararlanmalarını sağlamakla beraber Dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, MEF Okulları’nda öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 3. sınıfta Fransızca, Almanca,  ya da İspanyolca dillerinden birini tercih ederek başlar. 3 ve 4. Sınıfta, iki ders saati, 5.ve 6. sınıfta dört ders saati,7. sınıfta 3, 8. sınıfta 2 ve  lise sınıflarımızda dörder ders saati ile öğrencilerimiz tercih ettikleri dili öğrenmektedir.

İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunu yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan DELF (Fransızca), DELE (İspanyolca), FIT (Almanca) sınavlarına girmeleri için olanak oluşturulur.

Yabancı Dil dersinde özellikle hedeflediğimiz program, belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Uluslararası sınavları alarak elde edilen sertifika ve diplomalar yabancı üniversitelere kabulü kolaylaştırır ve aynı zamanda bazıları kredi kazandırır.

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dilbilgisi öğretimini de kapsar. Bu sebeple de dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanması dilin kurallarından çok bir iletişim aracı olarak kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenciler dil hakkında sadece teorik bilgiler öğrenmek yerine o dili kullanarak iletişim becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz kalıpları ve dilin kurallarını ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya daha sonra da kavradıklarını kullanmaya yönlendirilirler.

Erken yaşta doğru telaffuzun kazandırılmasında öğretmenlerimizin ana dil konuşur olması büyük önem taşımaktadır. Her öğrencimizin öğrenme motivasyonunun en üst düzeye ulaşması ve kendi potansiyelini gerçekleyebilmesi için farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılır.

Yurtdışı Gezileri;

Öğrencilerimizin öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelerdeki tarihi ve kültürel yapıyı tanımaları ve öğrendikleri dilleri yerinde konuşma imkânı bulmaları amacıyla her yıl Almanca, Fransızca ve İspanyolcanın konuşulduğu farklı ülke ve şehirlere kültürel ya da proje amaçlı geziler düzenlemeyi hedefliyoruz.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler

Almanca FIT Kulübü

Fransızca  DELF Kulübü

İspanyolca  DELE Kulübü

Fransızca , Almanca ve İspanyolca Drama Klübü

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube