2. Yabancı Dil

İkinci Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz öğrencilerimizi yeni bir dil öğrenmeye ve onun kültürünü tanımaya heveslendirmek, farklılıklara saygı duyarak onlarda istek uyandırmak, ikinci bir dili öğrenerek çok dilli olmanın avantajlarından şimdi ve gelecekte yararlanmalarını sağlamakla beraber “dünya vatandaşı” olma yolunda ilerletmektir. Bu nedenle MEF Okullarında öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil öğrenimine 3. sınıfta Fransızca, Almanca ya da İspanyolcadan  birini tercih ederek başlar. Bu öğretim 12. sınıfa kadar sürer.

İkinci Yabancı Diller Programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin dünyaca tanınan DELF (Fransızca), DELE (İspanyolca), FIT (Almanca) sınavlarına girmeleri için olanak oluşturulur.

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşılmaktadır. Derslerde metot kitaplarının yanı sıra üniteler farklı dokümanlar, sunular ve videolarla desteklenir. Ayrıca çevrim içi süreçte derslerin daha akıcı olması için Kahoot, Quizizz ve Edpuzzle gibi uygulamalardan da destek alınır. Dersin özetini, kelime bilgisini, konu ile ilgili görsel ve işitsel kaynakları ders sonunda tekrarlayabilmeleri için classroomda öğrencilerimizle paylaşılır. Öğrenciler bu veriler eşliğinde ödevlerini de yaparak öğrendiklerini pekiştirirler.

Hazırlık sınıfı grubumuz için yıl sonu hedefimiz A1 seviyesini sağlıklı şekilde bitirip 9. sınıfta A1 seviyesinin devamı ve A2 seviyesine geçiş hedeflenmektedir.

9 ve 10. sınıflarımızda A2 seviyesine uygun seçilen materyallerimizle birlikte seviyenin ve konunun içeriği desteklenmektedir. Sınıfın genel seviyesine göre beş temel beceriden eksik olanlar belirlenip o konudaki çalışmalar öncelik kazanır ve desteklenir.

11. sınıflarımızda A2 ve B1 başlangıç seviyesinde materyaller kullanılır ve dersler bu yönde işlenir.

Hedefimiz, öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduğunda öğrendikleri ikinci yabancı dili A2 ve B1 seviyesinde kullanabilmeleridir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube