Coğrafya

Coğrafya, insanın yerel ve küresel ölçekte yaşadığı alanı ve dünyayı bütünsel ve çok boyutlu anlamasını ve analiz etmesini sağlayan multidisipliner bir bilim dalıdır. Bu ders öğrencilerimizin; yakın çevresinden başlayarak, dünyaya ait çevresel değerlere sahip çıkmalarını, yaşanılan çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmelerini, çözüm süreçlerine dâhil olmalarını, edinilen bilgi ve becerileri hayata geçirmelerini sağlamayı amaçlar. Sorgulama, eleştirel düşünme, araştırma, inceleme ve gözlem yeteneğini geliştirme, gerekli durumlarda iş birliğine açık olma, çok yönlü bakış açısına sahip olma, empati kurma, analiz ve sentez yeteneği kazanma gibi yetenekler ve beceriler kazandırılır.

Amacımız

Coğrafya eğitiminin amacı; öğrencilere dünyanın fiziki, beşeri, ekonomik özellikleri çerçevesinde geniş bir bakışaçısı kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler, Dünya’nın fiziki yapısını anlar, nüfus ve yerleşim yapısını inceler, ekonomik süreçleri ve ticaretin önemini, uluslararası ilişkilerin temelini öğrenirler. Tüm bunların yanısıra harita okuma coğrafi veri analizi gibi beceriler kazanarak GIS (Geographical Information Systems), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım programıyla ilgili bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

Yapılan Etkinlikler

Ders içi etkinliklerinde yapılandırmacı bir yaklaşım izlenir. Öğrenmenin yapılandırılması için öğrencinin kullanılan materyalle etkileşime girmesi, sorgulaması, kendi hayatında kullanması gerekir. Bu yaklaşımda öğrenmenin düzenli olması esas alındığından, öğrenme durumuna ve düzeyine uygun etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde bilgiyi anlamlı kılacak uygun öğrenme ortamları sağlanır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kazanım ve becerilerinin uygulanmasının yanı sıra, öğrenci merkezli etkinlikler (Kahoot, Wordwall), 3D materyal ve sunumlar (Mozaweb), gözlem yeteneğinin gelişimi adına arazi çalışmaları yapılır. Ders sürecinin elverdiği ölçüde çevrimiçi harita oyunları oynanır. Yükseköğrenime hazırlanan öğrenciler, çeşitli test uygulamaları ve soru analizleriyle desteklenir.

Projelerimiz

SEMEP, UNESCO bünyesinde çalışan çevre eğitimi projesidir. Projenin temel amacı öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmaktır. Bu hedefle SEMEP belirlediği belirlediği konuya ilişkin katılımcı okullarla birlikte çeşitli afişler ve projeler hazırlar. Hazırlanan çalışmalar belirli tarihlerde katılımcı okullara sunulur. TÜBİTAK, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun her kesimine yayılmasını, bilimsel bilgiye ulaşılmayı kolaylaştırmayı, bilim-teknoloji ilişkisini etkinlikler yoluya yaymayı amaçlar.

Bölüm Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
Her derste olduğunu gibi Coğrafya dersinde de kalıcı öğrenme sağlanabilmesi için mutlaka tekrar yapmak gerekir. Ek olarak sanal bir küre üzerinde yeryüzünde dolaşma olanağı sağlayan Google Earth ile uydu görüntüleri, 3D binalar incelenebilir. Keyifli bir öğrenme sağlaması açısından çevrimiçi harita oyunları Seterra, GeoGuessr kullanılabilir.

İletişim Bilgisi:

Ezgi YALÇIN
yalcine@mef.k12.tr

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube