Coğrafya

Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Türkiye’de gerçekleşen ekonomik faaliyetler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri, insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edilir. Öğrencilerin, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır.

Amacımız

  • Öğrencilere direkt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedefimizdir.
  • Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili ‘’Coğrafi Bilinç ‘’ kazanmaları ve olaylar ile ilgili çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmaları sağlanır.
  • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmalar uygulanır.
  • Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına; tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
  • Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerler kazandırılır.
  • Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duyguları geliştirilir.

Hedefimiz

Öğrencilerin yaşadığı mekân hakkında bilgi sahibi olmaya başlamasıyla, çevresini ve dünyayı merak etmesini sağlayarak etkin bir vatandaş olarak coğrafi bilinç kazanmalarını sağlamaktır. Bu şekilde yakın çevresinden başlayarak dünya hakkında bilgi sahibi olacak, çevre bilinci kazanmış, çevresini ve dünyasını koruyacak nesillerin yetişmesine olanak sağlanacaktır.

Yapılan Etkinlikler

Derslerimizde öğrencilerin işlenen konular hakkında hayattaki karşılığını bulmaları açısından konuyla ilgili kısa filmler, belgeseller izlenmektedir. Bunun yanında harita bilgilerini geliştirmeleri bakımından dilsiz harita çalışmaları yapılmaktadır. Bu haritalarda dünya iklimleri, ülkeler, şehirler dilsiz haritalara öğrenciler tarafından yerleştirilmektedir.  Ayrıca çevre bilincini edinmeleri amacıyla ders içi birçok tartışma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Günümüz bilim insanlarını okulumuza davet ederek söyleşi, seminer gibi sosyal ve kültürel ortamlar yaratıp öğrencilerimizin bu kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını hedefliyoruz.

Projelerimiz

SEMEP, Birleşmiş Milletlere bağlı bir alt kuruluş olan UNESCO’nun 27. Genel Kurulunda onaylanan uluslararası bir çevre eğitim projesidir.

SEMEP bir çevre eğitimi çalışmasıdır. Bilgiyi doğrudan alıp aktarmayı değil, bilgiyi keşfetmeyi temel alır. Yaşayarak öğretmeyi amaçlar.

SEMEP projesi, öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkararak onları işe katmak, çevre bilincini bölgesel ve geniş kapsamlı olarak geliştirmek, çevre çatısı altında ulusal ve uluslararası birleşmeyi sağlamak, sorun çözebilme becerilerini geliştirmek, yaşam için çevre ve çevre için yaşam bilinci oluşturmak gibi temel amaçları kapsar.

Bölüm Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
Coğrafya dersleri için öğrencilerin düzenli olarak konu tekrarı yapmaları çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur.   Öğrencilerimizin National Geographic ve Atlas gibi coğrafi dergileri takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.

İletişim Bilgisi:
Fatma Yavuz

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube