Yabancı Dil

MEF Okulları felsefesi doğrultusunda  İngilizce öğretim programımız ile  hedef dil bir araç olarak kullanılarak öğrencilerin “Critical Thinking – Eleştirel düşünme becerisi, Communication – İletişim becerisi, Collaboration – İş birliği becerisi ve Creativity – Yaratıcı düşünme becerisi” gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İngilizce müfredat programımız “Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı – CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ve Global Scale of English” kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.

GR9/10 B1/B2 INDEPENDENT USER FCE
GR11 C1 ADVANCED IELTS /CAE (CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH) / TOEFL / PTE (Pearson Test of English)
GR12 C1/C2 ADVANCED IELTS / TOEFL / PTE (Pearson Test of English)

Hazırlık sınıflarında ve diğer sınıflarımızda  müfredat programımız dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing’e (Yazma) eşit ağırlık vermektedir. Dil edinim sürecinde, öğrencinin kazandığı  bilgi ve ve becerileri onu bir üst seviyeye taşıyacak niteliktedir.

Öğrencilerimiz farklı edebi türleri içeren kurgusal metinler hikaye, masal, drama, efsane, şiir; kurgusal olmayan metinler, tarihi ve bilimsel bilgi içeren metinler ve biyografi gibi yazınsal türler üzerinde çalışırlar. Bu metinler, öğrencilerimizin aktif olduğu “neden, niçin, nasıl?” gibi sorularla öğrencinin temel olarak anlam becerilerini eleştiri, analiz, sentez yapabilme, farklı bakış açılarından bakabilme yetilerini geliştiren etkinliklerle pekiştirilir. Program “Communicative Approach – İletişimsel Yaklaşım Metodu ve Task-Based Learning – Proje Bazlı Öğrenme” ilkeleri doğrultusunda hazırlanan çalışmalar ile yürütülmektedir.

Öğrenci merkezli yürüttüğümüz programımızda araştırma ve sunumlar, derslerin temelini oluşturur. İngilizce eğitiminde teknolojinin derslere entegrasyonunun önemine inanıyoruz ve web tabanlı eğitim araçlarını, çeşitli tablet uygulamalarını, facebook, twitter gibi sosyal medya ağlarını da derslerimizin bir parçası haline getirerek öğrencilerimizin ilgisini canlı tutmaya çalışıyoruz.

MEF  üniversitesi bünyesinde uygulanmakta olan, değişen ve gelişen teknolojik uygulamalar sayesinde günümüz modern dünyasının geleneksel dışı sınıflarında kullanılan Flipped Learning öğretim modeli lisemizde de kullanılmaktadır. Harvard Üniversitesi Fizik profesörlerinden Eric Mazur öğrenmeyi iki adım olarak tanımlamaktadır. Bu adımların ilki bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım) ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesidir. Lisemizde uyguladığımız flipped learning metodu ile sınıf sistemimiz ters- yüz edilerek teorik bilgiyi öğrencinin evde kendi başına öğrenip öğrendiğini okulda sunmasına olanak sağlanmaktadır. MEF Bahçeşehir lisemizde öğrencilerimiz öğrenme sorumluluğunu yerine getirerek bireysel öğrenme becerileri kazanmış ve bunları geliştirmiş olur.  Öğretim sistemimizdeki bu değişim  geleneksel eğitim sisteminde hakim olan “davranışçı” yaklaşımdan “yapılandırmacı” yaklaşıma doğru bir paradigma değişimini de ortaya çıkarmıştır.Dil edinim sürecinde öğrencilerimiz flipped learning metodu ile öğrenme ve dil edinimi sürecine aktif olarak dahil olmuşlardır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz katıldıkları ulusal ve uluslararası  konferanslar (MUN, FPS, The World Scholar Cup) ile dünya meselelerine çözüm ararken aynı zamanda hedef dilde akademik yazma ve konuşma becerilerini de geliştirmiş olurlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube