Yabancı Dil

MEF Okulları felsefesi doğrultusunda  İngilizce öğretim programımız ile  hedef dil bir araç olarak kullanılarak, öğrencilerin ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı- “CEFR (Common European Framework of Reference for Languages”) ve “Global Scale of English” kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Hazırlık ve diğer sınıflarımızda  müfredat programımız dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık vermektedir. Dil edinim sürecinde, öğrencinin kazandığı  bilgi ve ve becerileri onu bir üst seviyeye taşıyacak niteliktedir.

Öğrencilerimiz farklı edebi türleri içeren; kurgusal metinler- hikaye, masal, drama, efsane, şiir, kurgusal olmayan metinler- tarihi ve bilimsel bilgi içeren metinler ve biyografi yazın türleri üzerinde çalışırlar. Bu metinler, öğrencilerimizin aktif olduğu ve ‘neden, niçin, nasıl’ gibi sorularla öğrencinin temel olarak anlam becerisini ve eleştiri, analiz, sentez yapabilme, farklı bakış açılarından bakabilme yetilerini geliştiren etkinliklerle pekiştirilir. ‘Program ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ – Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda hazırlanan çalışmalar ile yürütülmektedir.

Öğrenci merkezli yürüttüğümüz programımızda araştırma ve sunumlar derslerin temelini oluşturur. İngilizce bölümü olarak teknolojinin derslere entegrasyonunun önemine inanıyoruz ve web tabanli eğitim araçlarını, çeşitli tablet uygulamalarını, facebook, twitter gibi sosyal medya ağlarınıda derslerimizin bir parçası haline getirerek öğrencilerimizin ilgisini canlı tutmaya çalışıyoruz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube