Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerimizin Genel Amacı

Hoşgörülü, empati yeteneği gelişmiş, eleştirel, yapıcı, edindiği bilgileriyle yaşadığı hayatı anlamlandıran, cesur, ciddi, modern, atılgan, bilgiye ulaşma yollarını bilen,hurafe ve batıl inanışlardan uzak,bilim ve felsefenin  ışığında bir teoloji anlayışına sahip,farklı bakabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,laik  ve demokratik Türkiye cumhuriyeti  temel değerlerinde sahip çıkan,özgür, adaletli,hür, toplumsal ve evrensel değerlere sahip, çevresine ve doğaya duyarlı,bütün insanlara renk,dil,din ve ırk ayrımı gözetmeksizin eşit davranması gerektiğini bilen bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizi işlerken;

  • Dinin adalet, saygı ve sevgi boyutunun öne çıkarılması,
  • Dogmalardan uzak gerçek bir teoloji anlayışının oluşması,
  • Evrensel ahlak kurallarının yerleşmesi,
  • Toplumda yaygın olan batıl inanç ve hurafelerin tespit edilmesi,
  • Eylemlerimiz ve kader arasında doğru bağlantı kurulması,
  • Mezhepler üstü salt akılcı bir dini anlayış biçiminin oluşması,
  • Doğaya ve çevreye duyarlı bir bilinç oluşması,
  • Dinin yöresel değil evrenselliğinin fark edilmesi,
  • Derslerin öğrenci merkezli işlenmesi,
  • Derslerimizi işlerken,  sokratik öğrenme biçimini kullanarak  bilgiyi öğrencilerimizin  kendilerinin keşfetmelerini sağlayarak, bilginin öğrencide yaratıcı ve kalıcı olmasını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin yerinde ve yaşayarak öğrenmelerini, öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla da akademik birimlerin ve ulusal ya da uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile, sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı sağlayıp çağdaş değerler ve bilimsel verilerin ışığında örnek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin yaşadığı çevreyi, doğal ve kültürel zenginlikleri tanımaları amacıyla sosyal dersleri işbirliğiyle geziler düzenlemekteyiz.

İletişim Bilgisi:

İlyas Yıldırım – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube