Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler ve Eğitimciler

MEF Okulları Eğitimde öncü, yeniliklere açık bir model oluşturmak vizyonunu;  2011-2012 öğretim yılından itibaren Bahçeşehir Kampüsü’nde Anaokulu, ilkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile  hizmet etmektedir.

MEF Okullarının misyonu; Öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, yararlı hobileri olan, estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

MEF Okularında öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır.”Tam Öğrenme Modeli” uygulanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan eğitim öğretimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenecekleri öğrenme ortamları oluşturulur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma!” hedefini ilke edinerek öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata yetiştirirken anadilinde başarılı ve yabancı dillere hakim, matematik, fen ve sosyal  bilimlerinde geleceğe dönük, ulusal değerlerine ve tarih bilincine sahip, çevreye duyarlı, analiz becerileri gelişmiş, sanata, spora, edebiyata ilgili, etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenme çabasında olan gençler yetiştirmek için tüm kadromuzla görevimizin başındayız.

Öğrencilerimize  iyi bir gelecek hazırlamak için bilim ve aklı kullanarak, teknolojik alandaki gelişmelerden yararlanarak, demokratik bir ortamda, insan haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı anaokulundan lise son sınıfa kadar bir bütünlük içeren programla çalışmalarımızı öğrencilerimizi sürecin içine katarak sürdürüyoruz.

MEF  Okulları bilime ve çağın gereklerine uygun eğitim felsefesiyle ön plana çıkan bir kurumdur. Eğitimin, gerçekleştirildiği çağın gereksinim, imkân ve hedeflerine göre şekillenen dinamik ve tutarlı bir süreci kapsadığının farkındayız. Buna göre, 21. yüzyılın getirdiği teknolojik imkânların eğitim üzerinde büyük rol oynayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin amaca ulaşmak için sadece bir araç olduğunu biliyoruz. Araç hep değişecektir, ama amaç aynı kalacaktır. Asıl hedefimiz bilgiyi doğru kullanabilen, eleştirel düşünme ve bilgiyi transfer edebilme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Tüm bunların yanında yabancı dilde yetkin, sanat ve spor faaliyetlerine ilgili, sosyal yaşamda kendini kanıtlayabilen, başarılı ve çağdaş bir  nesil; siz değerli velilerimizin attığı temeller üzerine ekleyeceğimiz eğitim ilkelerimizle şekillenerek sürdürülebilir olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla.

 

 

Hüseyin Sulu
Kampüs Müdürü
Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube