Plastik Sanatlar

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

MEF Okullarında Plastik Sanatlar eğitiminde öncelikli amacımız öğrencilerimizin kendilerini ifade yöntemleri geliştirmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve entelektüel gelişimlerini desteklemektir.

Oluşturduğumuz iki ve üç boyutlu sanat atölyeleriyle; öğrencilerimize çeşitli sanat tekniklerinin yanında, yaratıcı ve özgün düşünme becerisi kazandırmak, proje geliştirmelerini ve projelerini ürüne dönüştürmelerini desteklemektir.

Sanat aracılığıyla doğru iletişim yolları bulmalarını ve evrensel sanat değerlerin farkına vararak Estetik bilinç oluşturmalarını ve sanat alanlarını bir tür yaşam biçimine dönüştürmelerini sağlamaktır.

Hedeflerimiz

 • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında sanata, sanatçıya, sanat eserine değer veren,
 • Görsel okuryazarlık, sanatsal algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Güncel kültür-sanat olaylarını ve sergileri bilinçli olarak izleyen,
 • Sanatsal anlamda entelektüel alt yapı oluşturmuş,
 • Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Araştıran, sorgulayan, eleştiren, analitik düşünen,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanan,
 • Ülkesinin kültürünün yanında uluslararası sanat akımlarının farkında olan,
 • Çevre bilinci ve duyarlılığı gelişmiş,
 • Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirerek, edindiği sanat kültürü ve estetik bilincini yaşamlarının her alanında kullanabilen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Plastik Sanatlar Kulübü

“Every Child is an Artist” Pablo Picasso

MEF Okullarında Plastik Sanat alanlarında; Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve çok yönlülüklerini ortaya çıkarmak hedefiyle çok yönlü sanat eğitimi kurgulanır. Bu doğrultuda  özgün tasarımlar oluşturmalarına  ortam hazırlamak adına ders dışı etkinlikler düzenlenir. Burada önemli olan öğrencilerimizin; Plastik sanat alanlarında teknik ve farklı yöntemleri kullanarak estetik bir bütünlük içinde kendini ifade etmesine rehber olmaktır. Ayrıca; bir veya daha fazla branşta uzmanlaşmaları için ortam hazırlanmaktadır.

Plastik Sanatlar Eğitimi Bölümü Etkinlik Dersleri:

 • Design Thinking
 • Heykel ve Seramik Sanatı
 • Resim Sanatı
 • Geleneksel Türk El Sanatları

Design Thinking:

Amaç: Öğrencilerin yaratıcılığını desteklemek ve kendilerini tasarımcı kimliğinde hissetmelerini sağlamak amacıyla kurgulanan etkinlik dersi içeriğinde ;

Endüstriyel tasarım ve moda tasarım alanlarında çalışma ve eser üretme olanağı sunulmaktadır.

Heykel ve Seramik Sanatı :

Amaç:

Öğrencilerde Heykel sanatına ilgi ve merak uyandırmanın yanında estetik bilinci geliştirerek entelektüel bilgi kazandırmak.

Öğrencilerin üç boyutlu sanat kavramını öğrenmeleri ve bu anlamda eserleri üretmeleri desteklenmektedir. Ayrıca; yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özgür düşünce ve ifade ortamları oluşturulmaktadır.

Resim Sanatı

Amaç:  Öğrencilerimiz; iki boyutlu sanat çalışmalarında kendilerini doğru ifade edebilmeleri adına resim tekniklerini öğrenir. Ve bu alanda özgün çalışmalar üretirler.

Sanatın doğuşundan günümüze geçirdiği evreleri, sanat akımlarını, sanatçıları ve sanat eserlerini öğrenerek kendi sanatsal bakış açısını oluştururlar.

Akademik bakış açısıyla; teknik resimi

Mizah duygusu ile; karikatür sanatını,

Resim teknikleriyle; Karakalem, pastel, aquarel, akrilik boya kullanımını,

Hayal gücünü kullanmak adına; illüstrasyon, animasyon çizimi,

Entelektüel alt yapı oluşturmak için; estetik bilinci, sanat tarihi sanatçı ve sanat eseri tanımaları,

Tarihi ve kültürü bilmeleri adına; Müze bilinci ve sergi kültürü edinmeleri amaçlanmaktadır.

Geleneksel Türk El Sanatları

Amaç: Öğrencilerin, milli kültür ve sanat değerlerimizin farkına varmalarını sağlayarak bu alanda eser üretmelerini ve bakış açısı kazanmalarını sağlamak temel amacımızdır.

Bu anlamda Ebru Sanatının tarihçesini, Ebru sanatçılarını öğrenir. Ebru sanatının teknik ve aşamalarını öğrenir ve uygular.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube