Plastik Sanatlar

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

MEF Okullarında plastik sanatlar eğitiminde öncelikli amacımız öğrencilerimizin kendilerini ifade yöntemlerini geliştirmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve entelektüel gelişimlerini desteklemektir.

Oluşturduğumuz iki ve üç boyutlu sanat atölyeleriyle; öğrencilerimize çeşitli sanat tekniklerinin yanında yaratıcı ve özgün düşünme becerisi kazandırmaya çalışıyor, proje geliştirmelerini ve projelerini ürüne dönüştürmelerini destekliyoruz.

Sanat aracılığıyla doğru iletişim yolları bulmalarını, evrensel sanat değerlerin farkına vararak estetik bilinç oluşturmalarını ve sanat alanlarını bir tür yaşam biçimine dönüştürmelerini sağlıyoruz.

Hedeflerimiz

 • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında sanata, sanatçıya, sanat eserine değer veren,
 • Görsel okuryazarlık, sanatsal algı ve estetik bilincine sahip,
 • Plastik sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Güncel kültür-sanat olaylarını ve sergileri bilinçli olarak izleyen,
 • Sanatsal anlamda entelektüel altyapı oluşturmuş,
 • Plastik sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Araştıran, sorgulayan, eleştiren, analitik düşünen,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanan,
 • Ülkesinin kültürünün yanında uluslararası sanat akımlarının farkında olan,
 • Çevre bilinci ve duyarlılığı gelişmiş,
 • Plastik sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirerek, edindiği sanat kültürü ve estetik bilincini yaşamlarının her alanında kullanabilen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

“Every Child is an Artist” Pablo Picasso

MEF Okullarında plastik sanatlar alanlarında öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve çok yönlülüklerini ortaya çıkarmak hedefiyle çok yönlü sanat eğitimi kurgulanır. Bu doğrultuda  özgün tasarımlar oluşturmalarına  ortam hazırlamak adına ders dışı etkinlikler düzenlenir. Burada önemli olan öğrencilerimizin görsel sanat alanlarında teknik ve farklı yöntemleri kullanarak estetik bir bütünlük içinde kendini ifade etmesine rehber olmaktır. Ayrıca bir veya daha fazla branşta uzmanlaşmaları için ortam hazırlanmaktadır.

Plastik sanatlar derslerinde amacımız:

Öğrencilerimizin sanat faaliyetlerinde kendilerini ifade edebilecekleri özgün çalışmalar üretmelerini desteklemek,

Geçmişten günümüze var olan sanat akımlarını, sanat tarihini, sanatçıları ve onların eserlerini tanıyarak kendi sanatsal bakış açılarını kazanmalarını sağlamak,

Farklı resim teknikleri ve malzemelerle tanışmalarını sağlayarak akademik bakış açısı kazandırmak,

Karikatür sanatı ile mizah duygularını, illüstrasyon ve animasyon çizimleri ile hayal gücünü zenginleştirmek,

Tarih ve kültürü bilmeleri adına müze bilincini ve sergi kültürünü aşılayarak, entelektüel bir altyapı edinmelerini sağlamaktır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube