Matematik

MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerimize, onların aşağıda belirtilen hedeflere ulaşabilmeleri ve kazanımları edinebilmeleri için rehberlik ediyoruz.

Lisemizde matematik dersi Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde üniversite giriş sınavlarına destek olmak amacıyla dersler ağırlıklı olarak Türkçe işlenmektedir.

Temel hedeflerimiz,

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmek,
 • Değişkenler, olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme ve görebilme yeteneğini geliştirmek,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamak,
 • Kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olan, kendine güven duygusunu geliştirmek,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik bir yaklaşım kazandırmak,
 • Araştırma ve iş birliği içinde çalışma becerisi sağlamak.

Öğrencilerimize,

 • Problem çözme,
 • Analitik ve eleştirel düşünme,
 • Teknolojiyi kullanma,
 • İletişim kurma,
 • Modelleme,
 • Disiplinlerarası ilişki kurma becerilerini geliştirmeleri konularında rehberlik etmektir.

Bu hedefleri koymamıza neden olan amaçlarımız,

 • Matematiğin yaşadığımız dünyaya ve evrene nüfuz ettiğini fark eden,
 • Matematiğin kullanışlılığını, gücünü ve güzelliğini takdir edebilen,
 • Matematikten zevk alan ve problem çözerken sabırla yaklaşabilen,
 • Matematiğin dilini, sembollerini ve gösterimini anlayan ve kullanabilen,
 • Matematiksel merak geliştiren ve problem çözmek için akıl yürütebilen,
 • Hem okuldaki hem de gerçek hayattaki problemleri analiz etmek ve çözmek için matematiği kullanmakta kendinden emin olan,
 • Matematikte daha ileri araştırmalar yapmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları geliştiren,
 • Soyut, mantıksal ve eleştirel düşünme yeteneği geliştiren,
 • Matematikte bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve verimli kullanabilen,
 • Matematiğin uluslararası boyutunu, çok kültürlü ve tarihsel perspektifini takdir edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedeflerimizi,

 • Basitten karmaşığa,
 • Somuttan soyuta,
 • Bilinenden bilinmeyene,
 • Yavaştan hızlıya öğrenme,
 • Alternatif ölçme değerlendirme ilkeleri ile gerçekleştiririz.

Bu doğrultuda aşağıdaki araç ve yöntemlerden faydalanmaktayız.

 • YKS (TYT – AYT) hazırlık çalışmaları
 • Mentorluk
 • Deneme sınavları
 • Hazırbulunuşluk sınavları
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Tarama sınavları
 • Erişi sınavları
 • Çalışma notları
 • Hafta sonu ve hafta içi ödevleri
 • Proje ödevleri
 • Rubrikler
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Disiplinlerarası çalışmalar
 • Teknoloji ile entegre edilmiş etkinlik ve çalışmalar
 • Ek çalışmalar (etüt çalışmaları)
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalar
 • Eğitimde teknoloji uygulamaları
 • Kavramsal, sorgulama tabanı ve öğrenci merkezli öğrenme metotları
 • Flipped Learning uygulamaları

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

Bölümümüz, ders yılı boyunca öğrencilerimize ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına katılma olanağı sunar. Uluslararası sınavlarda öğrencilerin yalnızca matematik değil İngilizce yeterlilikleri de ölçülür. Sınava katılan öğrencilerimiz, kendilerini dünyadaki öğrencilerle karşılaştırma olanağı bulur. 

Her yıl düzenli olarak katılmayı hedeflediğimiz bazı yarışmalar:

 • Waterloo – Gauss, Pascal, Cayley, Fermat, Fryer, Galois & Hypatia
 • Caribou
 • Purple Comet Math Meet
 • Urfodu
 • Kanguru
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO)
 • Türk Zeka Vakfı Şampiyonası (TZV)
 • TÜBİTAK Proje Yarışması
 • TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları vb.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube