Matematik

MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerimize, onların aşağıdaki hedeflere ulaşabilmeleri ve kazanımları edinebilmeleri için rehberlik ediyoruz.

Lisemizde Matematik dersi Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce olarak verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde üniversite giriş sınavlarına destek olmak amacıyla dersler ağırlıklı olarak Türkçe işlenmektedir.

Temel hedeflerimiz;

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,
 • tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmek,
 • değişkenler / olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme ve görebilme yeteneğini geliştirmek,
 • transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek,
 • olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamak,
 • kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olan, kendine güven duygusunu geliştirmek,
 • yaşamda karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik bir yaklaşım kazandırmak,
 • araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini sağlamak ve
 • öğrencilerimize;
 • problem çözme
 • analitik ve eleştirel düşünme
 • teknolojiyi kullanma
 • iletişim kurma
 • modelleme
 • disiplinlerarası ilişki kurma

becerilerini geliştirmeleri konularında rehberlik etmektir.

Bu hedefleri koymamıza neden olan amaçlarımız;

 • Matematiğin yaşadığımız dünyaya ve evrene nüfuz ettiğini fark eden,
 • Matematiğin kullanışlılığını, gücünü ve güzelliğini takdir edebilen,
 • Matematikten zevk alan ve problem çözerken sabırla yaklaşabilen,
 • Matematiğin dilini, sembollerini ve gösterimini anlayan ve kullanabilen,
 • Matematiksel merak geliştiren ve problem çözmek için akıl yürütebilen,
 • Hem okuldaki hem de gerçek hayattaki problemleri analiz etmek ve çözmek için matematiği kullanmakta kendinden emin olan,
 • Matematikte daha ileri araştırmalar yapmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları geliştiren,
 • Soyut, mantıksal ve eleştirel düşünme yeteneği geliştiren,
 • Matematikte bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve verimli olarak kullanabilen,
 • Matematiğin uluslararası boyutunu ve çok kültürlü ve tarihsel perspektifini takdir edebilen

öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedeflerimizi;

 • Basitten karmaşığa
 • Somuttan soyuta
 • Bilinenden bilinmeyene
 • Yavaştan hızlıya öğrenme ve
 • Alternatif ölçme değerlendirme ilkeleri

ile gerçekleştiririz. Bu doğrultuda aşağıdaki araçlardan faydalanmaktayız:

 • Çalışma sayfaları
 • Hafta sonu ödevleri
 • İzleme sınavları
 • Erişi sınavları
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Deneme sınavları
 • Rubrikler
 • Disiplinler arası çalışmalar
 • Teknoloji ile entegre edilmiş etkinlik ve çalışmalar
 • Projeler
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Ek çalışmalar
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalar

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

Bölümümüz, ders yılı boyunca öğrencilere ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına katılma olanağı sunar. Uluslararası sınavlarda öğrencilerin yalnızca matematik değil İngilizce yeterlilikleri de ölçülür. Sınava katılan öğrenciler kendilerini ve okulumuzu, dünya genelindeki öğrencilerle ve okullarla karşılaştırma olanağı bulur. 

Her yıl düzenli olarak katılmayı hedeflediğimiz bazı yarışmalar:

 • Waterloo – Pascal, Cayley, Fermat, Fryer, Galois & Hypatia
 • Caribou
 • Purple Comet Math Meet
 • Urfodu
 • Kanguru
 • Türkiye Matematik
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO)
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vd.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube