Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir… Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

M.Kemal ATATÜRK

 

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir. MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle müziği, yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.

Amacımız
Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, entelektüel meraklarını geliştirmek.
Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmalarını, genel müzik kültürlerini geliştirmek.
Müzik sanatının diğer sanatlarla ilişkisini, tarihsel gelişimi içerisinde sanatsal değerini ve estetiğini kavratmak.
İyi, doğru, güzel kavramlarını içselleştirmelerini ve bilinçli bir dinleyici olmalarını sağlamak.
Ulusal bir şarkı dağarcığı oluşturmak.
Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanımalarını sağlamak.
Bireysel yetenekleri doğrultusunda kendi sesini kullanabilme veya bir enstrüman çalabilme istek ve becerileri ile yaratıcılıklarını geliştirmek.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak Etkinlerimizden Örnekler

 • Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla,modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama olarak yer almak.
 • Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
 • Yılda bir kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.

MEF Lisesinde Müzik Öğretiminin Temel Dayanağı

Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapılması ve bunların sergilenmesi.
Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırılması.
İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
Bağımsız olarak bir eseri dinleyip -izleyip- yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
Hayal gücünün ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarının geliştirilmesi.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:

A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi
B: Ders araç-gereçlerini kullanma, zamanı yönetme becerisi
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma
E: Müzik Tarihi Bilgisi ve Teorik bilgilenme düzeyi.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:

Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem sene başında karar alınmış ise sınıf çalgısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına ; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına dikkat etmesi ve uyması; dersi destekleyici konser, etkinlik, work shop gibi etkinliklere katılımı istenmektedir.

Bölüm Kapsamındaki Sosyal Etkinlikler
Bölümümüz şu alanlarda kulüp çalışmaları yapmaktadır:

 • Zumba
 • Ritim
 • Modern Dans
 • Halk Oyunları
 • Müzikal
 • Tiyatro

Sahne Sanatları

Tiyatro kulübü, öğrencilerinin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim ve perspektifli çalışmalar yapılır. Tiyatronun penceresinden dünyaya bakarak, sanatın ışığı ile yollarını bulmalarını sağlayıp entelektüel bir bakış açısı ile dünya vatandaşı olmaları sağlanır.

Öğrenciler periyodik olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, kollektif bir çalışma atmosferi içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca masallarla, öykülerle; Türkiye ve dünya edebiyatından klasikleri ile tanışacaklardır.

Genel olarak;

 • Tiyatro sanatını sevdirmeyi
 • Tiyatro eserlerini tanıtmayı
 • Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi
 • Görev ve sorumluluk alabilmeyi
 • Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi
 • Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı
 • Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

Sevgiyle Ve Sanatla Kalın.

Bölüm Öğretmenleri:

Melih Öğüt
Ezgi Ünlü Doğan
Canan Çetin
Çağatay Güngör

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube