Tarih

HEDEFİMİZ,

Tüm öğrencilerimizin bilgiyi aktif kullanarak problem çözebilme, analitik ve yaratıcı düşünme, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilme gibi niteliklerini ön plana çıkarmak, tarihe merak uyandırmaktır.

AMAÇLARIMIZ

Tarih derslerinde amacımız öğrencilerin;

 • Demokrasiyi öğrenmelerine ve uygulamalarına fırsat vermek,
 • Geçmişten günümüze tüm insanlığın mirasını kavramalarını sağlamak,
 • İnsanlık tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazandırmak,
 • Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavratmak,
 • Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü belletmek,
 • Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmaları ve bu farklı anlayışlara saygı duymalarını sağlamak,
 • Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak tarihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Olumlu yönde bireysel gelişimlerine yardımcı olmak,
 • Tarih ve diğer sosyal bilimlerle ilgili temel bilgilerle donatılmasını sağlamak. 

TARİH ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIMIZ

MEF Bahçeşehir Lisesinde aktif tarih öğretimi yapılmaktadır. Bu sistemde öğrenci bilginin pasif alıcısı değil aksine onu işleyip kendine göre yapılandıran kişidir. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması sürecinde özellikle ön öğrenmelerinin etkisi büyüktür. Aktif öğrenme sistemi bu noktada  uyguladığı öğretim teknikleri ve yöntemleriyle öğrencilerin bilgiyi aktif yapılandırmalarını sağlar. Araştırma yoluyla öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, keşfederek öğrenme, probleme dayalı öğrenme, deneyerek  – yaşayarak öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme bunlar içinde yer alır. Bu öğretim sistemi “amaç-süreç-değerlendirme” den oluşmaktadır. Amaç; okulda öğrenciye kazandırılmak istenen davranışları, tutum ve kanaatleri içerir. Süreç aşamasında öğrencilerin eğitim yaşantılarını ele alır. Değerlendirme aşamasında öğrenci başarısının tespitini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını içerir. Yapılan izleme sınavlarında öğrencilerin eksik kaldıkları kazanımlar tespit edilerek bu kazanımlara yönelik ek çalışmalar yapılır. Öğrencilerin öğrenme sürecine bizzat katıldıkları aktif öğrenme ortamında; öğrenci kendi düşüncesini kullanabilir, gerektiği durumlarda kendi kendine karar alabilir ve kendi zihinsel süreçlerini yapılandırabilir. Aktif öğrenme sisteminde öğrenci, öğrenme esnasında ilgi ve alaka duyduğu konulara bizzat katılarak öğrenir.Öğrenci neyi nasıl öğreneceğine karar verir. Ayrıca bu sayede; öğrencinin istek ve kabiliyetlerine yönelik öğrenme de en üst düzeyde gerçekleşir.

Tarih derslerinde öğrenmenin üst düzeyde olmasını sağlamak, geçmişi bugüne getirmek ve bu dersleri daha anlaşılır ve zevkli kılmanın en önemli yolu dersin içeriğine yönelik değişik materyal kullanımıdır.Bu doğrultuda Bahçeşehir MEF Lisesi olarak tarih derslerimizde  aşağıda yer alan materyallerden faydalanmaktayız.

 • Belgeseller
 • Filmler
 • Fotoğraf, gazete
 • Karikatürler, afişler
 • Süreli yayınlar
 • Kütüphane ve müze koleksiyonları
 • Haritalar
 • Tarihi mekanlar
 • Tanık anlatıları
 • Günlükler, mektuplar
 • Tarih kitapları
 • Makaleler
 • Web siteleri
 • Eğitim portalları ve yazılımları

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bora Uysaler – Tarih Öğretmeni

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube