Tarih

HEDEFİMİZ,

İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını da artırma işlevine sahiptir.

AMAÇLARIMIZ

Tarih derslerinde amacımız öğrencilerin;

 • Atatürk ilke ve inkılapları ışında milli unsurlarımıza sahip çıkan, milli birlik ve beraberlik çerçevesinde tarih bilinci yüksek bireyler yetiştirmek,
 • Geçmişten günümüze tüm insanlığın mirasını kavramalarını sağlamak,
 • İnsanlık tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazandırmak,
 • Tarihi olayları dönemin şartların göre değerlendirme becerisi kazanmak
 • Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmek adına günümüzü yorumlayabilmek.
 • Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmek. Edinilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmak.
 • Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmek.

TARİH ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIMIZ

MEF Bahçeşehir Lisesinde aktif tarih öğretimi yapılmaktadır. Bu sistemde öğrenci bilginin pasif alıcısı değil aksine onu işleyip kendine göre yapılandıran kişidir. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması sürecinde özellikle ön öğrenmelerinin etkisi büyüktür. Aktif öğrenme sistemi bu noktada uyguladığı öğretim teknikleri ve yöntemleriyle öğrencilerin bilgiyi aktif yapılandırmalarını sağlar. Araştırma yoluyla öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, keşfederek öğrenme, probleme dayalı öğrenme, deneyerek – yaşayarak öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme bunlar içinde yer alır. Bu öğretim sistemi “amaç-süreç-değerlendirme” den oluşmaktadır. Amaç; okulda öğrenciye kazandırılmak istenen davranışları, tutum ve kanaatleri içerir. Süreç aşamasında öğrencilerin eğitim yaşantılarını ele alır. Değerlendirme aşamasında öğrenci başarısının tespitini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını içerir. Yapılan izleme sınavlarında öğrencilerin eksik kaldıkları kazanımlar tespit edilerek bu kazanımlara yönelik ek çalışmalar yapılır. Öğrencilerin öğrenme sürecine bizzat katıldıkları aktif öğrenme ortamında; öğrenci kendi düşüncesini kullanabilir, gerektiği durumlarda kendi kendine karar alabilir ve kendi zihinsel süreçlerini yapılandırabilir. Aktif öğrenme sisteminde öğrenci, öğrenme esnasında ilgi ve alaka duyduğu konulara bizzat katılarak öğrenir. Öğrenci neyi nasıl öğreneceğine karar verir. Ayrıca bu sayede; öğrencinin istek ve kabiliyetlerine yönelik öğrenme de en üst düzeyde gerçekleşir.

Tarih derslerinde öğrenmenin üst düzeyde olmasını sağlamak, geçmişi bugüne getirmek ve bu dersleri daha anlaşılır ve zevkli kılmanın en önemli yolu dersin içeriğine yönelik değişik materyal kullanımıdır. Ayrıca Bahçeşehir MEF Lisesi tarih derslerinde öğrencilerimizin öğrendiklerini yerinde görme ve genel kültür düzeylerini arttırmak adına her düzeyde müzede ders yapılmaktadır. Derslerimizde aşağıda yer alan materyallerden faydalanmaktayız.

 • Belgeseller
 • Filmler
 • Fotoğraf, gazete
 • Karikatürler, afişler
 • Süreli yayınlar
 • Kütüphane ve müze koleksiyonları
 • Haritalar
 • Tarihi mekanlar
 • Tanık anlatıları
 • Günlükler, mektuplar
 • Tarih kitapları
 • Makaleler
 • Web siteleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilge ŞENSOY DUMAN
sensoyb@mef.k12.tr

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube