Beden Eğitimi

Temel Yaklaşımımız:

“Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

M. Kemal Atatürk

 

“MEF Okullarında Beden eğitimi, uygulama, oyun ve sporun anlamlarını araştırmaya, bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir”

“Bireyin hareket gereksinmesini karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için yapılan tüm etkinliklerini kapsamaktadır.”

Amacımız:

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır.Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.Beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Beden Eğitiminin Yararları ve Öğrencilerimize Kazandırmak İstediklerimiz;

 1. Sağlığa Destek: Beden Eğitimi,ve etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirmek.
 2. Aktif Yaşam Tarzı: Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir birey olabilmesini, aynı zamanda bireysel sorumluluğu geliştirmek.
 3. Pozitif Etkileşim: Beden Eğitimi ile kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlamak, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisini geliştirmek.
 4. Kendine Güven ve Kendini Gerçekleştirme: Beden Eğitimi etkinlikleri ile kişinin kendine değer verme duygusunu aşılamak.
 5. Akademik Başarı: Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimsetmek.

Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak Etkinlerimizden Örnekler

 • Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda yer almak.
 • Okul içi etkinlik ve sınıflar arası spor müsabakaları düzenlemek.
 • İl-İlçe düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda müsabakalara katılım sağlamak.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.
 • Diğer branşlarla eşgüdüm çalışmaları yapmak.

MEF Lisesi Okul Takımlarımız

 • Masa Tenisi Takımı Genç Erkek
 • Futsal Takımı Genç Erkek
 • Satranç Takımı Genç Erkek
 • Step Aerobik Takımı Karma

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube