Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum  sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda öğrencileri bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

 • Her öğrenci özel ve biriciktir.
 • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir.
 • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile iş birliği içinde çalışır.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik her öğrenci için eşittir.
 • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
 • Tüm öğrenciler tüm farlılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kaydolan öğrenciler, rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzeylerine uygun sınıf rehberlik çalışmaları yapılır.

 • Hedef Belirleme ve Öğrenme Stratejileri
 • Zaman Yönetimi
 • Akran Zorbalığı
 • Dijital vatandaşlık
 • Meslek Seçimi/karar verme
 • Ders Seçimi
 • Kariyer Seçiminde Değerler
 • Motivasyon
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Bağımlılık
 • Kariyer planlama

Akademik Başarı İzleme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;

 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Motivasyon Toplantıları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Sınav Kaygısı ile Baş Etme Grup Çalışması
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

Akran Destek Çalışmaları

“Öğrenciden öğrenciye destek” ilkesiyle yola çıkarak oluşturduğumuz “Akran Destek Programı” okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin okula daha kolay uyum sağlamaları için geliştirilmiş bir sosyal yardım projesidir.

Yeni öğrenciler, akran danışmanları sayesinde kurulan dostluklarla, elde ettikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle, zorluklar karşısında yalnız olmadıklarını hisseder, güven ve aidiyet duygusu geliştirirler. Akran danışmanlarımız da bir önceki yılın ikinci döneminde iletişim, empati, takım çalışması ve liderlik, çatışma çözme, stres yönetimi konu başlıklarında kişisel gelişim eğitimleri alarak hem kendilerini geliştirirler hem de arkadaşları ile sağlıklı bir iletişim kurabilme becerisini elde ederler.

Öğrencilerin kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Meslek Tanıtım Günü
 • Meslek Uzmanları ile Söyleşi
 • Üniversite Gezileri
 • Fakülte-Bölüm Tanıtımları
 • Mesleki Gözlem Deneyimi Çalışması

Üniversite Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

 • Sınav Sisteminin Tanıtımı,
 • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
 • Motivasyon Toplantıları,
 • Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
 • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
 • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
 • Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı ile Baş Etme Çalışmaları,
 • Tercih Danışmanlığı

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri

Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından, tüm seviye velilerine yönelik, her çeyrek dönemde belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

2019 – 2020 Yılı Veli – Rehberlik Söyleşileri Temaları:

 • Gelişim Özellikleri
 • Motivasyon & Okul Başarısını Artırma
 • Kuşaklararası İletişim / İletişim Becerileri
 • Bağımlılık

Veli Katılım (Meslekler Günü) Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini güçlendirmek hedeflenir.

Öğrencilerimizin profesyonel iş hayatlarına atılmadan önce bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşündüğümüz konu başlıklarında, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen seminerlerdir.

 • Finansal Okuryazarlık
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Özgeçmiş (CV) Oluşturma
 • Mülâkat Teknikleri

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube