Hakkımızda

MEF İlkokulu Bahçeşehir Kampüsü, eğitim felsefesini “Tam Öğrenme Modeli” ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış elementleri üzerine kurmuştur.

Buna bağlı olarak 1 ve 4. sınıflarda öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran “sorgulamaya dayalı eğitim” yapılmaktadır. Sorgulama programına temel teşkil eden ünite planları, o şubede derse giren bütün öğretmenler tarafından ortak olarak hazırlanır.

Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi rehberliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve derslerin kazanımlarına yönelik yapılan planlarla öğrencilerin araştırmaları, tartışmaları, çözmeleri, öneri sunmaları, günlük yaşantıyla bağlantı kurmaları, sunmaları, arkadaşlarına öğretmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesinde ; notsuz alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanılır. Rubrik (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) çalışmalarıyla, öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artması ve kendisini daha yakından tanıması sağlanır.

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı, her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. 1. ve 3. Çeyrek dönem sonunda “Gelişim ve Davranış Karnesi” ile veliler bilgilendirilir. Gelişim ve Davranış Karnesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin açılımı ayrıntılı olarak yapılmıştır.

Öğrenciler, bir yıl boyunca edindikleri bilgi, tutum, davranış ve becerilerine ilişkin hazırladıkları portfolyo dosyalarını  bizzat kendileri, annelerine ve babalarına sunarlar. Bu sunum, yıl içinde yarım saat süre ile öğrenci merkezli veli toplantısı adıyla gerçekleştirilir. Sunumda teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılır. Dolayısıyla veliler çocuklarının gelişimlerini, bizzat çocuklarının yaptığı sunumlarla görme fırsatı bulurlar.

4. sınıfta öğrenci başarısını değerlendirmek amacıyla bir veya daha fazla üniteyi kapsayacak şekilde izlemeve erişi değerlendirmeleri de yapılır. Süreç değerlendirme çalışmaları  uygulanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube