Hayat Bilgisi

Ders Bilgileri

Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul, çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar; çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlar.

MEF İlkokulu olarak Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla,

  • Öğrenmekten keyif alan,
  • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğayla barışık,
  • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
  • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
  • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
  • Mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefledik.

Geleneksel eğitim anlayışında öğrenciler, içleri bilgiyle doldurulabilecek boş kaplar olarak görülmektedir. Oysa öğrenciler okula çok farklı deneyimlerle ve düşüncelerle gelirler. Her öğrenci okula kendi deneyimlerini, alışkanlıklarını ve beğenilerini beraberinde getirir. Bundan dolayı bütün öğrencilerin aynı konuları aynı şekilde ve aynı düzeyde öğrenmeleri beklenemez. Başka bir deyişle, her öğrenci kendisine sunulan uyarıcıları kendi deneyimlerine bağlı olarak anlamlandırır ve bilgiyi kendine gore yapılandırır. Bu da her öğrenciye kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını gerektirir.

MEF İlkokulunda Hayat Bilgisi Dersi Programı ile çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube