Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda öğrencileri bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

 • Her öğrenci özel ve biriciktir.
 • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir.
 • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile işbirliği içinde çalışır.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik her öğrenci için eşittir.
 • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
 • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenler takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek verilir ve hedefler oluşturulur.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, sonuçlar veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. “Yetenekler değişebilir ve gelişebilir.” anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir ve desteklenir.

Çoklu Zekâ Uygulaması
Gardner’ın çoklu zekâ kuramından yola çıkarak  öğrencilerin, çoklu zekâ alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, eğitim-öğretim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. 2. sınıf öğrencilerimizin çoklu zekâ alanları kendi sınıf ve branş öğretmenleri ile velilerinin gözlemlerine dayalı olarak Çoklu Zekâ Dereceleme Ölçeği ile belirlenmektedir. Dereceleme ölçeğinden elde edilen veriler değerlendirilerek öğrencilerimizin Çoklu Zekâ Alanları Profilleri çıkarılır. Bu profillere göre sınıf içi uygulamalarla öğrencilerimizin akademik performanslarına katkı sağlayabilecek çalışmalar uygulanır.

Sosyo-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenci Yönetim Kurulu Çalışmaları: MEF Okulları eğitim sistemi içinde öğrencilerin liderlik becerilerinin ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırılması amacıyla gerçekleştirilir.

Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra Öğrenci Yönetim Kurulu sosyal sorumluluk proje ekibiyle birlikte çalışır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Temel evrensel değerlerin kazanımı (saygı-sorumluluk-iş birliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) amacıyla kardeş okul, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği,  fidan dikimi, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı akranlarının dileklerini yerine getirme, eğitim programları planlama ve uygulama gibi  projeleri içerir.

Kardeş Okul Eğitimi: Öğrencilerimiz kardeş okul öğrencilerine aldıkları kutu oyunlarının eğitimini vermektedirler.

Özür Projeleri: Yaşadığımız olumsuz davranışlardan çıkardığımız dersleri, duygu ve düşüncelerimizi resimlerle ve sınıfta gerçekleştirilen  sunumlarla ifade ettiğimiz bir projedir.

Akran Dayanışması Projesi : İlkokul düzeyinde uygulanır. Okulumuz Psikolojik Danışmanları tarafından yürütülen ve sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen bir projedir. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin birbirlerini tanıması, okul içi sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler arasında doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

 1. sınıf öğrencileri 3. sınıf , 2.sınıf öğrencileri 4.sınıf öğrencileriyle eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler.

Rehberlik Birimi etkinlikleri diğer eğitsel etkinlikler gibi seçilebilmekte, her dönem sonunda gruptaki öğrenci isimleri yeniden oluşturulmaktadır. Rehberlik Birimi etkinlikleri eğitsel etkinliklerin yapıldığı saatlerde gerçekleştirilmektedir. İhtiyaca göre sadece Rehberlik Biriminin seçtiği öğrencilerle de etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Düşünme Becerileri Etkinliği: Öğrencilerimizin var olan olumlu yöndeki akademik ve bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla tüm ilkokul düzeyinde yürütülen bir etkinliktir.

Bu çalışmalar öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda derinlemesine çalışmalar yapabilmelerine fırsatlar oluşturmayı hedeflemenin yanı sıra akıcı, esnek, ve orjinal düşünme, problemli durumlara ilişkin doğru karar verme ve sezgisel düşünme becerisi, hafıza, görsel-işitsel dikkat, yaratıcı yazma, gelecek tasarımcılığı, bilim ve teknoloji, eleştirel düşünme, matematik-akıl oyunları, strateji oyunları, 6 şapkalı düşünme tekniği, dikkat oyunları vb.  etkinlikleri de kapsayan çalışmaları içermektedir.

Bilinçli Farkındalık Eğitimi: Yaşanılan anda etrafta gerçekleşenleri olabildiğince fark edebilmektir. Zihinsel, bedensel ve duygusal özgürlüğü artırır. Yapılan araştırmalar; bu eğitimin benlik algısını güçlendirdiği, pozitif bakış açısını artırdığı, dikkat kontrolünü artırarak bilişsel becerileri güçlendirdiği, kaygıyı azalttığı, kontrol mekanizmasını artırdığı ve akranlar arasındaki agresyona olumlu katkı sağladığını gözlemlemiştir.

Temel Yaşam Becerileri: Öğrencilerin çevresi ile uyumlu, toplumun istek, ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla oyunlarla 1-2. sınıflarla yürütülen bir etkinliktir.

Küçük Kaslarımı Güçlendiriyorum: Yazma becerilerini güçlendirmek amacıyla mozaik, kil, kuruyemiş, baklagil ve boncuklarla yürütülen bir etkinliktir.

Arkadaşlık Projesi Etkinliği: Öğrencilerimizin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi,  kendi duygularını rahatlıkla ifade edebilme becerilerini geliştirmesi, olumlu yanlarıyla arkadaşlarına model olabilmesi, başkalarının olumlu yanlarını fark edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir.

Arkadaşça Oyunlar Etkinliği: Çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen bir etkinliktir.

Duygularımı Tanıyorum Etkinliği: Duyguları tanıma, uygun bir şekilde ifade etme, empati ve duyguları yönetme konularının ele alındığı, çeşitli çalışmalarla yürütülen bir etkinliktir.

Bil-Bul Etkinliği: Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak amacıyla gerçekleştirilir.

Yaratıcı Eller: Yaratıcılığı ve ince motor becerilerini desteklemeyi hedefleyen bir beceri geliştirme etkinliğidir.

Öfkemi Kontrol Ediyorum Etkinliği: Etkinliğimiz öğrencilerimizin öfke duygusunu nasıl sağlıklı bir şekilde yaşayacağını ve uygun bir şekilde ifade edebileceği ile ilgili çalışmalar içermektedir. Aynı zamanda etkinliğimizde öğrencilerimizin iletişim ve problem çözme becerilerine yönelik destekleyi çalışmalar da yer almaktadır.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri kaliteli yaşantı örneklerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri
Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından, tüm seviye velilerine yönelik her çeyrek dönemde belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Veli – Rehberlik Söyleşileri Temaları:

 • Gelişim Özellikleri
 • Motivasyon & Okul Başarısını Artırma
 • Kuşaklararası İletişim ve İletişim Becerileri
 • Bağımlılık

Veli Bültenleri
Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleriyle ilgili velilerimize yönelik hazırlanan bültenlerdir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube