Sınav Takvimi

İzleme Sınavı (Öğrenmeleri İzleme)
İzleme sınavı öğretmenlerimizin ünitede bulunan konuları işlerken belirli aralıklarla kazandırılmak istenen davranışların hangilerinin kazanılıp hangilerinin kazanılmadığını saptamak amacıyla uyguladığı bir sınavdır. Böylece bir üntenin işlenmesi tamamlanmadan olası eksik ve yanlış öğrenmeler saptanabilir ve tamamlama-düzeltme çalışmaları yapılabilir.

Erişi Sınavı (Öğrenme Düzeyini Belirleme)
Erişi sınavı, öğrencinin öğrenme düzeyini belirleme amacını güden sınavdır. Bu sınav bazen bir ünite / konu bitiminde bazen de birden çok ünitenin bitimi veya dersin tümünün bitiminde yapılır. İzleme sınavlarından daha kapsamlıdır. Öğrenciden, izleme sınavlarında gösterdiği başarıyı erişi sınavlarından da elde etmesi beklenir.

Deneme Sınavları
4. sınıftan itibaren öğrencilerimize deneme sınavları uygulanır. 4-8 sınıf öğrencilerimizin deneme sınavı sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan sınav sonuç belgesi ile veliye detaylı olarak bildirilir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube