Müzik ve Sahne Sanatları

Ders Bilgileri

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız

“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir… Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir.

MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak, müziği ve sahne sanatlarını yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde müziği ve sahne sanatlarını etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak bilinciyle hareket etmekteyiz.

Amacımız

 • Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak,
 • Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak,
 • İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak,
 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak,
 • Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek,
 • Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek,
 • Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 • Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.

MEF İlkokulunda müzik öğretiminin temel dayanağı

 • Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
 • Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
 • İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
 • Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek, izleyip yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
 • Hayal gücünün  ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:
A:
 İlgi, istek,  çaba, derse katılım düzeyi,
B: Ders araç-gereçlerini kullanma,
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma, teorik bilgilenme düzeyi,
E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi,
F: Zamanı yönetme becerisi.

Bölüm kapsamındaki etkinliklerimiz:
Bölümümüz şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:

 • Çok Sesli Çocuk Korosu,
 • Küçük Orkestra,
 • Orff Çalgıları,
 • Klasik Gitar,
 • Piyano,
 • Keman,
 • Ritim,
 • Halk Oyunları,
 • Bale-Modern Dans
 • Tiyatro-Drama.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube