Müzik - Sahne Sanatları Alanı Etkinlikleri

Piyano Etkinliği
Çok sesli müzik eğitiminin temel çalgılarından biri olan piyano, sanatsal, sosyal ve eğitimsel açıdan çok büyük bir önem taşır. Öğrencinin müzik eğitimine destek sağlar, ona sanatçı kişiliği ve çağdaş bir düşünce anlayışı verir. Piyano eğitimi; hazırlık, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 seviye gruplarından oluşur. 

 

Keman Etkinliği
Bu etkinliğe katılan öğrenci bir yandan bireysel olarak çalgı çalma becerisini geliştirecek öte yandan düzeyine uygun ikili (Duo), üçlü (Trio), dörtlü (kuartet) vb. birliktelikler içinde yer alacaktır. Etkinliğimizde ünitelendirilmiş bir program uygulanmaktadır. Keman çalacak bireyde işitme yeteneği, ritm duygusu, müzikalite ve yaratıcı bellek, sabırlı olma ve keman çalmaya isteklilik gibi bazı temel niteliklerin bulunması gerekmektedir.

Bale Etkinliği
Klasik bale eğitimi uzun vadeli akademik eğitim gerektiren sanat dallarından biridir. Bu nedenle bu etkinliğe katılacak öğrencilerimizin disiplinli, özverili çalışma ortamında yer almaları gerekir. Bale etkinliğine 1.2.3.sınıflardan itibaren başlanmalıdır. Yeni başalayan öğrencilerimiz, temel hazırlık aşamasını kapsayan bir eğitim alırlar. Temel ayak pozisyonları, temel kol ve baş pozisyonları, ritmle uyumlu dans etme, vücut esnekliği, mimik çalışması gibi konular üzerinde eğitim alınır. Etkinliğin amacı; klasik bale eğitimi yoluyla öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel gelişmeleri ile sanatsal kimliklerinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 Modern Dans Etkinliği 
Dans, kişiye vücudunu ifade ve iletişim aracı olarak kullanabilmelerinin yollarını göstererek, onun sosyalleşmesini, etrafına farklı bir gözle bakabilmesini sağlar. Bu etkinliği seçen öğrencilerimiz vücutlarını daha yakından tanımaya başlar. Öğrencilerimizin çeşitli teknik hareketleri benimsemeleri, vücutlarını doğru kullanmaları ve bedenleriyle kendilerini, yaşadıklarını ifade etmeye başlamaları amaçlanır.

Halkoyunları Etkinliği
Bu etkinlikte, öğrenci devamlılığı çok önemlidir. Öğrenci, bu etkinliğe 4 dönem boyunca devam etmelidir. Bu etkinlikte öğrenciler sadece dans değil, aynı zamanda kültürümüz hakkında bilgi sahibi de olurlar.(Folklorik giysi, efsaneler, çalgılar vb.) Etkinlikte, temel oyun teknikleri verildikten sonra, ekip uyumu, sahne tekniklerini kullanma çalışmaları yapılır.

Ritim Etkinliği
Bir insanın ritim duygusunun eğitim yoluyla geliştirilmesi; onun, doğa ile uyumunu desteklemek ve güçlendirmek demektir. Bu nedenle ritim eğitimi, insanın temel gereksinimleri arasında kabul edilmelidir. Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel yapılarını güçlendirmek, yeteneklerini açığa çıkarmak ve yönlendrmek, ortak hareket edebilmek, paylaşımcı bireyle yetişmlerine katkıda bulunmak öncelikli hedeflerimizdir. Öğrencilerimiz, çeşitli yaş gruplarına  ve yapılan planlamaya göre ritim bilgisi alırlar. Türk ve dünya ritimleri, ritim aletleriyle tanışmakta, yıl sonu sahne sunumlarında yer almaktadırlar.

 Tiyatro Etkinliği
Tiyatro, kültürel gelişmeyi sağlayan güçlerden biridir. Bu etkinlikte mimik, diksiyon-artikülasyon, beden dili, konsantrasyon, sahne bilgisi, kostüm, dekor, ışık kullanımı, görsel yorum gibi konular üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Özgüven gelişimini desteklemek amacıyla, çalışmaların çoğu sahnede gerçekleştirilmektedir. Seçkin oyunlarda rol alan öğrenciler yıl içinde çeşitli zamanlarda gösterilerini sergileyeceklerdir.

Koro
İlkokul ve Ortaokul düzeyinde 4-5-6. Sınıf öğrencilerinden müziksel işitmesi ve  ses yapıları uygun öğrencilerden seçilen okul koromuz, Belirli gün ve haftalarda, okul içinde, yurtiçi ve yurt dışı yarışma ve festivallerde yer almak amacı ile kurulmuştur. Solo ve toplu ses eğitimi yapar; Polifonik  ve ünison koro repertuarından,  yerli ve yabancı eserler seslendirir.

Popüler Müzik
Amacımız; günümüzde, özellikle gençliğin bütün dünyada çok sevdiği bir müzik türü olan pop müziği, öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğretmek, pop tarzında enstruman çalmayı – şarkı söylemeyi göstermek, birlikte müzik yapmayı desteklemek ve okulumuzda pop orkestrası kurulmasına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin; piyano, klasik gitar eğitimi almış olmaları tercih sebebidir. Ayrıca seçilmiş öğrenciler bateri odasında yapılan çalışmalarla uygun seviyeye geldiklerinde gruplara dahil olurlar. Okul orkestrasına seçilen öğrencilerimiz okul içi ve okul dışı organizasyonlarda okulumuzu temsil eder.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube