Sosyal Bilimler, Dil, Kültür ve Rehberlik Alanı Etkinlikleri

Eko-Okullar Etkinliği
Eko-Okullar Programı; ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Öğrenciler belirlenen 7 adımda etkin rol alarak toplumun her kesiminde çevre duyarlılığının arttırılmasında etkin rol alırlar.

Otantik Çocuk Oyunları Etkinliği  
“Saklambaç oynayan kaleye mum diksin..” Bizi geçmiş günlere götüren ve hâlâ unutulmayan evrensel bir çocuk oyununun tekerlemesidir. “Önüm, arkam, sağım, solum, saklanmayan sobedir.” tekerlemesiyle son bulan bu oyun, günümüze kadar gelebilme şansına sahip değil. Bu oyunları oynayanlar, ya artık çok çok büyüdüler ve oyun oynamıyorlar, ya da yaratıcılığı kışkırtan yokluk, yerini teknolojiye bıraktığı için unutuldular. Hem evrensel hem otantik olan oyunlar, çocuklarımıza aktarılarak yaşatılıyor. Rehberlik Etkinliklerinin amacı, öğrencilere ders ve ders dışı ortamlarda ihtiyaç duyabilecekleri temel yaşam becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Otantik çocuk oyunları geçmişten günümüze kadar oynanan oyunlardır.

HEDEFLERİMİZ;
• Oyunların sosyal yaşamımızdaki önemini kavramak,
• Oyunlarla paylaşmayı öğrenmek,
• Her oyunun bir kuralı olduğunu sezdirmek,
• Grupla hareket etmeyi öğrenmek,
• Tekerlemeler öğrenerek tekerlemelerle oyuna başlamak,
• Atalarımızın oynadığı oyunları unutmamak,
• Eski oyunları oynayarak o dönemin yaşam şekli hakkında bilgi sahibi olmak,
• Dededen toruna tekrarlarlarla oyunları gelecek nesillere iletmek.(Unutulmamasını sağlamak)

İngilizce DRAMA
Bir tiyatro oyununda rol almanın öğrencilerimizin sosyal yönde gelişmelerini sağlarken,bu oyunun İngilizce sahnelenmesi de öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini kullanabilmeleri açısından faydalı olmaktadır.

Dubbing Etkinliği
Bu etkinliğimizde bir film sahnesini alan öğrencilerimiz teknolojik destek alarak bu sahneyi sessizleştirirler ve karakterlerin ağzından yeniden replikler yazarlar.Bu aktivite öğrencilerimizin hayal güçlerini,yaratıcılıklarını ve ingilizce dil becerilerini kullanmaları açısından çok faydalı bir etkinliğimizdir.

Glogster Etkinliği
Glogster görsel bir iletişim ağıdır. Glogster öğrencilerimiz kendilerini farklı tarzlarda ifade edebilecekleri posterler hazırlayıp,bunları okulun farklı ortamlarında kullanabilmektedirler. Öğrencilerimizin dil becerilerini ve yaratıcılıklarını özgürce kullanbildikleri bir aktivitedir.

Fun With Games
Öğrencilerimiz iç ve dış mekânlarda İngilizce konuşma koşuluyla otantik/modern çocuk oyunlarını oynarlar. Öğrencilerimizin, yabancı dili kullanma becerileri gelişirken oyun içinde paylaşım, yönerge verme ve alma gibi kazanımları olur.

Art And Craft
Öğrencilerimizin İngilizcelerini kullanarak çeşitli ürünler ortaya çıkarmalarını hedeflemekteyiz. Bu etkinlik süresince öğrencilerimizden küçük el kaslarını geliştiren kesme, biçme, boyama, yapıştırma çalışmalarıyla; kuklalar, kartlar, maskeler vb. objeler yaparken yazma ve konuşma çalışmalarını da İngilizce yapmaları beklenmektedir.

Music And Movement
Öğrencilerimizin İngilizce söyleyecekleri şarkılar ile öğrendikleri kelime ve dil yapılarını pekiştirme fırsatı bulacakları bir etkinliktir. Kendi koreografilerini oluşturup sözlerini çalıştıkları şarkıları aynı zamanda dans ve hareketlerle birleştirecek ve öğrenmelerini pekiştirecek kinestetik bir ortamda yabancı dil kazanımlarını artıracaklardır.

Dance Mat Typıng
Bu etkinlik ile İngilizcelerini kullanarak on parmak yazı yazmayı ve İngilizce derslerinde öğrendikleri sözcükleri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Digital Cartoon Making
İnterneti kullanarak dialoglar oluşturmaları  renkli ve görsel hikâyeler yazabilmeleri beklenmektedir. Farklı resim ve görseller ile karakterler yaratabilir ve o karakterleri İngilizce konuşturarak yabancı dil kazanımlarını arttırabilirler.

Save The Earth
Öğrenciler, bu etkinlik süresince var olan doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapabileceklerini, küresel ısınmaya karşı her bireyin dünyamızı kurtarmak adına yapması gereken seçimlerin ve nesli tükenen hayvanlarımızın habitatlarındaki yaşanan tehlikelerin farkındalığını kazanacaklar.

Etkinlik boyunca takım ruhu içinde uyumla çalışarak, çevre bilincini okul arkadaşlarına da yansıtacaklar.

Mini Skectches

Öğrencilerimiz bu etkinlikte, çeşitli skeçlerde rol alacak duygularını İngilizce ifade edebilecek ve İngilizceyi çeşitli, şarkı, tekerleme ve diyaloglarla aktif kullanabileceklerdir. Kart oyunları ve kelime gruplarının yardımıyla kendileri çeşitli diyaloglar yazıp spontan sergileyebileceklerdir. Şarkı sözü ya da tekerleme yazarak eğlenceli bir şekilde kendilerini ifade edip yeni kelimeleri hayata geçirebileceklerdir.

English Games And Puzzle
Bu etkinliğimize İngilizce dünyanın en popüler ve en zevkli masaüstü oyunları oynuyoruz. Scrabble, Puzzles, Bingo, Magic Cauldron, Shopping Cards, Don’t Say it!, Cranium oynarken öğrencilerimiz, kelimelerin doğru yazılışlarını pekiştiriken ya da öğrenirken İngilizce kelime dağarcıklarını da zenginleştirirler.

Drama Club
Öğrencilerimiz, öğretmenin seçtiği bazı skeçlerdeki, kısa oyunlardaki rollere İngilizce konuşarak çalışırlar. Rol yapma becerilerini geliştirirken, İngilizce konuşmalarına da akıcılık kazandırırlar. Bu durumda kendilerine olan güvenleri de artar.  Gösterdikleri performans sonucunda oyunlarını bir gösteride sergilerler.

Cooking Club
Öğrencilerimiz, her hafta değişik bir menüyü öğretmenleri ile birlikte hazırlarlar ve bu hazırlık sürecinde devamlı İngilizce konuşma kuralına uyarlar. Yemek hazırlama çalışması esnasında mutfak malzemelerinin adları da pekişir. Bir dönemde öğrendikleri tarifleri evde de uygulayıp aileleriyle paylaşırlar. Örnek menüler: Sosisli Börek, Omlet, Popcorn…

FCE
FCE (First Certificate English) ESOL sınavlarının lise sınıfları seviyesinde bir sınavıdır. Dolayısıyla bu  etkinliğimiz  8. sınıf öğrencilerimiz için açılmaktadır. 7. sınıf sonunda İngilizce öğretmenlerimiz bu etkinliğimiz için katılımını uygun gördüğü öğrencilerin bilgisini iletirler. Etkinliğimiz tamamen FCE sınav teknikleri ve konuları üzerine yapılandırılmıştır.

Spelling Bee
Spelling Bee 5. sınıf öğrencileri için bu yıl açılan bir etkinliktir. Öğrencilerimizin  öğrendikleri İngilizce kelimelerini doğru şekilde harflemeleri ve kelime dağarcıklarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Kelime oyunları ve faaliyetleri ile bilgisayar ve pek çok web sitelerine erişimi olan kütüphanemizde bu etkinliği yapmaktayız. Öğrencilerimiz bu etkinliğe severek katılmaktadırlar.

Yazma Becerileri
Etkinliğimiz yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme aktivitelerini kapsamaktadır.

Bu etkinliğin amacı öğrencileri pasif okuyucu olmaktan çıkartarak aktif okuma ve yazma alanları yaratmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek, beden dilini ve ses tonunu okunan metne göre ayarlayabilmek, yazılan öyküleri drama yöntemini kullanarak canlandırabilmeyi sağlamak, sonuç olarak hayal gücünü de kullanarak yeni metinleri kaleme almaktır.

Oyuncak Yapımı
Amacımız öğrencilerimizin küçük kas becerilerini geliştirerek farklı malzemelerle yaratıcıklarını ortaya çıkarmak. Kendi ürettiği oyuncağı ile oynama becerisinide geliştirmek. Bu amaçla oyuncak kuş, çubuklu dondurma, yeni yıl kartları, masa süsleri, külahtan fare… vb. oyuncakları eğlenerek yapmak. Ayrıca hedefimiz öğrencilerimizin evlerindeki atık malzemelerle değişik oyuncaklar oluşturup okulda sunmalarını sağlamaktır.

REHBERLİK ALANI

Bil – Bul Etkinliği
Öğrencilerimizin; dikkatin hayatımızdaki yeri ve işlevlerini fark etmeleri, dikkati etkileyen faktörleri anlamaları; dikkat ve konsantrasyonu geliştirici teknikleri öğrenerek uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Arkadaşça Oyunlar Etkinliği
Öğrencilerin, sosyal gelişimlerini desteklemek, arkadaş ilişkilerinin gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla etkinlikte; selamlaşma, empati, işbirliği, takım çalışması, dinleme, yardımlaşma, paylaşım, duyguları tanıma, öfke kontrolünü sağlayabilme gibi temel becerileri çeşitli oyun ve aktivitelerle kazandırma hedeflenmektedir.

Eğleniyorum Öğreniyorum Etkinliği
Öğrencilerimizin okuma-yazma-matematik vb. alanlarda akademik gelişimlerini daha üst düzeye çıkarabilmek amacıyla oyun temelli materyallerle yapılan bir etkinliktir. Bu çalışmayla, öğrencilerimizin güçlü ve zayıf bilişsel alanlarını (planlama-dikkat-ardıl-eşzamanlı) tanıyarak, gelişimlerini destekleyici etkinlikler uygulanır. Örneğin;

• Problem çözebilme, uygun stratejiler geliştirebilme
• Dikkati yoğunlaştırabilme, belli bir sure dikkati sürdürebilme,
• Yönergelere uygun çalışabilme,
• Muhakeme becerisini geliştirebilme,
• Şekiller arası ilişki kurma ve yorumlayabilme, gördüğünü ve işittiğini hafızaya alabilmeye yönelik etkinlikleri kapsar.

Storytelling

Farklı kelime, görsel ve imgelerle kullanılan, akılda yer edici bir anlatım sanatıdır. Yapmış olduğumuz çalışmaları, farklı şekilde ifade ederek onları hikayeleştirmek ve akılda çok daha fazla yer etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. 

English Drama

Öğrencilerimizin özgüvenlerini pekiştirerek İngilizce edinimine katkı sağlamak ve sanatsal yönlerini kullanmaları için olanak sunmak adına English Drama etkinliği küçük aktör ve aktrislerini bekliyor.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube