Second Step - İkinci Adım Programı

İkinci Adım Programı çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hazırlanmış yapılandırılmış bir programdır.Programda senaryolar üzerinden sohbet, tartışma, canlandırma, model olma tekniklerine yer verilir. Committee for Children tarafından geliştirilen program şu anda tüm dünyada 70’den fazla ülkede çeşitli dillerde uygulanmaktadır. Okul Öncesi 4 yaş düzeyinden  ilköğretim  5. sınıfın sonuna kadar  her sınıfa yönelik programları vardır.Programda senaryolar üzerinden sohbet, tartışma, canlandırma, model olma tekniklerine yer verilir.Programın etkililiğini ölçmek için kullanılacak ölçekler de mevcuttur. Uygulamanın başında (dönem başı) ve sonunda (dönem sonu) bu ölçekler kullanılarak programın etkililiği değerlendirilir.

Sosyal duygusal gelişim bireyin; Duyguları tanıma, yönetme, ifade etme,başkalarını anlama,olumlu ilişkiler kurma, zor durumlar ile baş edebilme, sorumluluk alma, becerilerinin gelişmesidir.

Çocuklara empati, duygu yönetimi ve problem çözme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

  • Programın etkililiğini ölçmek için kullanılacak ölçekler de mevcuttur. Uygulamanın başında (dönem başı) ve sonunda (dönem sonu) bu ölçekler kullanılarak programın etkililiği değerlendirilir.
  • Ünite kartları: Genel olarak üniteyi tanıtan kartlardır.
  • Ders kartları: Ön yüzünde derse ait resim bulunur. Arka yüzünde öğretmenlerin ders işlerken kullanacakları adımlar yer alır.
  • Posterler: Konuyla ilgili olarak sınıfta bulundurulan posterlerdir.
  • Kısa  Film: Bazı derslerde içerikle ilgili kullanılan kısa filmlerdir.
  • Aile Mektupları: Anne babalara bilgi vermek için kullanılan mektuplardır.
  • İkinci Adım’dan Eve: Çocukların sınıfta öğrendikleri becerileri ve ilgili adımları tanıtan formlar, kullanılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube