Plastik Sanatlar

Ders Bilgileri

MEF Okullarında Plastik Sanatlar Eğitimi dersleri, çeşitli araç-gereç, malzeme ve tekniklerle sanatsal disiplinlere yönelerek en temel kavram ve yöntemlerin öğretileceği, yaratıcılığa ve sanata giden yolun alanı olarak görüldü ve ele alındı. Bu nedenle ders içi ve ders dışı “eğitsel etkinlikler” olarak uygulamaya konuldu.

MEF Okulları vizyon ve misyonu gereği olan “sanat uygulamaları yanında sanat kültürü”ne de özel önem vererek, çocuğun/gencin kendini özgürce ifade etme ortamı sağlandı. Çünkü Plastik sanatlar eğitimi, yetişmekte olan kuşakları her alanda yaratıcılığa yönelten, onlardaki bilişsel gelişimin yanısıra duyu, duyum ve duyarlılığında eğitimine yer veren bütüncül eğitimdir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise, alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamlarıdır. Ve böylece öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlarız. Yani, sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Görsel Sanatlar ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz

Resim Atölyesi 3 adet
Vitray Atölyesi 1 adet
Heykel Atölyesi 1 adet
Seramik Atölyesi 1 adet
Fotograf Atölyesi 1 adet
Karikatür Atölyesi 1 adet
Model Yapım Atölyesi 1 adet
Özgün Baskı ve Grafik Atölyesi 1 adet

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube