Plastik Sanatlar

MEF Okullarında Plastik Sanatlar Eğitimi dersleri, çeşitli araç-gereç, malzeme ve tekniklerle sanatsal disiplinlere yönelerek en temel kavram ve yöntemlerin öğretileceği, yaratıcılığa ve sanata giden yolun alanı olarak görümekte ve ele alınmaktadır. Plastik Sanatlar eğitimi bu nedenle ders içi ve ders dışı “eğitsel etkinlikler” olarak uygulamaya konulmaktadır.

MEF Okulları vizyon ve misyonu gereği olan “sanat uygulamaları yanında sanat kültürü”ne de özel önem vererek, çocuğun/gencin kendini özgürce ifade etme ortamı sağlar Çünkü Plastik sanatlar eğitimi, yetişmekte olan kuşakları her alanda yaratıcılığa yönelten, onlardaki bilişsel gelişimin yanısıra duyu, duyum ve duyarlılığında eğitimine yer veren bütüncül eğitimdir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamlarıdır. Böylece öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlanır. Yani, sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube