Beden Eğitimi ve Spor

MEF Okullarında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü programı, öğrencilerin bedensel yetenek ve yeterliliklerini keşfetmelerini, sağlıklı yaşam ilkelerine uygun bir yaşam sürdürme becerisini kazanmalarını hedefleyerek, anaokulundan lise tamamlanıncaya kadar dikey olarak yapılandırılmıştır.

Programın genel amacı, öğrencilerimizin bireysel yetkinliklerini keşfederken her bir öğrencimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini ve spor kültürünü yaşamın bir parçası haline getirmek üzerine odaklanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi Bölümünde öğrencilerimizin aşağıda yer alan hedeflere ulaşması beklenmektedir.

 • Kişisel özelliklerini olumlu yönde geliştirmek.
 • Zamanı doğru kullanmak.
 • Zihinsel-mental dayanıklılığı artırmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek.
 • Pratik çözüm yolları bulmak.
 • Oyun yoluyla zihinsel dinlenmek.
 • Egzersiz yolu ile vücudu sağlıklı tutmak.
 • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni benimsetmek.
 • Zararlı alışkanlıklardan korunmak.

MEF Ortaokulu olarak kulüp derslerimizde öğrencilerimiz seçtikleri branşlarda;  basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, cimnastik, spor tırmanışı, aikido, okçuluk, yüzme ve tenis branşlarıyla tanışır, bu sporların kurallarını ve becerilerini öğrenirler. Haftanın belirli günlerinde okul sonrası yapılan antrenmanlar ile okul takımlarımız için bir hazırlık süreci oluşturulur.

Okul takımı kadrolarımız,  her yıl yapılan seçmeler ile güncellenerek öğrencilerimize ilgi duyduğu branşlarda takımlara katılma olanağı tanımaktadır. Takımlarımızdaki  öğrencilerimiz, okulumuzu  her yıl düzenlenen İl, İlçe ve Türkiye Şampiyonalarında  temsil etme şansını elde eder ve deneyim sahibi olurlar.

Okul Takımlarımız 

Spor Tırmanışı

Korfbol

Futsal

Voleybol

Basketbol

Masa Tenisi

Satranç

Yüzme

Okulumuzda düzenlediğimiz sınıf içi sportif turnuvalarla öğrencilerimiz, sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğrenirler.

Yüzme

Yüzme dersleri aracılığıyla öğrencilerimizin, okulumuzun yüzme havuzundan etkin olarak yararlanmaları amaçlanır.  Eğitim-öğretim dönemi boyunca yüzme derslerimiz beden eğitimi dersleri kapsamında  8 ders olarak yapılır. Belirlenen tarihlerde öğrencilerimiz,  sorumlu beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörümüz eşliğinde yüzme derslerini yaparlar.

Kulüp ders saatinde, yüzme branşını seçen öğrencilerimiz, haftada 2 saat yüzme dersine katılırlar.

Yüzme takımına seçilen öğrencilerimiz, takım çalışmaları kapsamında yüzme antrenmanlarına katılırlar.

Physical Education

The Physical Education and Sports Department program at MEF Schools is structured vertically from kindergarten to high school, aiming to enable students to discover their physical abilities and competencies and to gain the ability to lead a life in accordance with the principles of healthy living.

The overall goal of the program is focused on ensuring that each of our students is interested in at least one sports branch while discovering their individual competencies and making sports culture a part of life.

In line with this aim, our students in the Department of Physical Education are expected to achieve the following goals;

 • Developing personal characteristics in a positive way.
 • Using time correctly
 • Increasing mental-mental endurance and developing a sense of self-confidence.
 • Finding practical solutions.
 • Resting mentally through games
 • Keeping the body healthy through exercise
 • Adopting the importance of nutrition and hygiene in order to be healthy individuals

In our club classes at MEF Middle School, our students are introduced to basketball, volleyball, soccer, table tennis, gymnastics, sports climbing, aikido, archery, swimming and tennis in the branches of their choice and learn the rules and skills of these sports. After-school training sessions are held on certain days of the week to create a preparation process for our school teams.

Our school team rosters are updated every year through auditions, giving our students the opportunity to join teams in the branches they are interested in. Students in our teams get the chance to represent our school in the Provincial, District and Turkish Championships organized every year and gain experience.

School Teams

Sport Climbing

Korfball

Futsal

Volleyball

Basketball

Table Tennis

Chess

With the in-class sports tournaments we organize in our school, our students learn to participate in sports organizations, to experience the feeling of struggle, and to watch sports matches within the limits of sportsmanship.

Swimming 

Through swimming lessons, it is aimed for our students to make effective use of our school’s swimming pool.  During the academic year, swimming lessons are organized as 8 lessons within the scope of physical education classes. On the determined dates, our students have swimming lessons with the responsible physical education teacher and our swimming coach.

Students who choose the swimming branch participate in swimming lessons for 2 hours a week during club class hours.

Students who are selected for the swimming team participate in swimming training as part of team activities.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube