Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler ve T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersleri Programı aracılığıyla; eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş bireyler  yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda;

 • Haklarını bilen ve kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren,
 • Düşünen, soru soran, görüş alışverişi yapabilen,
 • Ulusal ve evrensel değerleri yaşatmaya istekli olan,
 • Kültürel mirasını koruyan ve geliştiren,
 • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşimi kurabilen,
 • Duyarlı, özgür ve yeteneklerinin bilincinde olan,
 • Analitik düşünebilen, doğa dostu,,
 • Kendi kültürünü, değerlerini bilen ve özümsemiş,·       
 • Düşüncelerini hem yazılı hem sözlü olarak mantıksal bir akış içinde sunabilme ve bu düşünceleri uygun örneklerle destekleyebilme becerisi kazanmış,
 • Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler üretebilecek tutum, davranış ve becerilerini kavramış ve  içselleştirmiş

En önemlisi de yaşadıkları çevreye ve topluma karşı duyarlı, evrensel değerleri kucaklayabilen dünya insanı bireylerin yetiştirilmesi genel yaklaşımımızdır.

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde merak etmeyi ve sorgulamayı ilke edinerek “kalıcı öğrenmeyi” hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Tarihsel bilgiyi analiz edebilen,
 • Önyargıları tespit edebilen ve kırabilen, empati kurabilen,
 • Kronolojik düşünebilen,
 • Sorgulamaya dayalı araştırma yapabilen,
 • Görsel materyalleri yorumlayabilen,

bireylerin yetişmesi uzun vadeli hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Öğretim içeriklerini oluştururken öğrenme isteğinin önce merak etmekle başladığı felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin bilgiyi anlamlandırdığı, sorguladığı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirdiği, bilgiyi pratik edebildiği bir yaklaşım sergilenmektedir. Derslerde öğrenci hedeflerine yönelik aktivite bazlı çalışmalar yürütülürken ünite içeriklerine yönelik yaratıcı drama çalışmaları, disiplinlerüstü eş güdüm çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri, şehir içi ve şehir dışı gezileri, SSP çalışmaları ile öğrencilerimizin planlanan hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Social Studies

Through the Social Studies and Turkish Revolution History and Kemalism curriculum, our main goal is to raise individuals who think critically, are creative, make the right decisions, have developed social participation skills, are active and productive in social life, know their rights and responsibilities, and have internalized the Kemalist thought system.

In line with these goals, our general approach is to raise individuals who are global citizens who

 • can think, ask questions, and exchange views,
 • are willing to keep national and universal values alive,
 • protect and develop cultural heritage,
 • can recognize the geographical features of the world and the environment in which they live and establish the interaction between people and the natural environment,
 • are sensitive, free and aware of their abilities,
 • are analytical thinkers, and act nature friendly,
 • know and internalize their own culture and values
 • are be able to present their thoughts both orally and in writing in a logical flow and to support these thoughts with appropriate examples,
 • understand and internalize the attitudes, behaviors and skills that can produce solutions to the problems of today and the future with an Atatürkist approach.

We aim for “permanent learning” by adopting the principle of curiosity and questioning in Social Studies teaching.

In this direction;

 • To be able to analyze historical knowledge,
 • To be able to identify and break prejudices and empathize,
 • To enable them to become chronological thinkers,
 • To be able to conduct inquiry-based research,
 • To interpret visual materials,
 • To raise individuals

constitute our long-term goals.

While creating the teaching content, based on the philosophy that the desire to learn starts with curiosity, an approach is exhibited in which students make sense of information, question, develop social responsibility awareness and practice knowledge. While activity-based activities are carried out for student goals in the lessons, creative drama activities, interdisciplinary coordination activities, book reading activities, in-city and out-of-town trips, SSP activities are aimed at achieving the planned goals of our students.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube