Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Programına Genel Yaklaşımımız

 Eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler  yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda;

 • Haklarını bilen ve kullan ve sorumluluklarını yerine getiren,
 • Düşünen, soru soran, görüş alışverişi yapabilen,
 • Ulusal ve evrensel değerleri yaşatmaya istekli olan,
 • Kültürel mirasını koruyan ve geliştiren,
 • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak, insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşimi kurabilen,
 • Duyarlı, özgür ve yeteneklerinin bilincinde olan,
 • Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanabilen,

bireylerin yetiştirilmesi genel yaklaşımımızdır.

Ders Hedeflerimiz

Sosyal bilgiler öğretiminde merak etmeyi ve sorgulamayı ilke edinerek “kalıcı öğrenmeyi” hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen,
 • Tarihsel bilgiyi analiz edebilen,
 • Önyargıları tespit edebilen ve yenebilen, empati kurabilen,
 • Kronolojik düşünebilen,
 • Sorgulamaya dayalı araştırma yapabilen,
 • Görsel materyalleri yorumlayabilen,

bireylerin yetişmesi hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Özgün Uygulamalarımız

Öğretim içeriklerini oluştururken öğrenme isteğinin önce merak etmekle başladığı felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin bilgiyi anlamlandırdığı, sorguladığı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirdiği, bilgiyi pratik edebildiği bir yaklaşım sergilenmektedir. Derslerde öğrenci hedeflerine yönelik aktivite bazlı çalışmalar yürütülürken, ünite içeriklerine yönelik drama çalışmaları, disiplinler arası eş güdüm çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri, şehir içi ve şehir dışı gezileri ile planlanan hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

 • Şehir içi ve şehir dışı geziler: Her sınıf seviyesinde ünite ve temalara uygun olarak yapılan gezilerde program içeriği gezi öncesi, gezi sırası ve gezi sonrası olarak planlanıp her bir süreç için sınıf içi çalışmaları, ev ödevleri ve gezi kitapçıkları oluşturulmaktadır. Süreç öğretmen ve öğrenci işbirliği temel alınarak ilerletilmektedir.
 • Sınıf içi okuma çalışmaları: Öğrenme hedeflerine uygun olarak seçilen okuma kitapları her seviye için belirlenen temalara uygun olarak okutulmakta ve daha sonra yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.
 • Yaratıcı drama çalışmaları: Sosyal bilgiler dersi tarih öğretimi kapsamında öğrencilerin ezber bilgiden uzak, yaşamla birebir örtüşen, öğrencilerin aktif olarak katıldığı yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır.
 • Harita ve teknoloji kullanımı: Her sınıf seviyesinde tablet uygulamaları, harita etkinlikleri ve oyun temelli öğrenme yöntemleri uygulanmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube