2. Yabancı Diller

Okulumuzda, çok dilliliği destekleyen ve birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen bir anlayışla, İngilizcenin yanı sıra 2. Yabancı dil (Fransızca, Almanca, İspanyolca) eğitimi sunulmaktadır. Dil dersi içeriklerimiz, temel dört becerinin teknolojik ögelerle harmanlanarak, gerçek hayat bağlantısı kurularak, interaktif etkinliklerle öğrencilerle buluşturulması üzerine yapılandırılmıştır.

4 yıllık yabancı dil yolculuğunda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında; modern dünyaya uyum sağlayabilen, hedef dilin kültürel ve sosyal boyutu hakkında bilgi edinebilen, içinde bulunduğumuz çağın yetkinliklerine hakim, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerimiz, 7. ve 8. sınıf akademik yılının sonunda, ülkemizde yetkili kurumlarca yürütülen Almanca için “FIT”, İspanyolca için “DELE” ve Fransızca için “DELF” dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir ve hedeflenen A2 dil seviyesinin karşılığı olan uluslararası geçerliliğe sahip dil sertifikalarını hak ederler. 

Bu bağlamda, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında 3 dilde sunduğumuz program hedefi aşağıdaki gibidir:

SINIFLAR Dil Yeterlilik Sertifika Sınavları Avrupa Konseyi Dil Seviyesi
5.ve 6.Sınıflar A1.1
7. ve 8. Sınıflar FIT/DELF/DELE A2.1

Second Foreign Languages

Our school offers 2nd foreign language education (French, German, Spanish) in addition to English with an approach that supports multilingualism and aims to raise world citizens. Our language course contents are structured on blending the four basic skills with technological elements, making real-life connections and bringing them together with students through interactive activities.

In this 4-year foreign language journey, within the scope of the Common European Framework for Teaching Languages, we aim to raise individuals who can adapt to the modern world, learn about the cultural and social dimensions of the target language, master the competencies of the age we live in, and think critically.

At the end of the 7th and 8th grade academic year, our students are directed to the language proficiency exams “FIT” for German, “DELE” for Spanish and “DELF” for French, which are conducted by authorized institutions in our country, and they earn internationally recognized language certificates corresponding to the targeted A2 language level.

In this context, the program objective we offer in 3 languages within the scope of the Common European Framework for the Teaching of Languages is as follows:

GRADES Language Proficiency Certificate Exams  

Council of Europe Language Level

5 and 6 A1.1
7 and 8 FIT/DELF/DELE A2.1

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube