Türkçe

Türkçe Programına Genel Yaklaşımımız

Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe programına okulumuz bütüncül yaklaşmaktadır. Okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma becerileri birbiriyle örüntülü derslerle işlenmektedir. MEB programının yanı sıra öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak kazanımlar programa eklenerek öğrencilerimizin entelektüel beceriler kazanması hedeflenmektedir.

Programımız,

 • öğrenci ihtiyaçlarına uygun,
 • kazanımların teknoloji ile desteklendiği,
 • farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin kullanıldığı,
 • farklı ölçme değerlendirme araçları ile öğrenciye yön veren çalışmalar içermektedir.

Ders Hedeflerimiz

Türkçe eğitimimiz  “Aldığı eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacak.” anlayışını desteklemektedir. Öğrencilerimiz MEF’ten sonraki yaşamlarında:

 • Okuma alışkanlığı olan,
 • Okuduğunu yaşamla bağdaştıran,
 • Yazma becerisi gelişmiş,
 • Etkin dinleyebilen,
 • Kendini topluluk önünde ana dilini yetkin kullanarak ifade edebilen

bireyler olarak yetiştirmektir.

Özgün Uygulamalarımız

 • Sürece dayalı yazma çalışmalarımız: Öğrencilerimiz beşinci sınıfa gelince yazma çalışmalarımız ile tanışır. Önce cümle ve paragraf bilgisi ile başlar. İlk çalışması bilgi verme amaçlı bir paragraf yazmak olur. Sonra bütüncül yazılara geçilir. Bu süreçte okudukları eserden alıntı-gönderme yapmayı, Türkçenin söz varlığını kullanmayı, üsluplu yazılar yazmayı kendinde geliştirir.
  • Sürece dayalı yazma çalışması kapsamında öğrenci, önce yazacağı konu üzerine araştırmasını yapar, yazısında kullanacaklarını toparlar. Sonra bunlardan yazısı için anlamlı olanları kullanarak bir taslak hazırlar. Ardından yazısının ilk halini oluşturur. Yazının ilk halini arkadaşları ile değerlendirir, öğretmeninden de dönütler alır. En sonunda da aldığı tüm dönütlere göre yazısına son halini verir. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca şu türlerde yazı yazar:
   • farklı paragraf türleri (tartışmacı, bilgi verici, betimleyici…)
   • anı
   • mektup
   • öykü tamamlama
   • şiir
   • köşe yazısı
   • deneme
   • eser eleştirisi (bir ressam yapıtı da olabilir, bir roman da hatta bir sinema filmi dahi olabilir.)
   • makale (okudukları bir romandan tezli yazı yazma)
 • Parlamenter sistem münazara çalışmalarımız: Beşinci sınıfa gelen öğrencilerimiz, tarihiyle birlikte parlamenter sistem münazara eğitimini Türkçe derslerinde alır. Önce sınıf içinde münazara maçlarına katılır sonra sınıflar arası münazara maçlarına… Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz bu çalışmayı her yıl yapar. Bu münazara şeklinin en önemli özelliği öğrencinin savlarını bir kürsüde sonuna kadar savunabilmesini, karşıt görüşü çürütebilmesini, kendi savına yapılan karşıt savları etkisiz hale getirmesini gerektirmesidir. Üstelik tüm bunları yeri geldiğinde hem tek başına hem de ekibiyle yapabilmesi gerekmektedir.
 • Şiir dinletisi: herkes şiir dinletisi yapar elbette ama biz önce şiiri yazarız sonra dinletide kendi şiirlerimizi seslendiririz. Şiir dinletimizin en önemli özelliği öncesinde her öğrencimizin kendi şiirini yazabilmesi, dinletinin tüm basamaklarını kendilerinin hazırlamasıdır. İş sahneye aktarmaya geldiğinde bir üstadın şiiri ile kendi şiirlerini görsel-işitsel zenginlikle seslendirirler.
 • Okuma alışkanlığı: Türkçe dersinin temel amaçlarından biri de öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırabilmektir. Öğrencilerimize estetik ve edebi beğeni kazandırmak amacıyla, çocuk ve gençlik edebiyatının yerli/yabancı en iyi örneklerini seçeriz. Seçtiğimiz eserlerin dokusuna göre sınıfta derin çalışmalar yaparız. Çoğunlukla eserlerimizin eser inceleme kitapçıkları mevcuttur. Bazı eserlerimizde buna gerek duymayız çünkü bunun yerine okuma çemberi gibi farklı çalışmalar ile eseri inceleriz. Okuttuğumuz eserden sorduğumuz soruların nitelikleri de bizim için ayrı önem taşımaktadır. Çalışmalarımızda mutlaka sentez ve değerlendirme basamağına kadar ulaşmış sorulara yer veririz.
  • Ayrıca öğrencilerimiz kendi boş vakitlerinde de kitap okumalarını sağlayan yöntemlerimiz de vardır. 5 ve 6. sınıflarımız “Okuma Planım” çalışması ile yol alırken 7.sınıflarımız “Padlet” ile çalışmalar yürütür. Böylelikle okumayı yıl boyu sürdürülebilir eylemlerimiz arasında tutarız. 8.sınıflarımız artık kendi okumalarını yönetebilmektedir. İhtiyaç duyan öğrencilerimizle artık birebir çalışmalar yürütürüz.
 • Yaratıcı drama çalışmalarımız: 5 ve 6. sınıflarımızla Türkçe dersi kazanımlarını işlediğimiz derslerdir. Yaratıcı drama öğretmeni ile Türkçe öğretmeninin işbirliği ile çalışmalar yürütülür. Özellikle deyim, atasözü gibi kinestetik çalışmaları destekleyebilecek Türkçe dersi kazanımlarımızı bu ders saatinde yaratıcı drama teknikleri ile işlemekteyiz.
 • SosyalSen: Kazanımlarımızı atıl ya da soyut tutmamak adına kurguladığımız özel çalışmalardan biridir SosyalSen. Ana dilinin yetkinliğini nerelerde, nasıl görmemiz gerektiğini kendimize sorduğumuzda yaşamın bir parçasını okulda kurgularsak öğrenciler edinimlerini sergileyebilir görüşüne sahibiz. Bu nedenle de öğrencilerimiz ESSA (Eğitimde Sosyal Sorumluluk Anlayışı) okudukları eserden hareketle kendi gruplarını oluştururlar ve bir sivil toplum kuruluşu kurarlar. Öyle ki bu kuruluşun adı, amacı, hizmet alanı, çalışma mekânı, gelir kaynakları, görev tanımları, eylem planları dahi öğrencilerimizce hazırlanır. Çalışmalarını bir alt sınıfa konferans salonunda sunarlar ve alt sınıftan öğrencilerin kurdukları STK’lere üye olmalarını sağlarlar.
 • Yazma portfolyomuz: Yazılı anlatım çalışmalarına verdiğimiz önem, ürünlerin paylaşımına kadar yansır. Bu nedenle de her yıl mayıs ayının son haftasında öğrencilerimiz evlerine o yıl yazdıkları yazıları götürürler. “2 Yıldız 1Dilek” mektupları ile evde portfolyo sunumu yaparlar. Böylelikle velilerimiz de kendi çocuklarının yazma becerisini takip ederler.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube