Türkçe

Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe programına okulumuz bütüncül yaklaşmaktadır. Okulumuzda okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma becerileri birbiriyle örüntülü derslerle bağlantılı olarak işlenmektedir. MEB programının yanı sıra öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak kazanımlar, programa eklenerek öğrencilerimizin entelektüel beceriler kazanması hedeflenmektedir. Anadil programımız aracılığıyla sürece dayalı yazma çalışmalarımız, parlementer sistem, münazara çalışmaları, şiir dinletisi, okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik uygulamalarımız ile öğrencilerimize çağın gereklerini yakalayabileceği bir anadil eğitimi sunulmaktadır.

Programımız,

 • öğrenci ihtiyaçlarına uygun,
 • kazanımların teknoloji ile desteklendiği,
 • farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin kullanıldığı,
 • farklı ölçme değerlendirme araçları ile öğrenciye yön veren çalışmalar içermektedir.

Türkçe eğitimimiz  “Aldığı eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacak.” anlayışını desteklemektedir. 

Öğrencilerimiz;

 • Okuma alışkanlığı olan,
 • Okuduğunu yaşamla ilişkilendiren,
 • Yazma becerisi gelişmiş,
 • Etkin dinleyebilen,
 • Anadilini yetkin kullanarak kendini ifade edebilen

bireyler olarak yetişmektedir.

E-Dergiler

Turkish

Our school takes a holistic approach to the Turkish program of the Ministry of National Education. In our school, reading, comprehension, writing, listening and speaking skills are taught in connection with the lessons that are intertwined with each other. In addition to the Ministry of National Education’s program, acquisitions that meet the needs of the students are added to the program in order for our students to gain intellectual skills. Through our mother tongue program, we provide our students with a mother tongue education in which they can catch up with the requirements of the age with our process-based writing activities, parliamentary system, debate activities, poetry recitals, and practices to gain reading habits.

Our program includes the following;

 • suitable for student needs,
 • gains are supported by technology,
 • using differentiated instructional strategies,
 • studies that guide the student with different assessment and evaluation tools

Our Turkish curriculum supports the concept of “Students will carry the traces of the education they receive throughout their lives.”

Our students are aimed to be educated as individuals who can;

 • have the habit of reading,
 • relate what they read to life,
 • has advanced writing skills,
 • listen effectively,
 • express themselves by using their mother tongue competently

Magazines

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube