Akademik Uygulamalarımız

Tam Öğrenme Modeli

Yeterli zaman ve öğrenme olanağı sağlandığında tüm öğrencilerin eğitim kazanımlarına erişebileceğine ve uygulamalarımızla okulda öğrenmenin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Ünitelerde belirlenen kazanımlara yönelik “izleme değerlendirilmesi” yapıyor, tam öğrenme ölçütlerine ulaşamayan öğrencilere ek öğrenme çalışmaları uyguluyoruz. İzleme ve eksik tamamlama çalışmalarının ardından yaptığımız  “erişi sınavları” ile ünite/ kazanım hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımızı  gözlemliyoruz.

Yapılandırmacılık

Öğrencilerimize doğrudan bilgileri aktarmak ve tekrarla ezberletmek yerine, öğrencilerin aktif olduğu bir anlayışla bilgileri sorgulamaları, daha önceki bilgileriyle ilişkilendirmeleri ve kendi yorumlarını oluşturmaları öğrenme süreçlerindeki temel hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimizin bilgiyi özümsemede aktif rol alarak onu kendilerinin zihinsel şemalarında yerli yerine oturtulabilmesini, bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz, birer öğrenen profili olarak, öğrencilerimizin dünyayı anlamaları, bilgiyi sorgulamaları için  yardımcı rolündedir ve onların doğal meraklarını desteklemektedir. Öğrenmeyi kitap satırları arasından değil, gerçek yaşamın içinden örneklerle yaparak “öğrenmeyi öğrenme” felsefemizi yansıtıyoruz.

Farklılaştırılmış Eğitim

Farklılaştırılmış eğitim anlayışımızla, farklı öğrenme biçimlerine ve özelliğine sahip öğrencilerimiz için, farklı öğrenme yolları belirliyoruz. Her öğrencinin arkadaşlarıyla değil, kendisiyle yarışmasını temel alıyoruz. Bizim için önemli olan, öğrencinin öğrenme sürecinde geldiği noktadan çok, kendi öğrenme yolculuğunda kat ettiği yoldur. Öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerine göre hedefe ulaşma araçlarını farklılaştırıyoruz.

Öğrenci Başarısını Artırma Çalışmaları

BÖÇ: Bireysel öğrenme çalışmaları

Haftalık ders çizelgemizde 7 ve 8. sınıflar için 2’şer ders saati Bireysel Öğrenme Çalışması yapılmaktadır. Bu ders saatlerinde öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler branşlarında, kavrama-uygulama-analiz sentez düzeyinde  8 ila 10 küçük gruba ayrılıyorlar. Grupların oluşumunda öğrencilerin kendi tercihleri ile birlikte ders öğretmenlerin görüşleri dikkate alınıyor. BÖÇ, rutin ders etkinlikleri devam ederken buna paralel olarak öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerinin karşılanması mantığına dayanıyor.

Etütler (Ders bitimindeki ek çalışmalar)

Okulumuzda  haftanın dört günü, okul sonrasında 15.50-16.30 saatleri arasında öğrencilerimizle akademik çalışmalar devam etmektedir. Bunlar; Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve İngilizce derslerinin yürüttüğü akademik çalışmalardır. Etütlerimiz her sınıf seviyesinde 2 grup olarak planlanmıştır.

Gruplar, temel becerilerin tekrarlandığı kavrama grubu ile mevcut ders kazanımlarının üstünde yeni kazanımlar edinmek isteyen, ilgi ve yetkinliği bu düzeyde olan öğrenciler, uygulama grubu şeklinde tasarlanmıştır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube