Akademik Uygulamalarımız

MEF Ortaokulu; MEF Okullarının vizyon ve misyonu çerçevesinde, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencilerin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan “tam öğrenme” ve “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemlerine göre eğitim öğretim yapmayı, farklılaştırılmış eğitimin bir yansıması olarak bireysel gereksinimlerini dikkate alarak, öğrencilere “öğrenmeyi öğreten” öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

5.SINIF YABANCI DİL AĞIRLIKLI PROGRAMI

5.sınıflarımızda MEB’in yabancı dil ağırlıklı programı uygulanmaktadır. Programda İngilizce ve 2. yabancı diller (Almanca, Fransızca, İspanyolca) yabancı dil derslerinin yanı sıra Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri dersleri de yer almaktadır. Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminin yanı sıra temel derslerden de yoğun bir programa tabi tutulmaktadır. 

SEVİYELENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin akademik ihtiyaçları doğrultusunda  7 ve 8. sınıf seviyelerinde ders saatlerinin yanı sıra Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinde haftada 2’şer saat  seviyelendirilmiş grup çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öğrenciler, akademik ihtiyaçlarına göre gruplandırılır. Bu çalışmalar, rutin ders etkinlikleri devam ederken buna paralel olarak öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerinin karşılanması anlayışına dayanmaktadır.

ETÜTLER

Okulumuzda  haftanın dört günü, cuma günü hariç, okul sonrasında öğrencilerimizle akademik çalışmalar devam etmektedir. Etütler; Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı diller derslerinden online yapılmaktadır. Etütlerimiz, her sınıf seviyesinde öğrenme seviyelerine göre gruplandırılarak yürütülmektedir.

MERKEZİ SINAV HAZIRLIKLARI

Okulumuzda merkezi sınavlara (LGS) hazırlık, akademik planlamanın doğal bir parçası olarak 5. sınıftan itibaren kademeli olarak yürütülür. Öğrencilerin akademik yetkinliğini üst düzeye çıkarmak hedeflenir. Konu  tarama, genel değerlendirme sınavları, denemeler ve Türkiye geneli deneme sınavlarda akademik yetkinlikle birlikte, zaman, kaygı yönetimi, sınav teknikleri üzerine çalışmalar yürütülür. Temel derslerde öğretim programlarının yanı sıra seviyelendirilmiş grup çalışmalarına da yer verilir. 

YILLIK PROJE UYGULAMASI

Okulumuzda öğrenciler ilgi alanlarına göre seçtikleri bir dersten yıllık proje alırlar. Proje hazırlık sürecinde öğrencilerimiz,  proje danışman öğretmenleri ile yıl içerisinde içeriği önceden belirlenmiş toplantılar yapar, bilimsel süreç basamaklarını uygulayarak bir ürün ortaya koyarlar. Proje sunum gününde hazırladıkları projeyi tüm okul paydaşlarına sunarlar.

Our Academic Practices

Within the framework of the vision and mission of MEF Schools, MEF Secondary School has adopted the principle of not only providing information to students, but also providing education according to “mastery learning” and “learning by doing and experiencing” methods that enable students to comprehend, understand, use, analyze and synthesize, examine and evaluate the information they have acquired, and implementing a student-centered system that “teaches students to learn” by taking into account their individual needs as a reflection of differentiated education.

5TH GRADE FOREIGN LANGUAGE PROGRAM

Our 5th grade classes follow the Ministry of National Education’s foreign language program. The program includes foreign language courses in English and 2nd foreign languages (German, French, Spanish) as well as Turkish, mathematics, social studies and science courses. In addition to foreign language education, our students are also subjected to an intensive program of basic courses.

LEVELED GROUP WORK

In line with the academic needs of our students, leveled group studies are carried out for 2 hours each week in Turkish, Mathematics and Science courses in addition to class hours at the 7th and 8th grade levels. In these activities, students are grouped according to their academic needs. These activities are based on the understanding of meeting the individual needs of our students in parallel with the continuation of routine course activities.

REMEDIAL CLASSES / AFTER-SCHOOL STUDIES

In our school, academic studies continue with our students after school four days a week, except Friday. Studies are conducted online in Turkish, mathematics, science, social sciences and foreign languages. Our studies are grouped according to the learning levels of each grade level.

CENTRAL EXAM PREPARATIONS

In our school, preparation for the central exams (LGS) is carried out gradually starting from the 5th grade as a natural part of academic planning. The aim is to maximize students’ academic competence. In addition to academic competence in subject screening, general assessment exams, essays and Turkey-wide mock exams, studies on time, anxiety management and exam techniques are carried out. In addition to curricula in basic courses, leveled group studies are also included.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube