Yabancı Dil

MEF Okulları olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve ‘GSE’ (Global Scale of English) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımız 5 ve 6.sınıflarımızda A2 dil kazanımlarını; 7 ve 8. sınıflarımızda ise B1, B1+dil kazanımlarını hedeflemektedir. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.

İngilizce Öğretim Programımıza aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Derslerimiz “Tema-Bazlı”, disiplinler arası iş birliği içinde, (Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, müzik, görsel sanatlar, 2.yabancı diller, fiziksel etkinlikler ve eğitsel oyunlar gibi derslerle örtüştürülerek) ve anadil öğrenme modeli baz alınarak yapılandırılmaktadır.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, münazaralar, bilgi /genel kültür yarışmaları, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler- ‘End of Theme Assessments’, ‘Community Services’, ‘ Spelling Bee’, ‘Junior Model United Nations’, ‘ Destination Imagination’ ve ‘Global Scholars’ öğrencilerimize sunulmaktadır.
Öğrencilerimizin dil gelişim süreçlerinin uluslar arası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarını almaları hedeflenmektedir.

SINIFLAR Cambridge English Language Assessment Avrupa Konseyi Dil Seviyesi
5.ve 6.Sınıflar KET ( Key English Test) A2 (Waystage)
7. ve

8. Sınıflar

PET (Preliminary English Test)

First for Schools

B1 (Threshold)

B2 (Vantage)

5. Sınıf Yabancı Dil Ağırlıklı İngilizce Program Bilgisi 

5. Sınıf müfredat programımız, National Geographic Reach D serisi üzerinden ‘CEFR’ ( Common European Framework of Reference for Languages)- Ortak Çerçeve Program ve ‘GSE’ ( Global Scale of English) A2 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Yoğunlaştırılmış İngilizce programımız, hedef dilde öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerilerinde kendilerini doğru ve akıcı ifade etmelerine önem vermektedir.

‘Reach D’ serisi ile ‘Tema- Bazlı Dil Öğrenme ‘ modeli ilkeleri doğrultusunda diğer disiplinler ile iş birliği yapılarak hedef dilde çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.National Geographic Serisi ile özellikle dünya literatüründen seçilmiş edebi metinler üzerinden öğrencilerin karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi birtakım edebi unsurlarla tanışmaları amaçlanmaktadır.Program ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ – Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Kitabımız öğrencilerimize sunduğu farklı yazın türünde edebi metinlerle öğrenciye zengin dil girdisi sağlamaktadır. Özellikle Reading- Okuma becerisi stratejileri ‘Making Comparisons- (Bir metinde karşılaştırma yapma), Identifying Cause and Effect-( bir metinde sebep-sonuç ilişkisi kurma), Comparing and Contrasting- ( bir metinde farklılıklar ve benzerlikleri bulma), Reading for the Main Idea and Details ( bir metinde ana fikir ve detay bulma), Sequence of Events- (olayları metindeki oluş sırasına göre sıralama), Making an Inference- (bir metinde çıkarımda bulunma) , Facts and Opininons- ( bir metinde gerçek olguları ve fikirleri bulma), Summarizing- ( bir metni özetleme) etkin bir şekilde öğrencilerle çalışılmaktadır.

Tema Bazlı Dil Öğrenme Programı kapsamında tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için temalarımızla ilintili dramalar, şarkı öğretimleri, bilgi yarışmaları, el işi çalışmaları hayata geçirilmektedir. ‘Tema Değerlendirme Sonu Etkinlikleri’, her tema sonunda hedef dilin günlük yaşam bağlantısının kurulması için öğrenci performanslarının sergilendiği çalışmalardır.

Okuma- Yazma programımız temalarımızla örtüşen ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış ‘Achieve3000’ programı üzerinden yürütülmektedir. Bu programla her öğrencinin hedef dilde kendi okuma düzeyinde ilerlemesi beklenmektedir. Günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış online öğretim programı öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmek için birçok seviye seçeneği ile tasarlanmış olup, dünyadaki güncel haberlerle ilgili makalelerden oluşmaktadır. Bu programla aynı zamanda öğrencilerin bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

Yazma Programımız ise öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği çalışmalar içermektedir.Özellikle ‘Process Writing’ – ‘Süreç Odaklı Yazma’ ilkeleri doğrultusunda öğrenciler yazım sürecini, Prewriting- (Hazırlık), Drafting- ( Taslak), Revising- (gözden geçirerek yazma),Editing –(düzeltme),Publishing- (yayımlama) Sharing – (paylaşma) aşamalarından geçerek yaşarlar.

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment –A2 Dil Seviyesinde Cambridge English KET (Key English Test) – uluslar arası sınavına hazırlar. Program, öğrencilerin dil öğrenim sürecinde hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz Cambridge English Language Assessment –A2 dil seviyesinde Cambridge English Flyers /KET – uluslar arası sınavlarına girerler.

Öğrencilerin dil gelişimleri,süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar ile değerlendirilir.Süreç odaklı değerlendirmeler; yazma portfolyosu değerlendirmeleri, haftalık quizler (Spelling and Meaning Check), hafta sonu ödevleri, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri,sınavlar ve dönem sonu karneleri yoluyla yapılır.

6. Sınıf İngilizce Ders Bilgileri 

6. Sınıf müfredat programımız National Geographic Reach E serisi üzerinden ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)- ve Ortak Çerçeve Program ve ‘GSE’ ( Global Scale of English) A2 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Program, hedef dilde öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerilerinde kendilerini doğru ve akıcı ifade etmelerine önem vermektedir.

‘Reach E’ serisi ile ‘Tema- Bazlı Dil Öğrenme ‘ modeli ilkeleri doğrultusunda diğer disiplinler ile iş birliği yapılarak hedef dilde çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. National Geographic Serisi ile özellikle dünya literatüründen seçilmiş edebi metinler üzerinden öğrencilerin karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi bir takım edebi unsurlarla tanışmaları amaçlanmaktadır. Program, ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ – Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Kitabımız, sunduğu farklı yazın türünde edebi metinlerle öğrenciye zengin dil girdisi sağlamaktadır. Özellikle Reading- Okuma becerisi stratejileri Making Connections ( metinle kişisel bağlantı kurma), Making Comparisons- (metinde karşılaştırma yapma), Identifying Cause and Effect-( metinde sebep-sonuç ilişkisi kurma), Comparing and Contrasting- (metinde farklılıklar ve benzerlikleri bulma), Reading for the Main Idea and Details (metinde ana fikir ve detay bulmak için okuma), Sequence of Events- (olayları metindeki oluş sırasına göre sıralama), Making an Inference- (metinde çıkarımda bulunma), Facts and Opinions- (metinde gerçek olguları ve fikirleri bulma), Summarizing- (metni özetleme), Character Analysis – (Karakter Analizi), Visualizing–(görselleştirme), Asking Questions – (soru sorma) etkin bir şekilde öğrenciler ile çalışılmaktadır.

Tema Bazlı Dil Öğrenme Programı kapsamında tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için temalarımızla ilintili dramalar, şarkı öğretimleri, bilgi yarışmaları, el işi çalışmaları hayata geçirilmektedir. Tema Değerlendirme Sonu Etkinlikleri, her tema sonunda hedef dilin günlük yaşam bağlantısının kurulması için öğrenci performanslarının sergilendiği çalışmalardır.

Okuma- Yazma programımız temalarımızla örtüşen ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış ‘Achieve3000’ programı üzerinden yürütülmektedir. Bu programla her öğrencinin hedef dilde kendi okuma düzeyinde ilerlemesi beklenmektedir. Günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bu online öğretim programımız öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmek için birçok seviye seçeneği ile tasarlanmış olup, dünyadaki güncel haberlerle ilgili makalelerden oluşmaktadır. Bu program ile aynı zamanda öğrencilerin bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

Yazma Programımız, öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği çalışmaları içermektedir. Sene boyunca odaklandığımız yazın türleri arasında sebep-sonuç paragrafları, anı yazısı, iş mektubu, röportaj, şiir, karşılaştırmalı paragraflar, karakter özellikleri ile ilgili paragraflar, reklam yazıları ve poster tasarımları, çizgi hikayeler, betimleyici ve ikna edici paragraf çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle ‘Process Writing’ – ‘Süreç Odaklı Yazma’ ilkeleri doğrultusunda öğrenciler yazım sürecini, hikayeleri ve kurgu olmayan metinlerin özelliklerini inceleme fırsatı bulurlar. ‘Süreç Odaklı Yazma’ yaklaşımı çerçevesinde tüm yazma çalışmalarımız Prewriting- (Hazırlık), Drafting- ( taslak), Revising- (gözden geçirerek yazma), Editing –(düzeltme), Publishing- (yayımlama) Sharing – (paylaşma) aşamalarından geçerek son şeklini alır.

Müfredat programı, öğrencilerin dil öğrenim sürecinde hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İngilizce Öğretim Programımıza aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla değerlendirilir. Süreç odaklı değerlendirmeler; yazma portfolyosu değerlendirmeleri, haftalık quizler (Spelling and Meaning Check), hafta sonu ödevleri, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri, sınavlar ve dönem sonu karneleri yoluyla yapılır.

7. Sınıf İngilizce Ders Bİlgileri

7. sınıf müfredat programımız ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)- Ortak Çerçeve Program ve ‘GSE’ (Global Scale of English) B1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Program, hedef dilde öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerilerinde kendilerini doğru ve akıcı ifade etmelerine önem vermektedir.

‘Tema- Bazlı Dil Öğrenme ‘ modeli ilkeleri doğrultusunda diğer disiplinlerle iş birliği yapılarak hedef dilde çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Programımız özellikle dünya literatüründen seçilmiş ‘Holes’ gibi özgün hikaye kitapları üzerinden öğrencilerin karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi birtakım edebi unsurlar ile tanışmalarını amaçlamaktadır. Program ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ – Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Kitaplarımız içerikleri ile öğrenciye zengin dil girdisi sağlamaktadır. Özellikle ‘Holes’ üzerinden Reading- Okuma becerisi stratejileri ‘ Making Connections – (metinle kişisel bağlantı kurma), ‘Making Comparisons- (metinde karşılaştırma yapma), Identifying Cause and Effect-(metinde sebep-sonuç ilişkisi kurma), Comparing and Contrasting- (metinde farklılıklar ve benzerlikleri bulma) , Reading for the Main Idea and Details (metinde ana fikir ve detay bulmak için okuma), Sequence of Events- (olayları metindeki oluş sırasına göre sıralama), Making an Inference- (metinde çıkarımda bulunma) , Facts and Opinions- (metinde gerçek olguları ve fikirleri bulma), Summarizing- (metni özetleme), Character Analysis (Karakter Analizi), Asking Questions –( soru sorma ), Visualizing – ( görselleştirme), Synthesizing Information ( bilgiyi sentezleme ) etkin bir şekilde öğrencilerle çalışılmaktadır. Özgün hikaye kitaplarımız yoluyla öğrencilerimiz ‘Creative Writing’- (yaratıcı yazma) çalışmalarına giriş yapar ve hedef dildeki ‘Figurative Language’- (söz sanatları)nı öğrenirler. Derslerimizde öğrenci merkezli yaklaşımlar kullanılarak öğrencinin konuyu içselleştirmesine yardımcı olacak canlandırmalar, bilgi yarışmaları, münazaralar, grup çalışmaları, istasyon çalışmaları uygulanır.

Tema Değerlendirme Sonu Etkinlikleri, her tema sonunda hedef dilin günlük yaşam bağlantısının kurulması için öğrenci performanslarının sergilendiği çalışmalardır.

Okuma- Yazma programımız temalarımızla örtüşen ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış ‘Achieve3000’ programı üzerinden yürütülmektedir. Bu programla her öğrencinin hedef dilde kendi okuma düzeyinde ilerlemesi beklenmektedir. Günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış online öğretim programı öğrencilerimizin okuma yazma

becerilerini geliştirmek için birçok seviye seçeneği ile tasarlanmış olup dünyadaki güncel haberlerle ilgili makaleleri kapsamaktadır. Bu programla, aynı zamanda öğrencilerin bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

Yazma Programımız ise öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği çalışmaları içermektedir. 7. sınıflarımızda üzerinde çalıştığımız yazın türlerinden bazıları Descriptive Essay – (Betimleyici Kompozisyon), Narrative Essay- (Öykü /Hikaye /Anı yazısı), Compare and Contrast Essay- (Karşılaştırmalı Kompozisyon), Persuasive Essay (İkna Edici Kompozisyon) çalışmalarıdır. Öğrenci çalışmaları 6+1 Writing Traits- ( 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli)’nde bulunan Ideas- (Fikirler), Organization –(Organizasyon), Voice – (Üslup),Word Choice- (Kelime Seçimi), Sentence Fluency- (Cümle Akıcılığı), Conventions –(İmla), Presentation – (Sunum) özelliklerine göre değerlendirilir. ‘Süreç Odaklı Yazma’ yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin metin oluşturana kadar geçirdikleri sürede ortaya koydukları beceriler dikkate alınmakta olup, çalışmalarımız Prewriting- (hazırlık), Drafting- ( taslak), Revising- (gözden geçirerek yazma), Editing –(düzeltme), Publishing- (yayımlama) ve Sharing – (paylaşma) aşamalarından geçerek son şeklini alır.

Müfredat programı, öğrencilerin dil öğrenim sürecinde hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment –B1 Dil Seviyesinde Cambridge English PET (Preliminary English Test) –uluslar arası sınavına hazırlar.

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla değerlendirilir. Süreç odaklı değerlendirmeler; yazma portfolyosu değerlendirmeleri, haftalık quizler (Spelling and Meaning Check), hafta sonu ödevleri, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri, sınavlar ve dönem sonu karneleri yoluyla yapılır.

8. Sınıf İngilizce Ders Bilgileri  

8. sınıf müfredat programımız, öğrencilerimizin lise eğitim müfredatına hazır olmalarını sağlamak amacıyla dünya edebiyatı eserlerinden oluşan bir program üzerinden yürütülmektedir. ‘Bridges to Literature 3’ serisi üzerinden ‘CEFR’ ( Common European Framework of Reference for Languages)- Ortak Çerçeve Program ve ‘GSE’ ( Global Scale of English) B1+ Dil Betimleyicisi kazanımları üzerinden yürütülmektedir. Öğrencilerimiz farklı edebi türleri içeren; kurgusal metinler- hikaye, masal, drama, Çin efsanesi, şiir, kurgusal olmayan metinler- tarihi ve bilimsel bilgi içeren metinler ve biyografi yazın türleri üzerinde çalışırlar. Bu metinler, öğrencilerimizin aktif olduğu ve ‘neden, niçin, nasıl’ gibi sorularla öğrencinin temel olarak anlam becerisini ve eleştiri, analiz, sentez yapabilme, farklı bakış açılarından bakabilme yetilerini geliştiren etkinliklerle pekiştirilir. ‘Tema- Bazlı Dil Öğrenme’ modeli ilkeleri doğrultusunda da öğrencilerimizin gerçek hayat ilişkisi kurabilmesi, konuyu içselleştirmesi ve hedef dili kullanarak yorumlayabilmesi hedeflenmektedir. Program ‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ – Proje Bazlı Öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Yazma Programımız ise; öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği çalışmaları içermektedir. 8.sınıflarımızda üzerinde çalıştığımız yazın türlerinden bazıları; Descriptive Essay -(betimleyici kompozisyon), Narrative Essay- (anlatı kompozisyonu), Compare and Contrast Essay- (karşılaştırmalı kompozisyon), Expository Essay –(açıklayıcı kompozisyon) ve Persuasive Essay (ikna edici kompozisyon) çalışmalarıdır. ‘Süreç Odaklı Yazma’ yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin metin oluşturana kadar geçirdikleri sürede ortaya koydukları beceriler dikkate alınmakta olup, çalışmalarımız Prewriting- (hazırlık), Drafting- (taslak), Revising- (gözden geçirerek yazma), Editing –(düzeltme), Publishing- (yayınlama), Sharing–(paylaşma) aşamalarından geçerek son şeklini alır. Öğrencilere yazma süresi boyunca dönüt vermek, öğretmen ve akranlarından dönüt almasını sağlamak, öğrencinin kendi yazma stilini keşfetmesini sağlamak da program hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Müfredat programı, öğrencilerin dil öğrenim sürecinde hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz okudukları kitapları daha iyi anlamak amacıyla kitaplarda geçen olayları araştırır ve bu olayların nedenlerini ve sonuçlarını tartışırlar. Critical Thinking (eleştirel düşünme), Problem Solving

(problem çözme), Creativity (yaratıcılık), Communication (iletişim), Collaboration (iş birliği), Teamwork (takım çalışması) gibi 21.yüzyıl becerileri de çeşitli proje çalışmaları ve disiplinler arası çalışmalarla müfredat programımıza entegre edilmiştir.

İngilizce müfredat programımız, Cambridge English Language Assessment –B1 dil seviyesinde Cambridge English PET (Preliminary English Test) ve First for Schools (B2)  uluslar arası sınavlarına hazırlamaktadır.

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla değerlendirilir. Süreç odaklı değerlendirmeler; yazma portfolyosu değerlendirmeleri, haftalık quizler (Spelling and Meaning Check), hafta sonu ödevleri, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri, sınavlar ve dönem sonu karneleri yoluyla yapılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube