Yabancı Dil

MEF Okulları olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve ‘GSE’ (Global Scale of English) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımız 5 ve 6.sınıflarımızda A2/A2+ dil kazanımlarını; 7 ve 8. sınıflarımızda ise B1/B2 dil kazanımlarını hedeflemektedir. Müfredat programımız dört dil becerisine eşit ağırlık verir ve farklı alanlardaki alt kazanımlarına da değinir.

İngilizce öğretim programımıza aynı zamanda Critical Thinking (Eleştirel düşünme becerisi), Communication (iletişim becerisi), Collaboration (işbirliği becerisi), Creativity (yaratıcı düşünme becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri entegre edilmiştir.

Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak, günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan ‘Book Character Day, ‘Community Service Project’, ‘Spelling Bee’, ‘Junior Model United Nations’, Talent Show, Drama Day ve International Exchange Day etkinliklerimiz, akademik yıl boyunca öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimizin dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarını almaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar ile değerlendirilir. 

SINIFLAR Cambridge English Language Assessment Avrupa Konseyi Dil Seviyesi
5.ve 6.Sınıflar KET ( Key English Test) A2 (Waystage)
7. ve

8. Sınıflar

PET (Preliminary English Test)

First for Schools

B1 (Threshold)

B2 (Vantage)

Foreign Languages

As MEF Schools, our English curriculum has been prepared in line with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the Global Scale of English (GSE). Our program targets A2/A2+ language outcomes in grades 5 and 6 and B1/B2 language outcomes in grades 7 and 8. Our curriculum gives equal weight to the four language skills and addresses sub-achievements in different areas.

Our English curriculum also integrates 21st century skills such as Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity.

Book Character Day, Community Service Project, Spelling Bee, Junior Model United Nations, Talent Show, Drama Day and International Exchange Day activities are offered to our students throughout the academic year. In order to determine the proficiency levels of our students’ language development processes on an international platform, it is aimed for them to take the Cambridge University English Language Assessment language exams specified in the table below.

Students’ language development is evaluated through process-oriented and result-oriented studies.

GRADES Cambridge English Language Assessment Council of Europe Language Level
5 and 6 KET ( Key English Test) A2 (Waystage)
7 and 8 PET (Preliminary English Test)

First for Schools

B1 (Threshold)

B2 (Vantage)

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube