Eğitsel Etkinlikler

Kulüpler / Eğitsel Etkinlikler

Kulüp çalışmalarında öğrencilerimizin, bilim, kültür, sanat, müzik ve spor alanlarında bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına, yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Kulüpler aracılığıyla birçok farklı ürün ortaya koyan, çeşitli alanlarda performans sergileyen öğrencilerimiz bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazanmaktadır. Kulüp çalışmalarında, üretimde aktif rol almak, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilmek öğrencilerimizde özgüveni ve akran dayanışmasını artırmaktadır.

MEF Ortaokulunda öğrencilere, ilgi, istek ve yeteneklerine göre seçebilecekleri;

  • Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji,
  • Sosyal Bilimler, Dil ve Kültür,
  • Plastik Sanatlar,
  • Müzik ve Sahne Sanatları,
  • Spor alanlarında birçok farklı kulüp seçeneği sunulmaktadır.

Öğrencilerimize öğretim yılı içinde, sportif yarışmalar, ulusal törenler, sanat sergileri, tiyatro sunumları, dans gösterileri, proje sergileri, panolar, gazete ve dergiler vb alanlarda kulüp çalışmalarını sergileme fırsatı verilmektedir. 

Dönem sonlarında öğrencilerimizin gelişim alanları gözlemlenerek kulüp gelişim karnesi aracılığıyla raporlanmaktadır.

Scholastic Activities / Clubs

The aim of club activities is to help our students recognize their individual talents and interests in the fields of science, culture, art, music and sports, to reveal their creativity and to develop their skills by using them. Our students, who produce many different products and perform in various fields through clubs, gain the habit of starting a job and finalizing it. Taking an active role in club activities, taking an active role in production, and adding originality to the work they do and the environments they live in increase self-confidence and peer solidarity in our students.

At MEF Middle School, students will be able to choose according to their interests, desires and abilities;

  • Mathematics, Science and Technology,
  • Social Sciences, Language and Culture,
  • Plastic Arts,
  • Music and Performing Arts,
  • Sport

During the academic year, students are given the opportunity to exhibit their club work in sports competitions, national ceremonies, art exhibitions, theater presentations, dance performances, project exhibitions, panels, newspapers and magazines, etc.

At the end of the semester, the development areas of our students are observed and reported through the club development report card.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube