Veli Kurulu Toplantıları

Öğrencilerimizin gelecek planlamalarının en sağlıklı şekilde yapılabilmesi şüphesiz ailenin yakın ilgi ve desteği ile mümkündür, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanımak, öğrencinin tam ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için okul – veli işbirliğini geliştirmek, okul – öğrenci – veli anlayış birliğini sağlamak amacıyla düzenli veli toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, öğretim programı uygulamaları, öğrencinin başarısı ve öğrenme eksikleri konusunda bilgi alışverişi yapılır. 

  • Veli-Öğretmen Bireysel Görüşmeleri: 

Velilerle öğretmenlerin bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Dönem başlarında velilere “veli-öğretmen bireysel görüşme saatleri”ni gösteren bir çizelge gönderilir ve aynı çizelge MYS (MEF Yönetim Sistemi) sayfasına da konur. Bu çizelgede her öğretmenin görüşme saati yer almaktadır. Veliler görüşmek istedikleri öğretmen için MYS’den randevu alarak online olarak veya okula gelerek öğretmen ile görüşür. 

  • Mentor-Menti-Veli Görüşmeleri:

MEF Ortaokulunda 6. sınıftan itibaren her öğrencimizin bir mentor öğretmeni bulunur. Mentor öğretmenler öğrencilerimizin akademik yolculuklarında, davranış gelişimlerinde ve potansiyellerinin yönlendirilmesinde onlara rehberlik ederler. Mentor-menti görüşmelerinin yarı sıra belirli bir takvim aralığında veliler de bu görüşmelere dahil edilirler.

  • Sınıf Veli Kurulları:

Eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlamak velilerimizi okul iklimi hakkında bilgilendirmek, veli sorumluluk ve işbirliği alanlarını görüşmek amacıyla her dönemde bir olmak üzere , senede iki kere “Sınıf Veli Kurulu” yapılır.

Parent Council Meetings

Regular parent-teacher meetings are held in order to get to know the student in the best way possible by making use of the knowledge of the parents, to develop school-parent cooperation in order to ensure the full and versatile development of the student, and to ensure the unity of understanding among school – student – parent. In these meetings, information is exchanged about curriculum practices, student success and learning deficiencies.

  • Parent-Teacher Individual Interviews:

These are individual meetings between parents and teachers. At the beginning of the semester, parents are sent a schedule of “parent-teacher individual meeting times” and the same schedule is also posted on the MYS (MEF Management System) page. This schedule includes the meeting time of each teacher. Parents can make an appointment for the teacher they want to meet with either online or by coming to school.

  • Mentor-Menti-Parent Meetings:

At MEF Middle School, every student has a mentor teacher from the 6th grade onwards. Mentor teachers guide our students in their academic journeys, behavioral development and the guidance of their potential. In addition to mentor-mentee meetings, parents are also included in these meetings within a certain calendar interval.

  • Class Parent Councils:

“Class Parent Councils” are held twice a year, once in each semester, in order to ensure unity in the understanding of education and training, to inform our parents about the school climate, and to discuss areas of parental responsibility and cooperation.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube