Ölçme Değerlendirme

MEF Ortaokulunda, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini takip etmek, gözlemlemek ve programın etkililiğini artırmak amacıyla ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz akademik yıla hazırbulunuşluk sınavları ile başlamakta içerik ve grubun öğrenme ihtiyaçları bu doğrultuda belirlenmektedir. Akademik yıl boyunca tam öğrenme modeli kapsamında, yapılan ön izleme ve izleme sınavlarının sonucunda verilen geri bildirimler ile öğrencilere kendi gelişimlerini görme ve takip etme fırsatı sağlanmaktadır. Öğrencilerimize sunulan pekiştirme çalışmaları ve seviyelendirilmiş etüt çalışmaları ile tam öğrenme modeli desteklenerek öğrenme çıktıları ve elde edilen beceriler erişi ve deneme sınavları ile değerlendirilmektedir. 

Öğrencilerimizin akademik gelişim süreci 1. ve 3. çeyrek dönem sonlarında tüm derslerinin değerlendirmelerini içeren “öğrenci gelişim karneleri” ile velilerimizle paylaşılmaktadır. 

Öğrenci değerlendirmeleri, ayrıntılı olarak MYS (MEF Yönetim Sistemi) üzerinden veli ve öğrencilerimize iletilmektedir.

Assessment and Evaluation

At MEF Middle School, assessment and evaluation practices are carried out to monitor and observe the learning processes of our students and to increase the effectiveness of the program. Our students start the academic year with readiness exams and the content and learning needs of the group are determined accordingly. Throughout the academic year, within the scope of the full learning model, students are given the opportunity to see and follow their own progress with the feedback given as a result of the preview and follow-up exams. The full learning model is supported by reinforcement studies and leveled study studies offered to our students, and learning outcomes and acquired skills are evaluated through achievement and trial exams.

The academic development process of our students is shared with our parents at the end of the first and third quarters with “student development report cards” that include evaluations of all courses.

Student evaluations are communicated in detail to our parents and students via MYS (MEF Management System).

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube