Matematik

Matematik Programına Genel Yaklaşımımız

Matematik Bölümümüz,  her öğrencinin matematiği öğrenebileceği inancıyla; bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur ve farklı bakış açıları sunmaya yönelik çalışmalar planlar.

 • Her hafta tüm seviyeler için düzenli olarak yapılan bölüm toplantılarında mevcut müfredatın zenginleştirilerek “Tam Öğrenme” yoluyla uygulanması planlanır.
 • Günlük yaşam örneklerinden yola çıkılarak hayatımızın içindeki matematik vurgulanır ve daha sonra bu bilinç sınıf içi etkinlikler ve geziler ile pekiştirilir.
 • Diğer bölümlerle yapılan paralel çalışmalarla matematiğin hayatın birçok farklı alanında kullanılan bir dil olduğu vurgusu yapılır.

Ders Hedeflerimiz

Bölüm olarak, matematiksel kavramların günlük hayattaki kullanımına dair öğrencilerde zaten var olan bilgiden yola çıkar ve;

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştiren,
 • Yapabileceğine inanan,
 • Kazandığı öz güvenle matematik kazanımlarını günlük yaşantısına aktarabilen,
 • Mantıksal, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • Problem çözmede tutarlı ve sabırlı olabilen,
 • Soyutlama ve genelleme yapabilen,
 • Öğrendiklerini uygularken kendi sorumluluğunu alabilen,
 • Matematikte geliştirdiği becerileri alternatif durumlara aktarabilen,
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alarak matematikte kültürler arası yaklaşımları tanıma fırsatı bulabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

Özgün Uygulamalarımız

Matematik Bölümü olarak, öğrencilere matematiğe karşı farklı bakış açıları kazandırmak için içerik ve ders senaryolarımıza özgün uygulamalar ile zenginleştirmekteyiz.

Bu uygulamalarımız;

Yarışmalara Katılım

Ulusal/uluslararası proje ve yarışmalara katılarak öğrencilerin diğer kültürlerdeki matematik içeriklerini ve uygulamalarını deneyimleme fırsatı sunuyoruz.

Öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz Yarışmalar:

 • URFODU (Uluslararası Bilim Temelli Yarışma)
 • AMC8
 • ASMA
 • GAUSS
 • MATBEG
 • KANGURU
 • D&I
 • TÜBİTAK Proje Yarışmaları
 • Okulda Üniversite Modeli: MEF Üniversitesi ile ortak olan yürütülen çalışmada üniversiteden bölümümüze gelen öğretmen adayları ve üniversitemizin öğretim üyeleriyle, öğretim yılı süresince ortak çalışmalar yürütülür.
 • Videolu Soru Çözümleri: Tam öğrenmenin gerçekleşme basamaklarından biri olan izleme sınavlarımızın ardından, her sorunun çözüm videoları öğrencilerimizle paylaşılır.
 • Flıpped Learning (Ters Edilmiş sınıf)) Çalışmaları Öğrencilerle dersten önce istenen hedeflere ulaşması için gerekli teknolojik kaynaklar paylaşılır. Bunun sonucunda öğrencilerin bilişsel olarak derse hazır olması beklenir.
 • Kazanım Odaklı Geziler: Okul dışı farkındalık yaratan müfredata uygun olarak planlanan ve içerisinde matematiği içeren geziler planlanır.
 • Sosyal Sorumluluk Projelerimiz: ESSA (Eğitimde Sosyal Sorumluluk Anlayışı) kapsamındasınıflar seviyesinde geleneksel olarak “Kar-Zarar” etkinliği düzenlenir. Etkinlik öncesi öğrenciler hazırlıklarını tamamlayarak kermes düzenlerler. Kermes sonrası elde edilen gelir ile belirlenen STK’ya destek verilir veya kardeş okula laboratuvar kurma gibi faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Zorlanılan Sorulara Yönelik Yapılan Çalışmalar: Her ölçme değerlendirme sonrası alınan sonuçlar doğrultusunda belirlenen hedef puanın altında kalan sorulara yönelik ek çalışmalar planlanmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube