Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Programına Genel Yaklaşımımız 

Fen Bilimleri dersleri kapsamında öğrenciler, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak sorgulama becerisi geliştirirler. Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavrar ve doğru şekilde kullanma becerisi kazanırlar. Ayrıca konular içinde doğal çevrenin önemi ve korunması hakkında farkındalıkları gelişir. Derslere ait kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilerek işlenir ve kalıcı öğrenme amaçlanır. Bu bağlamda temelde iyi birer fen okur yazarı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli projelerde rol alarak bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını sağlamaya çalışmaktayız.

Eğer birgün söylediklerim bilimle ters düşerse bilimi seçin…

M.Kemal Atatürk

Ders Hedeflerimiz 

Fen Bilimleri derslerinde , gelişen ve küreselleşen dünyanın gereksinimlerine bilimsel bakış açısıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek aynı zamanda kendisine ve çevresine karşı sorumluluk bilinci gelişmiş, yeni buluşlara yön verecek kişiler yetiştirmek için;

  • her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada; dokunarak, doğal ortamında öğrenmenin ve keşfetmenin, öğreneni ayrıcalıklı bir öğrenme konumuna getirdiği gerçeğinden yola çıkarak 5-6-7-8. sınıflar seviyesinde doğa, müze, üniversite gezilerine yer vermeyi
  • öğrencilerin fen ve teknoloji konularına karşı ilgilerinin artması, güncel bilimsel gelişmeleri takip etmeleri ve pozitif bilime uygun, sorgulayıcı ve araştırmacı bireyler olmasını
  • çevre ve doğaya karşı merak uyandırmayı
  • olaylara bilimsel yöntemlerle yaklaşıp çözüm önerileri sunmalarını
  • ulusal ve uluslararası projelerde yer almalarını
  • konun uzmanından yararlanarak söyleşiler düzenlemeyi
  • bilgiyi açıklamak için bilimsel sözcük dağarcıklarını kullanmayı
  • bilimsel verileri toplamayı, düzenlemeyi, analiz etmeyi
  • karşılaşılan sorunlara bilimsel bir yaklaşımla bakmayı
  • deney yapabilme, deney sonuçlarını değerlendirebilme ve deney raporu yazabilme yeteneğini geliştirmeyi

sağlamak başlıca hedeflerimizdir.

Özgün Uygulamalarımız

MEF’te DENEYİM : Geleneksel hale gelen MEF’te DENEYİM deney yarışmasını 6. sınıf  öğrencilerimizle her yıl gerçekleştirmekteyiz.  Yarışmada öğrencilerimiz bilimsel süreç becerilerini takip ederek bir deney tasarlayıp, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak verilen probleme çözümler üretmeye çalışırlar.

First LEGO League (FLL)  : FIRST® LEGO® League / FLL , FIRST  Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası, kar amacı gütmeyen bir programdır. Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp,  çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ederler. Evrensel sunum metotlarını uygulayarak takım olarak çalıştıkları ve kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşarlar. MEF Ortaokulu  öğrencilerimiz de her yıl oluşturdukları takım ile bu deneyimi yaşarlar.

Partner School Science Program (PSSP) : Çalışmalarını yürüttüğümüz uluslararası bir proje olan Partner School Science Program  (PSSP) kapsamında Uzay ve Astronomi etkinliği öğrencilerimiz, İzmir Uzay Kampı Eğitmenleri ve her yıl değişen uluslararası kardeş okulumuz ile yıl boyu yaptığımız çalışmaları E-PAL Haftası programında İzmir Uzay Kampına katılmaktadırlar.

Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU) : Öğrencilerin sahip oldukları temel bilgi ve yetenek alanlarını geliştirerek bilim araştırma faaliyetlerine olan ilgisini ortaya çıkartmak amacıyla Ural Federal Bölgesi Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (URFODU)  Biyoloji Alanına  istekli öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır.

Eko-Schools: Öğrencilerimiz  ile TÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı- Foundation for Environmental Education in Turkey) tarafından desteklenen Eko – Okullar Programını yürütmeye devam ediyoruz. çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan  programda öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırmak amaçlanmaktadır.

Maker : Maker hareketi, bilgisayar bölümü ile ortak çalışmalar yürüttüğümüz etkinliğimizdir. MEF TECH atölyemizde öğrencilerimizin yıl boyunca tasarladığı projeler çeşitli yarışmalara katılmakta ve yıl sonunda açılan öğrenci sergisinde diğer öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube