Fen Bilimleri

Eğer bir gün söylediklerim bilimle ters düşerse bilimi seçin…

M.Kemal Atatürk 

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimiz, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak sorgulama becerisi geliştirmekte, bu  derse ilişkin terimleri kavrama ve doğru şekilde kullanma becerisi kazanmaktadır. Konular içinde doğal çevrenin önemi ve korunması hakkında farkındalıkları gelişir. Derslere ait kazanımların günlük hayatla ilişkilendirilerek işlenmesi ile  kalıcı öğrenme amaçlanmaktadır. Bu bağlamda temelde iyi birer fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi  hedeflenen  öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli projelerde rol alarak bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına olanak  sağlanmaktadır.

Ulusal-uluslararası yarışma ve projelere (FENBEG, Kanguru FEN, TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması, MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Araştırma Projeleri Yarışması, proje ve deney yarışmaları…vb.) öğrenciler yönlendirilerek, onlara   üst düzey düşünme becerilerini geliştirme ve karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretebilme  imkanı verilmektedir.

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla her yıl çeşitli proje ve çalışmalara (EKO Okul vb.)  katılım sağlamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin bilime karşı merakını artırmak, bilgi ve becerilerini sınıf dışına taşıyarak disiplinlerarası bakış açısı kazandırmak, öğrenme motivasyonunu artırmak ve ilgi alanlarına göre öğrenme fırsatları yaratmak amacıyla MEF’te Deneyim etkinliğinde, Bilim Mucitleri, Genç Mühendisler, FLL kulüplerinde öğrenme süreçlerini etkileşimli ve eğlenceli hale getirme olanağı sunulur.

Science

If one day what I say contradicts science, choose science…

M.Kemal Atatürk

In Science lessons, our students develop inquiry skills by using scientific research steps and gain the ability to comprehend and use the terms related to this course correctly. They develop awareness about the importance and protection of the natural environment within the subjects. Permanent learning is aimed by associating the achievements of the lessons with daily life. In this context, students, who are basically aimed to be raised as good science literates, are enabled to gain scientific process skills by taking part in various projects at national and international level.

Students are directed to national-international competitions and projects (FENBEG, Kanguru FEN, TUBITAK Middle School Research Projects Competition, MEF Science and Technology High School Research Projects Competition, project and experiment competitions…etc.), giving them the opportunity to develop high-level thinking skills and produce creative solutions to the problems they face.

The school participates in various projects and activities (ECO School, etc.) every year in order to provide environmental awareness, environmental management and sustainable development education. In this direction, it is aimed to provide students with habits that they will use throughout their lives and will affect their success.

In order to increase our students’ curiosity towards science, to gain an interdisciplinary perspective by taking their knowledge and skills outside the classroom, to increase their motivation to learn and to create learning opportunities according to their interests, they are offered the opportunity to make their learning processes interactive and fun in the Experience at MEF event, Science Inventors, Young Engineers, FLL clubs.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube