Eğitim Felsefemiz

Müzik Programına Genel Yaklaşımımız

Amacımız

 • Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
 • Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
 • İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.
 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak.
 • Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.
 • Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
 • Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 • Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.

Ders Hedeflerimiz

 • Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
 • Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
 • İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
 • Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip- Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
 • Hayal gücünü ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.

Özgün Uygulamalarımız

Öğrencilerimiz ilkokul düzeyinde müzik genel kültürü ve temel müzik bilgilerinden oluşan programla müzik eğitimi alırlar. Bu eğitimi geliştirmek ve ortaokulda uzmanlaşacağı müzik dalını belirlemek amacıyla 4. Sınıfta branş eğitimine başlarlar. Koro, Keman, Gitar, Perküsyon ve Müzik Teknolojileri branşlarına derslerine devam ederler. Öğrencilerimize her yıl yapılan kulak taraması ve müzik branş dersi değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerimizin enstrüman gelişim süreçleri her dönem sonunda değerlendirilerek, başarı gösteren öğrenciler bir sonraki sınıfta enstrümanına daha ileri seviyeli bir eğitim planlamasıyla farklılaşmış eğitim alarak devam ederler. Her yıl sonunda eğitim aldıkları branşta sunum yaparlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube