Etkinliklerimiz

MEF İlkokulunda ; ders programlarından ayrı olarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitsel etkinlikler programı uygulanır.

Amacı:
a) Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek; bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak geliştirmelerine yardımcı olmak,
b) Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek, özgüven duygularını artırmak,
c) Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere 5 alanda eğitsel etkinlik seçeneği sunulmaktadır. Bu alanlar;
a) Bilim ve Teknoloji,
b) Kültür,
c) Plastik Sanatlar,
d) Müzik ve Sahne Sanatları,
e) Spor alanlarıdır.

MEF İlkokulunda öğrenciler, etkinlik yapılanmasında 2 gruba ayrılırlar: 
a) 1 ve 2. sınıflar grubu: Haftada 4 gün birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
b) 3 ve 4. sınıflar grubu: Haftada 2 gün, birer ders saati, 1 gün ise 2 ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
Öğrenciler, 4 döneme ayrılan öğretim yılı içinde dönem başlarında olmak üzere 2 kez etkinlik seçimi yaparlar. Bu seçimlerde devam ettikleri etkinliklerden yıllık olanları değiştirmezler. Dönemlik etkinliklerden değişiklik yapmak istedikleri etkinlikleri tercih döneminde değiştirebilirler.Bu seçimlerde, etkinlik öğretmenleri de öğrencileri yönlendirirler.

Öğrencilere, öğretim yılı içinde, etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir. Örneğin; sportif yarışmalar, ulusal törenler, plastik sanatlar sergileri, tiyatro sunumları, Dünya Dans Günü gösterileri, proje sergileri ve panolar bunlardan bazılardır.

Öğrenciler, eğitsel etkinliklere severek ve isteyerek katılmakta ve çok özgün çalışmalar ortaya çıkarmaktadırlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube