Sosyal Duygular Öğrenme Programı

Sosyal Duygusal Gelişim Nedir?

Sosyal duygusal gelişim bireyin,

*Duyguları tanıma, yönetme, ifade etme,

*Başkalarını anlama,

*Olumlu ilişkiler kurma,

*Zor durumlar ile baş edebilme, sorumluluk alma, becerilerinin gelişmesidir.

Kaynak: CASEL www.casel.org

Sosyal Duygusal Gelişimin Katkısı Nedir? 

*Bireysel ve sosyal farkındalığı arttırır,

*Karar verebilme becerisini olumlu etkiler,

*Kendini yönetme becerilerini geliştirir,

*Kişiler arası ilişkilerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

İkinci Adım Programı 

İkinci Adım Programı çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hazırlanmış yapılandırılmış bir programdır.

Committee for Children tarafından geliştirilen program şu anda tüm dünyada 70’den fazla ülkede çeşitli dillerde uygulanmaktadır.

Çocuklara empati, duygu yönetimi ve problem çözme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Okulumuzda bu kazanımlara yönelik olarak hazırlanmış olan “İkinci Adım – Sosyal Duygusal Öğrenme Programı” tüm seviyelerimizde psikolojik danışman ve sınıf öğretmenlerimizin işbirliği ile hafta 1 ders saati olarak yürütülmektedir.

Social-Emotional Learning Programme

Social-Emotional Development of the Individual,

*Recognizing, managing, and expressing emotions,

*Understanding others,

*Building positive relationships,

*Development of skills to cope with difficult situations, and to take responsibility.

Source: CASEL www.casel.org

What is the contribution of Social Emotional Development? 

*Increases individual and social awareness,

*Positively affects decision-making skills,

*Develops self-management skills,

*It ensures that interpersonal relationships are carried out effectively.

Second Step Program 

The Second Step Program is a structured program designed to support children’s social and emotional development.

Developed by the Committee for Children, the program is currently implemented in more than 70 countries around the world in various languages.

It aims to provide children with empathy, emotion management, and problem-solving skills.

In our school, the “Second Step – Social Emotional Learning Program”, which has been prepared according to these gains, is carried out in cooperation with our psychological counselors and classroom teachers at all levels.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube