Okuyan Bir Birey Olma Yolunda

Okuma; dil, bilgi edinme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, konsantrasyon ve dikkat becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, akademik başarıyı doğrudan destekleyen önemli bir alışkanlıktır.

Okulumuzda “okuyan birey yetiştirme” hedefimize ulaşmak için pek çok çalışma yapmaktayız. Bunlardan en önemlisi ise sürece dayalı okuma teknikleri ile “okur–yazar bireyler” yetiştirme çalışmalarımızdır. Öğrencilerimiz 1. sınıfta eli kalem tutmaya, dili kitap okumaya başlar başlamaz “okur kimliği” edinme çalışmaları içine girer. Temel hedefimiz, öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olana kadar bu çalışmaların içinde bulunmalarıdır.

Eseri okuma, okunanlar üzerine düşünme, düşünceleri ise yazılı ve sözlü ifade etme üzerine kurgulanmış derslerimizde öğrencilerimiz okuma kazanımlarının yanı sıra dinleme, konuşma, yazma hatta dilbilgisi kazanımlarını da eser üzerinde yapılan çalışmalarla edinirler.

Tüm seviyelerimiz haftada bir Türkçe ders saatini okul kütüphanemizde kitap okuyarak geçirir. Kütüphanede öğrenciler serbest okuma çalışmaları yapabildikleri gibi bireysel ya da grupla araştırma görevleri için de kullanırlar.

Tüm öğrencilerimiz okudukları kitaplarını dijital ortamda kayıt altına alır. Okudukları kitapla ilgili arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri duygu ve düşüncelerini dijital ortamda yazarak, fotoğraflayarak ya da video çekerek arkadaşlarıyla paylaşarak hem kendi okuma alışkanlıklarını geliştirir hem de çevresinde olumlu etki yaratır. Böylece öğrencilerimizin düzenli okuma alışkanlığına sahip olmaları sağlanır.

Sınıfça okunan ortak kitapların yazarları ile söyleşiler gerçekleştirilerek yazarların deneyimleri, yazma süreçleri ve başarı hikayeleri ile öğrencilere ilham olmalarına fırsat verilir.

On the Way to Becoming a Literate Individual

Reading is an important habit that contributes to the development of language, information, lifelong learning, critical thinking, concentration and attention skills and directly supports academic success.

In our school, we carry out many activities to achieve our goal of “raising literate individuals”. The most important of these is our efforts to raise “literate individuals” through process-based reading techniques. As soon as our students start to hold a pencil and read a book in the 1st grade, they begin to work on acquiring a “reader identity”. Our main goal is for our students to be involved in these activities until they graduate from our school.

In our classes, which are based on reading the work, thinking about what is read, and expressing their thoughts in written and verbal form, our students acquire listening, speaking, writing, and even grammar skills in addition to their reading acquisitions.

All levels spend one Turkish lesson a week reading books in our school library. Students can use the library for free reading as well as for individual or group research tasks. All our students digitally record the books they read. By sharing their feelings and thoughts about the book they read with their friends by writing, photographing, or shooting videos in digital media, they both develop their reading habits and create a positive impact on their environment. Thus, our students are ensured to have regular reading habits.

Speeches by the authors of the common books read by the class are organized and the authors are given the opportunity to inspire the students with their experiences, writing processes, and success stories.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube