Spor Etkinlikleri / Sports Activities

Basketbol: Basketbol etkinliğimizde öğrencilerimizin sosyal , zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak hedeflenir . Ayrıca takım ruhunun benimsenmesi , kas ve kemik sistemini geliştirici çalışmalar planlanarak öğrencilerimizin motorik becerilerini arttırmak hedeflenir.

Basketball: Our basketball activity aims to contribute to the social, mental, and physical development of our students. In addition, it is aimed to increase the motor skills of our students by adopting team spirit and planning activities that develop the muscle and bone system.

Futbol: Futbol etkinliğimizde öğrencilerimize takım ruhunun benimsenmesi, takım içinde sosyal ilişkilerin geliştirilerek grup içinde birlikte hareket edebilme ,görev ve sorumluklarını yerine getirme kazanma sevincini yaşamayı kaybetmeyi hoşgörülü ve olgunlukla kabullenme kazanımlarını öğretmeyi hedeflemektedir.

Football: Our football activity, aims to teach our students to adopt team spirit, to develop social relations within the team, to act together in the group, to fulfill their duties and responsibilities, to experience the joy of winning, and to accept losing with tolerance and maturity.

Yüzme: Yüzme etkinliğimizde tüm yaş gruplarında kas kuvveti ve eklem hareket yeteneğini arttırıcı aktiviteler yapılarak kas gelişim süreci desteklenir. Kas ve eklemlerin hareket sıklığı arttığı için vücüdun genelinde esneklik sağlar ve tüm vücüdun koordinasyon gelişimini destekleyici çalışmalarla öğrencilerimizin ileriki yaşlardaki spor hayatlarının şekillenmesine yardımcı olur.

Voleybol: Voleybol etkinliğimizde öğrencilerimizin denge  ,koordinasyon ve kas gelişimlerini destekleyici aktivitelere yer verilir. Takım olma bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının yanında psikomotor olduğu kadar bilişsel ve duyuşsal alanlarda da  gelişimleri desteklenir.

Masa Tenisi: Öğrencilerimizin sadece kaslarını ve eklemlerini güçlendirmeye yardımcı olan ve fiziksel zindelik sağlayan bir spor değil, aynı zamanda el göz koordinasyonu , odaklanma becerilerini geliştiren rekreatif bir branştır.

Swimming: In our swimming activity, activities that increase muscle strength and joint movement ability in all age groups are carried out to support the muscle development process. As the frequency of movement of muscles and joints increases, it provides flexibility throughout the body and helps shape the sports life of our students in the future with activities that support the development of coordination of the whole body.

Volleyball: In our volleyball activity, activities that support the balance, coordination, and muscle development of our students are included. In addition to gaining the awareness of being a team at an early age, their development in psychomotor as well as cognitive and affective areas is supported.

Table Tennis: It is not only a sport that helps our students strengthen their muscles and joints and provides physical fitness but also a recreational branch that improves hand-eye coordination and focusing skills.

Cimnastik: Öğrencilerimizin  kas ve kemik yapısını güçlendirerek temel cimnastik becerileri kazandırmayı hedeflediğimiz etkinliğimizde ilerleyen süreçlerde deneyimleyecekleri spor branşları için denge, esneklik, güç gibi temel becerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Satranç: Satranç etkinliğimizde dikkat, sabırlı olma ,acele etmeme ,mücadele etmenin değerini öğrenme ve oyunun sonucunda problem çözmeyi ve plan yapabilme becerilerine katkı sağlamak hedeflenir.

Doğa Sporları: Öğrencilerimize doğa sporlarını tanıtmak , doğa sevgisi  ve çevre bilincini kazandırmak temel hedefimizdir.

Aikido: Bedenlerinin farkına varmayı öğrenerek başladıkları savaş sanatları yolculukları boyunca ,dojo etik ve kurallarını da özümseyerek sosyal ve akademik başarıları artan öğrencilerimizin ,aynı zamanda lider ve yönetici olma özellikleri kazanan özgün bireyler yetişmeleri etkinliğimizin temel amacıdır.

Zumba: Etkinliğimizde dans ve sporu birleştirerek öğrencilerimizin eğlenirken aynı zamanda kuvvet, esneklik ve denge becerilerini geliştirmesini hedeflemekteyiz. Yıl boyunca  eğlenirken öğrendikleri dans becerilerini çeşitli etkinliklerde sergileme fırsatıyla sahne deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz.

Tenis: Tenis branşında her öğrencimizin eğitim ihtiyacı farklıdır. Bu durum göz önüne alınarak kişiye uygun çalışma modeli planlanarak öğrencinin bireysel gelişimine katkı sağlanması hedeflenir. Tenis etkinliğimizde öğrencilerimizin güç, kuvvet, esneklik, çeviklik, anerobik performans, koordinatif ve kondisyonel özelliklerin gelişmesi amaçlanır.

Gymnastics: We aim to strengthen the muscle and bone structure of our students and provide them with basic gymnastics skills. We aim to develop basic skills such as balance, flexibility, and strength for the sports branches they will experience in the future.

Chess: Our chess activity aims to contribute to the skills of attention, patience, not rushing, learning the value of struggle, and problem-solving and planning as a result of the game.

Outdoor Sports: Our main goal is to introduce nature sports to our students and to raise their love for nature and environmental awareness.

Aikido: Throughout their martial arts journey, which they start by learning to be aware of their bodies, our students’ social and academic achievements increase by assimilating the ethics and rules of the dojo, and our main goal is to raise unique individuals who gain the qualities of being leaders and managers at the same time.

Zumba: By combining dance and sports in our activity, we aim for our students to develop their strength, flexibility, and balance skills while having fun. We provide them with the opportunity to gain stage experience by exhibiting the dance skills they have learned while having fun throughout the year at various events.

Tennis: The training needs of each student in tennis are different. Considering this situation, it is aimed to contribute to the individual development of the student by planning the appropriate study model. In our tennis activity, we aim to improve our students’ strength, power, flexibility, agility, anaerobic performance, coordinative and conditional characteristics.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube